Заместник-министър Михаил Михайлов– биография

 

 

 

 

 

 

 

Служебен заместник-министър на отбраната

Михаил Павлов Михайлов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 13 юни 1970 г. в гр. София.

Образование       

1991 –  1996 г. – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър /История на религиите, Философия, Психология, Социология, Богословие, Етически системи, Педагогика, Методика, Риторика, Омилетика и др./

1997 – 2000 г. – Национален Капудистрийски университет – гр. Атина, магистърска програма по канонично право     

Професионален път

1996 – 1997 г. – ПУИ "Д-р П. Берон" – гр. Мъглиж, преподавател

2000 – 2002 г. – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Богословски факултет, асистент – преподавател

2002 – 2007 г. – Министерство на външните работи:

Дирекция „Права на човека и международни хуманитарни организации“

Дирекция „Европа І“ - референт за Република Гърция и Република Кипър

Консул в Посолството на Република България в Атина

2014 г. – Член на European Parliament of Enterprises 

2007 – 2017 г. – "Алфа Грисин Инфотех” ООД, мениджър

2009 – 2017 г. – Член на борда на директорите в „Карнобат Еолия” АД

Квалификации

1997 – 1998 г. – University Of Athens , School Of Philosophy 

2001 г. – Ostkircheliches Institut – Regensburg

2003 г. – US – Swiss Eapc/Pfp , Information Technologies In The Service Of International Humanitarian Law – Geneva

2004 г. – United Nations – Commission on Human Rights ( Wfuna) – Geneva

2005 г. - Canadian Forces English Course – Borden, Canada

Владее английски, гръцки, руски и немски език. Женен, с една дъщеря.