Обяви и конкурси

17.10.2016

Обява за процедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на САЩ с начало от учебната 2017/2018 година

13.10.2016

Обява за свободна разпродажба на незаплатените карти за почивка сезон “ЗИМА 2016/2017”

06.10.2016

Обява за конкурс за длъжността „държавен експерт” в дирекция „Съвместни съоръжения и координационни дейности”

04.10.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 15.11.2016 г., 16.11.2016 г. и 17.11.2016 г. в Националната гвардейска част (с включено приложение)

03.10.2016

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на СВ и ВВС с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 22.11.2016 г. и 23.11.2016 г. в Националната гвардейска част (с включени приложения)

29.09.2016

Заповед № ОХ-758 от 29.09.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в териториалните поделения на Агенцията по заетостта

29.09.2016

Заповед № OX-762 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-761 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военноморските сили на Българската армия във Военноморския колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-760 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-759 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-757 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от 68-ма бригада „Специални сили“ в Командно-щабния колеж на морската пехота на САЩ в Куонтико, Вирджиния, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-756 от 29.09.2016 г. относно обявяване на две места за обучение на военнослужещи от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2017/2018 г.

29.09.2016

Заповед № OX-755 от 29.09.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2017/2018 г.

15.09.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево (Приложения към обявата тук)

12.09.2016

Резултати на явилите се на тест на 12.09.2016 г. кандидати в конкурса за длъжността "главен експерт" в дирекция „Връзки с обществеността”

02.09.2016

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за заемане на длъжността „директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“

31.08.2016

Заповед № ОХ-697 от 31.08.2016 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилен служител, назначен на длъжност по Закона за държавния служител в системата на Министерството на отбраната

31.08.2016

Списък на недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт" в дирекция „Връзки с обществеността”

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт" в дирекция „Връзки с обществеността”

23.08.2016

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „директор на дирекция “Правно-нормативна дейност”

15.08.2016

Заповед № ОХ-646 от 15.08.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

15.08.2016

Заповед № ОХ-645 от 15.08.2016 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

12.08.2016

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността”

09.08.2016

Заповед № ОХ-624 от 09.08.2016 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

04.08.2016

Обява за конкурс за длъжността директор на дирекция „Правно-нормативна дейност"

02.08.2016

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА ЗА КОНКУРСНАТА ДЛЪЖНОСТ ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ“ ПРОВЕДЕН НА 02.08.2016 ГОД.

01.08.2016

РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ТЕСТ НА 01.08.2016 Г. КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ“, ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И КАДАСТЪР“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ“

27.07.2016

Заповед № OX- OX-573 от 27.07.2016 г. за изменение на МЗ ОХ-461/16.02.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и в други международни инициативи

25.07.2016

Заповед № OX-568 от 25.07.2016 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещи в Националния военен университет „Васил Левски“

25.07.2016

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие

21.07.2016

Заповед № OX-560 от 21.07.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжнст  „доцент”  в  Националния  военен  университет „Васил Левски”

21.07.2016

Заповед № OX-559 от 21.07.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност  „професор”  в  Националния  военен  университет „Васил Левски”

21.07.2016

Заповед № OX-546 от 19.07.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност  „професор”  в  Националния  военен  университет „Васил Левски”

21.07.2016

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на сектор „Управление на държавните имоти“, отдел „Управление на държавната собственост и кадастър“, главна дирекция “Отбранителна аквизиция”

14.07.2016

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността държавен експерт в отдел „Вътрешен одит на второспетенните разпоредители с бюджет“, дирекция “Вътрешен одит”

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността държавен експерт в отдел „Вътрешен одит на второспетенните разпоредители с бюджет“, дирекция “Вътрешен одит”

04.07.2016

Обява за конкурс за длъжността „началник на сектор” „Управление на държавните имоти“ в отдел „Управление на държавната собственост и кадастъра“, главна дирекция „Отбранителна аквизиция”

27.06.2016

Обява за конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Вътрешен одит на второстепенните разпоредители с бюджет“, дирекция „Вътрешен одит”

16.06.2016

Заповед № ОХ-461 от 16.06.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение)

15.06.2016

Заповед № ОХ-457 от 15.06.2016 г. относно обявяване имената на приетите офицери за обучение във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ за учебната 2016/2017 година

15.06.2016

Заповед № ОХ-456 от 15.06.2016 г. относно изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ–37/14.01.2016 г. за обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение, като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” за учебната 2016/2017 година

08.06.2016

Заповед № OX-441 от 08.06.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2016/2017 г.

08.06.2016

Заповед № OX-440 от 08.06.2016 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2016/2017 г.

06.06.2016

Заповед № ОХ-434 от 06.06.2016 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2017 г. (с включено приложение)

30.05.2016

Заповед № ОХ-417 от 30.05.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военнoмедицинска академия

30.05.2016

Заповед № ОХ-414 от 30.05.2016 г. относно обявяване на офицерите приети за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ по магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2016/2017 година

27.05.2016

Заповед № ОХ-407 от 27.05.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

27.05.2016

Заповед № ОХ-403 от 27.05.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности от военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение)

20.05.2016

Обява на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за неусвоените карти за почивка в чужбина за свободна разпродажба за сезон “ЛЯТО 2016”

11.05.2016

Обява за свободна продажба на неусвоените карти за почивка за сезон “ЛЯТО 2016”

28.04.2016

Обява на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” за свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2016”

25.04.2016

Заповед № ОХ-339 от 25.04.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия (с включено приложение)

15.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи на Министерство на отбраната и Българската армия

15.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и специализирани доставки и услуги

15.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за строително-монтажни работи

15.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на доставка на резервни части и консумативи за самолети МиГ-29

15.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет извършване на доставка на двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29

15.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на доставка на кутии на самолетните агрегати КСА-2 за самолет МиГ-29

14.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на МО, на територията на области Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и Сливен

14.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, на територията на области Велико Търново, Монтана, Враца, Добрич и Бургас

14.04.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон (с включени приложения)

13.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на резервни части за зенитно-ракетна техника

13.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет: Доставка на "Въглища кафяви каменни"

13.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за публикуване на обяви в национален и регионален печат

13.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за консултанстка услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията за обект „Ремонт на хранителен блок във в. ф. 28 880 – Белене”

13.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за консултанстка услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията за обект „Ремонт на хранителен блок във в. ф. 28 880 – Белене”

12.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА със застраховка „Каско” за 2017 г.

12.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС” за 2017 г.

12.04.2016

Обявя за набиране на курсанти от Националния военен университет „В. Левски“ – за 1 място за обучение в бакалавърска програма „General Engineering Science: Defence Systems” в Университета “Хелмут Шмит” на Бундесвера в Хамбург, ФРГ, с начало 1 октомври 2016 г.

12.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи на обект „Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22 880 – Белене“

12.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи на обект 1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци

12.04.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за строително-монтажни работи на обект „Пожароизвестителна инсталация взривобезопасен тип за 10 склада и конвенционална за 7 склада и лабораторен пункт във ВР 1700 – Калояновец на военно формирование 24150 – Стара Загора“

11.04.2016

Обява на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” за набиране на персонал за хотел „Сарафово” – гр. Бургас, хотел ВПД „Созопол” – гр. Созопол, туристическо селище ВПД „Несебър” – гр. Несебър и къмпинг „Чайка” – гр. Обзор за сезон „лято 2016”

11.04.2016

Обява на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” за набиране на персонал за хотелите „Флагман”, „Адмирал”, „Фрегата” и „Маяк” в к. к. „Св. Св. Константин и Елена” за сезон „лято 2016”

08.04.2016

Министерството на отбраната организира възлагане на обществена поръчка за доставка на полеви обувки и маратонки за мисии

06.04.2016

Заповед № ОХ- 295 от 06.04.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в международни организации и в други международни инициативи

06.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на раници, ръкавици, термоспален чувал и текстилен колан

06.04.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за Българската армия

29.03.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (с включени приложения)

29.03.2016

Обява за провеждане на конкурс за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (с включени приложения)

25.03.2016

Заповед № ОХ-266 от 28.03.2016 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обучение по магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2016/2017 година

25.03.2016

Заповед № ОХ-261 от 25.03.2016 г. относно обявяване имената на офицерите, допуснати до конкурсни изпити във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обучение по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело” за учебната 2016/2017 година

24.03.2016

Резултати на явилите се на тест на 24.03.2016 г. кандидати в конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Проектно управление“

22.03.2016

Заповед № ОХ-248 от 22.03.2016 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

22.03.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 07.06.2016 г., 08.06.2016 г. и 09.06.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София

22.03.2016

Резултати на явилите се на тест на 22.03.2016 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Проектно управление“

14.03.2016

Заповед № ОХ-205 14.03.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение: Списък на вакантните длъжности)

12.03.2016

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

10.03.2016

Заповед № ОХ-194 от 10.03.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

09.03.2016

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността финансов контрольор в звено „Финансов контрол и материални проверки“

07.03.2016

Заповед № ОХ – 185 от 07.03.2016 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители, назначени на длъжност по Закона за държавния служител в системата на Министерството на отбраната

Приложение 1 - Списък на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители, назначени на длъжност по Закона за държавния служител в системата на Министерството на отбраната

07.03.2016

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в дирекция “Проектно управление“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция “Проектно управление”

01.03.2016

Заповед № ОХ-173 от 01.03.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

24.02.2016

Заповед № ОХ-151 от 24.02.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

24.02.2016

Заповед № ОХ-150 от 24.02.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

23.02.2016

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „финансов контрольор“ в звено “Финансов контрол и материални проверки”

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „финансов контрольор“ в звено “Финансов контрол и материални проверки”

16.02.2016

Обява за конкурси за длъжностите „главен експерт в дирекция „Проектно управление“ и „младши експерт в дирекция „Проектно управление”

15.02.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущество на контингентите от БА, участващи в задгранични операции в Косово, Босна и Херцеговина и Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА

09.02.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на „скенер с листоподаващо устройство“, „скенер“ и „преносим компютър (Ултрабук)”

09.02.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел уеб страница

09.02.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за плащане на лицензи, обновяване на софтуера и следгаранционна поддръжка на Полева инструментална система за тренировки – Deployable Instrumented Training System (DITS)

04.02.2016

Обява за конкурс за длъжността „финансов контрольор в звено „Финансов контрол и материални проверки”

01.02.2016

Заповед № ОХ-90 от 01.02.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”, студенти, обучаващи се във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва“ и стипендианти за учебната 2016/2017 година

29.01.2016

Съобщение по чл. 16, т. 3 на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

26.01.2016

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Директор на Националния военноисторически музей“

25.01.2016

Заповед № ОХ-68 от 25.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в задгранично представителство на Р България, в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение: Списък на вакантните длъжности)

25.01.2016

Заповед № ОХ-65 от 25.01.2016 г. относно обявяване на вакантна длъжност „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

22.01.2016

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение 1 - Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

Приложение 2 - Нормативи за физическа годност

21.01.2016

Заповед № ОХ-60 от 21.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

15.01.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на бронирана високопроходима автомобилна техника, доставка и монтаж на комуникационно-информационна техника за бронирана високопроходима автомобилна техника

15.01.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Приложение 1 - Списък на вакантните длъжности за войници от 61-ва механизирана бригада

Приложение 2 - Списък на вакантните длъжности за войници от 2-ра механизирана бригада

Приложение 3 - Нормативи за изпита по физическа подготовка

12.01.2016

Заповед № ОХ-27 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

12.01.2016

Заповед № ОХ-23 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.01.2016

Заповед № ОХ-15 от 11.01.2016 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

07.01.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за изработка и доставка на инструментална екипировка и образци на наградни знаци