Министър - биография

 

 

 

 

 

 

Красимир Каракачанов

Министър на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

Роден е на 29.03.1965 г. в гр. Русе.
 
През 1990 г. се дипломира като магистър по история в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира Нова българска история, Политическа история на балканските държави, Национално освободителното движение в Македония и Тракия, Политически движения в България. Преминал е и 3-месечно обучение в Швейцария. От 2014 е доктор по международно право и международни отношения. Член е на Македонския научен институт – гр. София.
 
Автор е на статии в исторически издания и множество публикации в българския периодичен печат, свързани с националноосвободителните борби на българите в Македония и съвременните взаимоотношения между България и Република Македония. Автор е на книгата „ВМРО – 110 години борба”. Бил е директор на седмичния вестник „Македония”, който излиза в София.
 
През 1998 г. завършва първия курс на Училището за политика с обучение в Москва, Русия и Страсбург, Франция.
 
Председател е на ВМРО – Българско национално движение.
 
Избиран е за народен представител в 38-ото, 40-ото, 43-ото и 44-ото Народно събрание, като в 43-ия парламент е и негов заместник-председател. 

Избран за заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.