Мисии и операции

UNMIL – Либерия Република Македония (лагер Радуша) Операция на НАТО в Средиземно море (Active Endeavour) Република Македония (Concordia) Босна и Херцеговина (ALTHEA) Либия (Обединен защитник)Босна и Херцеговина (SFOR) UNMIL – Либерия Етиопия и Еритрея (UNMEE) Косово (KFOR и UNMIK) Тренировъчна мисия на НАТО в Ирак (NTM-I) EUFOR – Чад/ЦАР Ливан (UNIFIL) Афганистан (ISAF) EUMM – Грузия Сомалия (Ocean Shield) Косово (KFOR и UNMIK) Република Хърватска (мисия на ОССЕ) Камбоджа (UNTAC) Ирак (Iraqi Freedom)EU NAVFOR ATALANTA

Юридическата основа за участието на въоръжените сили на Република България в съюзни и коалиционни операции и в операции по поддържане на мира (ОПМ) е чл. 84, т.11 от Конституцията на Република България, съгласно който изпращането на въоръжени сили зад граница става само с разрешение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Това означава, че за всяко конкретно участие в ОПМ е необходимо отделно решение.

Нормативната база, определяща възможностите и механизма за участие на нашата страна в усилията за поддържане на мира, включва разработената през 1994 г. и утвърдена от правителството национална Концепция за участие на Република България в операции по поддържане на мира (ОПМ) и Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.

Цели

Съгласно Концепцията за участие на Република България в операции по поддържане на мира (ОПМ) българското участие в ОПМ е подчинено на следните цели:

  • Да издигне международния престиж на нашата страна чрез активното участие в усилията за предотвратяване и мирно уреждане на възникнали конфликти;
  • Да осъществи интегриране на страната в европейските структури за сигурност, посредством участието в ОПМ съвместно с НАТО и ЗЕС с мандат на ООН или на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);
  • Да подготвя висококвалифицирани кадри в областта на ОПМ и сътрудничеството във военната и полицейската област;
  • Да се придобие нов военнотехнически опит за целите на подготовката на националните въоръжени сили.
  • Участието на български подразделения и военни специалисти в ОПМ налага спазването на някои принципи, като принципа всяко участие в дадена операция да съответства на националните интереси на Република България;
  • Участието да бъде само в операции, осъществявани под егидата и контрола на ООН или ОССЕ, в съответствие с устава на ООН и нормите на международното право;
  • Участието да бъде само в предотвратяване на конфликти, миротворчество, поддържане или затвърждаване на постигнатия мир;
  • Участието да бъде на основата на конкретно споразумение с българското правителство относно условията за предотвратяване на военен конфликт за всяка военна операция;
  • Да има ясен мандат на операцията и на българското участие, както и ясни критерии за прекратяване на участието в нея.