Регистри на вакантните длъжности за военнослужещи

28.04.2020

Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) през 2020 година

07.05.2020

Изменение на Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) през 2020 година

26.03.2020

Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати през 2020 година

24.03.2020

Заповед № OX-1127 от 18.12.2019 г. относно определяне на реда за комплектуване на вакантни и овакантяващи се длъжности в многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната през 2020 г.

Рeгистър на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, в международни организации или в други международни инициативи на територията на Република България през 2020 година