Началник на отбраната - биография

 

 

 

 

 

 

 

Адмирал Емил Ефтимов

Началник на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 16 август 1961 г. в гр. Варна

Завършено образование:
1979 г. – Математическа гимназия-гр. Варна
1979 г. – 1984 г. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна
1992 г. – 1994 г. – Военноморска академия на Руската Федерация - гр. Санкт Петербург, Русия
2001 г. – Курс по английски език във Военна академия на Република Унгария
2004 г. – 2005 г. – Военноморски колеж – Ню Порт, САЩ
2012 г. – Курс за висши офицери – Училище на Главната квартира на НАТО- Оберамергау, Германия
2012 г. – Курс за висши офицери и посланици – Колеж по отбраната на НАТО в гр. Рим, Италия

Военна кариера:
1984 г. – 1985 г. -  Командир на щурманска бойна част на фрегата
1985 г. – 1988 г. – Командир на минно-торпедна бойна  част на фрегата
1988 г. – 1991 г. – Старши помощник командир на фрегата
1991 г. – 1992 г. – Командир на фрегата
1992 г. – 1994 г. – Слушател във ВМА на Руската Федерация
1994 г. – 1995 г. – Дивизионен специалист по противолодъчна отбрана на Първи дивизион патрулни кораби
1995 г. – 2000 г. – Началник-щаб на Първи дивизион патрулни кораби във вмб – Варна
2000 г. – 2001 г. – Заместник-началник щаб, той и началник на отделение "Бойна подготовка" във вмб – Варна
2001 г. – 2003 г. – Командир на Първи дивизион патрулни кораби във вмб – Варна
2003 г. – 2004 г. – Заместник-командир по подготовка на силите на вмб – Варна
2004 г. – 2005 г. – Военноморски колеж на САЩ
2005 г. – 2006г. – Началник на управление „Подготовка и използване на силите“ в щаба на ВМС
2006 г. – 2009 г. – Началник-щаб на Военноморска база Варна
2009 г. – 2011 г. – Командир на Военноморска база Варна
2011 г. – 2013 г. – Заместник-директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност“ в Международния военен щаб на НАТО в Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел – Белгия
2013 г. – 2016 г. – Директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност“ в Международния военен щаб на НАТО в Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел – Белгия
16.07.2016 г. - 19.01.2017 г. – Заместник-началник на отбраната
19.01.2017 г. – 08.03.2017 г. – ВрИД Началник на отбраната
08.03.2017 г. – 29.03.2020 – Заместник-началник на отбраната

30.03.2020 г. – Началник на отбраната


Произвеждане в звания:
1984 г. – Лейтенант
1987 г. – Старши лейтенант
1991 г. – Капитан-лейтенант
1996 г. – Капитан III ранг
1999 г. – Капитан II ранг
2003 г. – Капитан I ранг
2009 г – Комодор
2013 г. – Контрaaдмирал
2016 г. – Вицеадмирал

2020 г. – Адмирал

Отличия и награди
Всички, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната „За вярна служба под знамената“ и почетен знак на МО „Свети Георги“.

Владее:
Английски и руски език

Семейно положение:
Женен, с две деца