Теми за задължителна подготовка на учениците от девети и десети клас в средните училища, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната

Tеми за 9 клас

04.09.2014

ОТБРАНА НА СТРАНАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

04.09.2014

ПОДГОТОВКА НА СТРАНАТА ЗА ОТБРАНА

04.09.2014

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННИТЕ ОТНОШЕНИЯ

04.09.2014

КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И УЧАСТИЕ НА ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО

04.09.2014

ДЕЙСТВИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ И ВОЙНА, КАКТО И ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕВЗРИВЕНИ БОЕПРИПАСИ

 

Tеми за 10 клас

04.09.2014

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ

04.09.2014

СЪВРЕМЕННИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

04.09.2014

БЪЛГАРСКА АРМИЯ - СТРУКТУРА, ВЪОРЪЖЕНИE И ЕКИПИРОВКА

04.09.2014

УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

04.09.2014

ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА И НА СЛУЖБА В РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