НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

Благодарим Ви, че посетихте официалната интернет страница на Министерството на отбраната.

Надяваме се, че намерихте полезна информация.

Избраната от Вас връзка ще ви отведе до интернет страница, която не се управлява от администрацията на Министерството на отбраната. Посещавайки избрания сайт, моля, имайте предвид, че за него важат други правила и практики за сигурността на потребителя.

Натиснете , ако искате да посетите избраната интернет страница или , за да се върнете на предишната.