Министър - биография

 

 

 

 

Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

Стефан  Динчев  Янев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област.

Образование

1979 – 1983 – ВНВАУ „Г. Димитров“ – гр. Шумен;

1991 – 1993 – Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София;

2004 – 2005 – Национален военен колеж към Националния военен университет във  Вашингтон, САЩ.

Професионален път

В  Българската армия и Въоръжените сили на Република България:

1983 г. - командир на артилерийски взвод и батарея, гр. Асеновград;

1991 г. - слушател във Военна академия „Г. С. Раковски“;

1993 г. - командир на дивизион, гр. Асеновград;

1996 г. - експерт в Дирекция „Международно сътрудничество“- МО;

1998 г. - офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр.Монс, Белгия;

2000 г. - старши помощник-началник в отдел „Стратегии и доктрини“ в       Управление „Планиране на отбраната и въоръжените сили“ - ГЩ;

2001 г. - държавен експерт в отдел „ПЗМ“ в Дирекция „Евроатлантическа интеграция“  –  Министерство на отбраната;

2003 г. - началник на отдел „Отбранителна политика и анализи“ в Дирекция          „Отбранителна политика“ – Министерство на отбраната;

2004 г. - слушател в Националния военния колеж към Националния военен          университет във Вашингтон, САЩ – магистърска програма „Стратегии за          национална сигурност“;

2005 г. - началник департамент „Трансформации“ в Центъра на НАТО за борба с          тероризма, Анкара, Турция;

2007 г. - директор на Дирекция „Отбранителна политика“ – Министерство на отбраната;

2008 г. - директор на Дирекция „Политика за сигурност и отбрана“;

2010 г. - директор на Дирекция „Отбранителна политика“;

2011 г. - аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ;

2014 г. – началник на Националния военен университет „Васил Левски“, Велико Търново.

Напуска Българската армия на 21 юни 2014 г.

Професионален път извън редовете на Българската армия

2016 г. – консултант в сферата на частния бизнес

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.