Заместник - началник на отбраната - биография

 

 

 

 

Генерал-лейтенант Стефан Стефанов Василев

заместник-началник на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 12.08.1955 г. в гр. Златарица, област Велико Търново.

Завършено образование: 
1973 г. – завършва Техникум по машиностроене в гр. Горна Оряховица;
1973 - 1977 г. ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново;
1986 - 1989 г. ВА „Фрунзе” - Русия - командно-щабен,оперативно-тактически профил.
1999 - 2000 г. Генерал-щабен факултет на ВА „Г.С.Раковски”.

Военна кариера:
1977-1980 г. - Командир на мотострелкови взвод;
1980-1982 г. - Командир на мотострелкова рота;
1982-1986 г. - Началник щаб на мотострелкови батальон; 
1986-1989 г. - Слушател във ВА“Фрунзе”;
1989-1991 г. - Старши помощник началник на оперативно отделение в дивизия;
1991-1994 г. - Командир на мотострелкови полк;
1994-1999 г. - Началник щаб на мотострелкова дивизия;
1999-2000 г. - Слушател в ГЩФ във ВА“Г.С.Раковски”; 
2000-2002 г. - Командир на механизирана бригада;
2002-2003 г. - Командир на бронетанкова бригада;
2003-2006 г. - Началник щаб на Командването на Оперативните сили;
2006-2008 г. - Помощник началник на Щаба на Сухопътните войски по подготовката;
2008-2009 г. - Началник на Щаба на Сухопътните войски;
2010-2011 г. - Началник на Сухопътните войски;
2011-2012 г. - Командир на Сухопътните войски;
01 ноември 2012 г. - Заместник - началник на отбраната.

Произвеждане в звания: 
1977 г. - Лейтенант;
1980 г. - Старши лейтенант;
1984 г. - Капитан;
1989 г. - Майор;
1993 г. - Подполковник;
1996 г. - Полковник;
2003 г. - Бригаден генерал;
2008 г. - Генерал – майор;
2012 г. - Генерал – лейтенант;

Отличия и награди:
1982 г. - Медал за отличие в БА;
1996 г. - Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ ст.;
2000 г. - Награден знак за вярна служба под знамената - ІІ ст.;
2005 г. - Поименно лично оръжие;
2008 г. - Почетен знак на министъра на отбраната „Свети Георги” – І ст.;
2012 г. – Орден „The Legion of Merit” – от министъра на отбраната на САЩ
и други предметни и морални награди.
 
Владеене на чужди езици: Bладее руски и ползва английски език.

Семейно положение: женен, с двама сина.