Обяви и конкурси

17.10.2019

Обява за стартирането на свободната продажба на 18.10.2019 г. на неусвоените карти за почивка в чужбина за сезон “ЗИМА 2019/2020”

17.10.2019

Заповед № ОХ-940 от 16.10.2019 г. относно обявяване на свободна академична длъжност  „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

17.10.2019

Заповед № ОХ-936 от 16.10.2019 г. относно обявяване на конкурси за заемане на свободни длъжности   „Командир на курсантски взвод-преподавател” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.10.2019

Обявяване стартирането на свободната продажба на неусвоените карти за почивка в чужбина и в страната за сезон „Зима 2019/2020”

08.10.2019

Заповед № ОХ-906 от 03.10.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

01.10.2019

Заповед № ОХ-888 от 27.09.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за военнослужещ във Военна академия „Георги С. Раковски”

01.10.2019

Заповед № ОХ-872 от 20.09.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академични длъжности „доцент“ във Военна академия „Георги С. Раковски”

30.09.2019

Заповед № ОХ-848 от 17.09.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

20.09.2019

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

13.09.2019

Заповед № ОХ-809 от 03.09.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба/кадрова военна служба (с включено приложение)

13.09.2019

Заповед № ОХ-808 от 03.09.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ във Военна академия „Георги С. Раковски“

05.09.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за заемане на длъжността директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

02.09.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Методология и отчети“, дирекция „Финанси"

30.08.2019

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

28.08.2019

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина на вакантна длъжност във военнo формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите

2.08.2019

Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

23.08.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.11.2019 г. до 18.12.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Свобода, Белене, Асеновград, Мусачево, Горна Оряховица, Смолян и Пловдив

21.08.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.09.2019 г. и 27.09.2019 г. в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив

21.08.20195

Списък на допуснатите  и недопуснатите кандидати за длъжността директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

16.08.2019

Заповед № ОХ-705 от 02.08.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включени приложения

16.08.2019

Заповед № ОХ-703 от 01.08.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включени приложения

16.08.2019

Заповед № ОХ-749 от 15.08.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включени приложения

16.08.2019

Обявa за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Методология и отчети“, дирекция „Финанси“

15.08.2019

Заповед № ОХ-748 от 15.08.2019 г. относно обявяване на конкурс за свободна академична длъжност „доцент“ в Националния военен университет „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

15.08.2019

Заповед № ОХ-746 от 14.08.2019 г. относно изменение на заповед № ОХ-16/08.01.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерството на отбраната, за учебната 2019/2020 г.

15.08.2019

Заповед № ОХ-745 от 14.08.2019 г. относно обявяване имената на сержантите и войниците, приети за обучение в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело в Националния военен университет „Васил Левски“ за учебната 2019/2020 г.

14.08.2019

Заповед № ОХ-683 от 25.07.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност в съвместно командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

09.08.2019

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.10.2019 г. до 22.10.2019 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

09.08.2019

Обява за конкурс за длъжността „експерт, координатор на информационни технологии“ в отдел „Международни длъжности, атестиране на военнослужещите и автоматизирани системи за управление на човешките ресурси“, дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“

05.08.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.10.2019 г. и 24.10.2019 г. в Националната гвардейска част

05.08.2019

Обява за конкурс за длъжността "директор на дирекция "Планиране, програмиране и бюджет"

01.08.2019

Заповед № ОХ-650 от 16.07.2019 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и в Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" през 2020 г.

31.07.2019

Заповед № ОХ-691 от 30.07.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ във Военна академия „Георги С. Раковски“

31.07.2019

Заповед № ОХ-690 от 30.07.2019 г. относно  обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности „главен асистент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

31.07.2019

Заповед № ОХ-689 от 30.07.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

31.07.2019

Заповед № ОХ-682 от 25.07.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „В. Левски“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

31.07.2019

Заповед № ОХ-679 от 25.07.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

19.07.2019

Резултати на явилите се на тест на 19.07.2019 г. кандидати в конкурса за длъжността главен инспектор в Инспекторат на Министерството на отбраната – позиция № 1 от обявата

