Заместник-министър Станимир Георгиев - биография

 

 

 

 

 

 

 

Станимир Георгиев

заместник-министър на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

Станимир Георгиев е дългогодишен служител на Българската армия и Министерството на отбраната, полковник от резерва.

През 1983 г. завършва  ВВВУ „Георги Бенковски“ със специалност „Инженер по експлоатация и ремонт на свързочни и РТО средства“, както и магистърска степен „Инженер по радиоелектроника“. През 1993 г. придобива и Магистърска степен по военно дело от Военна академия „Г.С Раковски“. През службата си е заемал редица командни и щабни длъжности в Българската армия на тактическо и оперативно ниво. В периода от 2002 до 2013 г. Станимир Георгиев служи в Министерството на отбраната като заема длъжности от главен експерт до директор на дирекция „Инвестиции в отбраната“ и Национален директор по въоръженията. Обучавал се е в стратегически курсове в САЩ, Франция, Германия и в Колежа по отбрана на НАТО в Рим. В периода 1999 – 2001 г. Станимир Георгиев е щабен офицер в Регионалното командване на НАТО за Северна Европа – AFNORH, Брунсум, Нидерландия (понастоящем Съвместно командване на силите – Allied Joint Force Command Brunssum). В периода 2008-2010 Станимир Георгиев е съветник по въпросите на отбраната, той и началник на служба по въпросите на отбраната в постоянната делегация на България в НАТО, а в периода 2013-2015 е щабен офицер по развитие на отбранителните способности в дирекция „Инвестиции в отбраната“ на Международния секретариат на НАТО в Главната квартира на Алианса в Брюксел. Уволнява се от действителна военна служба през 2016 г. поради навършване на пределна възраст за заеманото звание. От 2016 до 2017 г. Станимир Георгиев е заместник-директор на Института по отбрана към МО, а от 2017 до 2020 г. е главен експертен сътрудник към Комисията по отбрана на 44-то Народно събрание. В периода април – юли 2022 г. Станимир Георгиев е заместник-министър на отбраната.

Станимир Георгиев владее английски език на ниво 3-3-3-3, съгласно NATO STANAG 6001.

Станимир Георгиев е женен с едно дете. В свободното си време обича да плува, кара ски или практикува туризъм в българските планини.