Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

07.12.2016

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

23.11.2016

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение на министъра на отбраната с № 82/21.07.2016 г.

21.11.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

09.11.2016

Протокол от заседание на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО и БА

09.11.2016

Откриване на процедура по продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО и БА

08.11.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

20.10.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

02.09.2016

Откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО и БА

19.08.2016

Откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

05.08.2016

Откриване на процедура по продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО и БА

26.05.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

10.05.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

27.04.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

13.04.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

04.04.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

24.03.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

14.03.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

15.07.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

11.07.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

11.05.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

06.04.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

01.03.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

04.01.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната