Обяви за НАСТАНЯВАНЕ в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.

12.02.2019

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

02.08.2019

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

01.08.2019

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

07.06.2019

Решение № 44 относно откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерство на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, находящи се в гр. Ивайловград, гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Харманли, гр. Димитровград и гр. Момчилград

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната