Фондация "Деца на Българската армия"

Фондация "Деца на Българската армия" е регистрирана като дружество с идеална цел по реда на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение №1 от 5 април 2005 г. на Софийския градски съд и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20050505005 с удостоверение от министерството на правосъдието № 005/05.05.2005 год. Копие от дарението може да се изтегли по-долу.

Фондацията има седалище: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 34. Представлява се от управителя на фондацията Маргарита Раева Венкова. Телефони за контакт: (02) 92 26 708 и GSM 0887 399 368. Адрес на електронна поща: magi_venkova@abv.bg

Фондация "Деца на Българската армия" има ЕИК по Булстат № BG131408691.  Банковата и сметка е разкрита в Първа инвестиционна банка – централен клон София с IBAN BG76FINV91501215262579 – Първа инвестиционна банка –Банковият идентификационен код (BIC) на Първа инвестиционна банка е FINVBGSF. 

Фондацията има основна задача да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца на военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба и на деца на граждански лица от Министерството на отбраната, загинали при трудова злополука.

Дори и минимална помощ от 1 или 2 лева, но превеждана ежемесечно е достатъчна, за да може децата да получат помощ всеки месец, а не само на големи празници. Даренията са доброволни и стават чрез попълване на декларация в счетоводството по месторабота.
Физическите лица, направили дарение към фондацията, могат да ползват данъчно облекчение в размер до 5% на данъчната основа на основание чл. 22 ал. 1 т. 1 буква "л" от Закона за данъците на физическите лица. За целта в подаваната декларация сумата на дарението следва да се отрази с код.11 от таблица 4. Юридическите лица ползват данъчно облекчение в размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба) за направените дарения към фондацията по чл.31 ал.1 т 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Дарения към фондацията могат да бъдат правени и под формата на SMS на кратък номер 1696 за всички мобилни оператори. Изпращането на SMS или телефонно повикване към кратък номер 1696 струва 1 лев без ДДС.

За получаване на постоянна месечна помощ желаещите деца или техните родители (настойници) е необходимо да подадат следните документи на адрес: София, бул. " Тотлебен" № 34 до председателя на управителния съвет на фондация "Деца на Българската армия":

  • Молба от детето (родителя или настойника);
  • Удостоверение за упражняване на родителските права (акт за раждане, съдебно решение и др.) (копие) (ако детето е под 18 години);
  • Документ, удостоверяващ обстоятелството, че съответният военнослужещ е загинал при или по повод изпълнение на военната служба – на основание на който е изплатено обезщетение по чл. 233 ал.2 от ЗОВС (копие);
  • Документ, че детето учи редовна форма на обучение (ако детето е над 16 години).
  • № на банкова сметка (за предпочитане в Първа инвестиционна банка) по която да се превежда помощта.

 

Новини

23.02.2021

 

Приети са промени в състава на управителните органи на Фондация „Деца на Българската армия“

Приети са промени в състава на управителните органи на Фондация „Деца на Българската армия“

С протоколи № 81/28.08.2020 г. и № 83/29.12.2020 г. от Заседание на  Контролният съвет на Фондация "Деца на Българската армия" се приеха следните промени:

1. Контролният съвет е в състав:

Емил Василев Ефтимов;
Димитър Крумов Илиев;
Любчо Спасов Тодоров;
Михаил Димитров Попов;
Цанко Иванов Стойков;
Кирил Йорданов Михайлов;
Димитър Христов Петров.

23.10.2019

 

Приети са промени в състава на управителните органи на Фондация „Деца на Българската армия“

04.08.2017

 

Приети са промени в състава на управителните органи на Фондация „Деца на Българската армия“

07.02.2017

 

Приети са промени в състава на управителните органи на Фондация „Деца на Българската армия“

19.08.2016

Приети са промени в състава на управителните органи на Фондация „Деца на Българската армия“

10.02.2016

Приети са промени в състава на управителните органи на Фондация „Деца на Българската армия“

07.07.2014

Фондация „Деца на Българската армия“ има нов контролен и управителен съвет

23.04.2014

Децата на Българската армия с извънредна финансова помощ за Деня на Храбростта и празник на Българската армия

26.04.2013

Деца на военнослужещи и цивилни служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг получиха извънредна финансова помощ по повод предстоящите Великденски празници

19.04.2013

Средствата от рождения ден на министъра на отбраната Тодор Тагарев бяха дарени на фондация „Деца на Българската армия“

07.12.2012

Фондация „Деца на Българската армия“ получи дарение от Райфайзенбанк

07.12.2012

Фондация "Деца на Българската армия" ще отбележи Деня на Майката Земя

19.12.2011

Представителният духов оркестър на Военноморските сили се включи в благотворителните прояви за децата на военнослужещите и цивилните служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг

18.12.2011

Министърът на отбраната Аню Ангелов откри благотворителния коледен базар "Ангелска чудотворителница"

17.12.2011

Министърът на отбраната Аню Ангелов ще открие "Ангелска чудотворителница" в Централния военен клуб

17.12.2011

"Работилницата на Дядо Коледа" в Националния военноисторически музей посрещна деца от цялата страна

16.12.2011

"Работилницата на Дядо Коледа" и "Ангелска чудотворителница" очакват децата на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната

08.12.2011

ПРОГРАМА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ КОЛЕДНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

10.05.2011

В резиденция "Лозенец" бяха изтеглени печелившите билети от извънредния целеви дял на Държавната парично-предметна лотария

18.04.2011

Деца на загинали военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната засадиха дръвчета пред НДК в София

01.02.2011

Заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова получи дарение по проекта на Министерството на отбрана „В подкрепа на децата на военнослужещи и цивилни служители от българските въоръжени сили, загинали при изпълнение на служебния си дълг”

09.12.2010

Министерството на отбраната организира благотворителен коледен концерт за децата на военнослужещите и цивилните служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг

20.10.2010

Заместник-министърът на отбраната Августина Цветкова представи проекта на Министерството на отбрана „В подкрепа на децата на военнослужещи от Българската армия, загинали при изпълнение на служебния си дълг”

04.07.2010

Министърът на отбраната Аню Ангелов взе участие в празника „Ваканция, здравей”

Документи

18.11.2021

Учредителен акт на фондация „Деца на Българската армия“

18.11.2021

Доклад на управителя на фондация „Деца на Българската армия” Маргарита Венкова относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2020 г.

02.12.2020

Доклад на управителя на фондация „Деца на Българската армия” Маргарита Венкова относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2019 г.

23.10.2019

Доклад на бившия управител на фондация „Деца на Българската армия” Игнат Игнатов относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2018 г.

23.10.2019

Годишен баланс на фондация „Деца на Българска армия“ за 2018 г.

23.10.2019

Отчет за приходите и разходите на фондация „Деца на Българска армия“ за 2018 г.

28.06.2018

Доклад на управителя на фондация „Деца на Българската армия” Игнат Игнатов относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2017 г.

28.06.2018

Годишен баланс на фондация „Деца на Българска армия“ за 2017 г.

28.06.2018

Отчет за приходите и разходите на фондация „Деца на Българска армия“ за 2017 г.

07.02.2017

Доклад на управителя на фондация „Деца на Българската армия” Игнат Игнатов относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2016 г.

09.03.2016

Доклад на управителя на фондация „Деца на Българската армия” Игнат Игнатов относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2015 г.

20.05.2015

Доклад на председателя на УС на фондация „Деца на Българската армия” Игнат Игнатов относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2014 г.

20.05.2015

Годишен баланс на фондация „Деца на Българска армия“ за 2014 г.

20.05.2015

Отчет за приходите и разходите на фондация „Деца на Българска армия“ за 2014 г.

07.07.2014

Отчет за приходите и разходите на фондация „Деца на Българска армия“ за 2013 г.

07.07.2014

Годишен баланс на фондация „Деца на Българска армия“ за 2013 г.

07.07.2014

Справка за движението по сметките на „Деца на Българска армия“ през 2014 г.

02.04.2013

Отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2013 година

04.04.2013

Отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2012 година

12.03.2012

Отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2011 година

24.01.2010

Отчет на председателя на Управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия” полковник Игнат Иванов Игнатов относно разпределение на средствата, събрани от инициативите на МО по повод коледните и новогодишните празници през 2010 г.

13.09.2010

Доклад на председателя на Управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия” полковник Игнат Иванов Игнатов относно отчет за дейността на фондация „Деца на Българската армия” през 2009 година

13.09.2010

Баланс и Отчет за приходите и разходите на Фондация "Деца на Българската армия" към 31.12.2009

13.09.2010

Писмо във връзка с решение на Контролния съвет на фондация „Деца на Българската армия”

13.09.2010

Справка за постъпленията по сметката на фондация "Деца на БА " през 2010 год.

 

Обръщение на началника на отбраната генерал Симеон Симеонов към личния състав от Българската армия

 

Удостоверение

 

Декларация

 

Справка за движението на средствата по сметката на фондация "Деца на Българската армия" за периода януари - август 2009 г.

 

Доклад на председателя на Управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия” за дейността през 2008 г.

 

Отчет за приходите и разходите на фондация "Деца на Българската армия" за 2008 г.

 

Доклад на председателя на Управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия” за дейността през 2007 г.

 

Доклад на председателя на Управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия” за дейността през 2006 г.

 

Доклад на председателя на Управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия” за дейността през 2005 г.

 

Открито писмо на Началника на Генералния щаб на Българската армия генерал Никола Колев