19.07.2019

Резултати на явилите се на тест на 19.07.2019 г. кандидати в конкурса за длъжността главен инспектор в Инспекторат на Министерството на отбраната – позиция № 2 от обявата

15.07.2019

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

15.07.2019

Заповед № ОХ-632 от 10.07.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

11.07.2019

Заповед № ОХ-643 от 10.07.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

11.07.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен инспектор в Инспектората на Министерството на отбраната по позиция № 1 от обявата

11.07.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен инспектор в Инспектората на Министерството на отбраната по позиция № 2 от обявата

03.07.2019

Резултати на явилите се на тест на 03.07.2019 г. кандидати в конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел "Методология и отчети", дирекция "Финанси"

02.07.2019

Заповед № ОХ-614 от 01.07.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ (в катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на факултет „Навигационен”)

02.07.2019

Заповед № ОХ-613 от 01.07.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ (в катедра „Електроника” на факултет „Навигационен”)

02.07.2019

Заповед № ОХ-612 от 01.07.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност „командир на курсантска рота – преподавател” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

01.07.2019

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

25.06.2019

Обява за конкурс за длъжности „главен инспектор“ в Инспекторат на Министерството на отбраната

24.06.2019

Заповед № ОХ-559 от 18.06.2019 г. относно  допълнение на заповед № ОХ-460/16.05.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на конкурс за заемане на академични длъжности „доцент“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.

24.06.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност главен експерт в отдел „Методология и отчети“, дирекция „Финанси“

21.06.2019

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част – гр. София

06.06.2019

Обявява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Методология и отчети”, дирекция „Финанси”

03.06.2019

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)

31.05.2019

Заповед № ОХ-507 от 29.05.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

30.05.2019

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Отбранителна политика“, дирекция „Отбранителна политика и планиране”

23.05.2019

Заповед № ОХ-475 от 21.05.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност „Командир на курсантски взвод-преподавател” в Националния военен университет „Васил Левски”

23.05.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност началник на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – София“

21.05.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за заемане на длъжността „Заместник главен инспектор“

20.05.2019

Заповед № ОХ-467  от 17.05.2019 г. относно обявяване имената на офицерските кандидати, сержантите и войниците, допуснати до конкурсни изпити за обучение в задочна форма в Националния военен университет „Васил Левски“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от професионално направление „Военно дело” за учебната 2019/2020 година

20.05.2019

Обява относно свободната продажба на неусвоена карта за почивка в Будапеща, Унгария за сезон „ЛЯТО 2019“

20.05.2019

Заповед  № ОХ-460 от 16.05.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академични длъжности „доцент“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски”

20.05.2019

Заповед № ОХ-456  от 15.15.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

20.05.2019

Резултати на явилите се на тест на 20.05.2019 г. кандидати в конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“, дирекция „Операции и подготовка“

20.05.2019

Списък  на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността старши експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет"

17.05.2019

Заповед № ОХ-451 от 15.05.2019 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-395/24.04.2019 г. – относно обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

14.05.2019

Обява за стартиране на свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2019” – от 09.00 часа на 15.05.2019 г.

13.05.2019

Обява за конкурс за длъжността "държавен експерт" в отдел "Отбранителна политика", дирекция "Отбранителна политика и планиране"

10.05.2019

Обява за свободната продажба на неусвоените карти за Гърция, Атина с круиз и Франция, Париж за сезон „ЛЯТО 2019“

09.05.2019

Списък на допуснатите кандидати за длъжността заместник главен инспектор на Министерството на отбраната

08.05.2019

Заповед № ОХ-431 от 03.05.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

08.05.2019

Заповед № ОХ-419 от 03.05.2019 г. относно обявяване на свободна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Георги С. Раковски“

08.05.2019

Заповед  № ОХ-430 от 03.05.2019 г.  относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

08.05.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“, дирекция „Операции и подготовка“

07.05.2019

Свободна продажба на неусвоените карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2019“

07.05.2019

Обява за конкурс за длъжността началник на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната - София“, Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

03.05.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

03.05.2019

Свободна продажба на неусвоените карти за почивка за сезон “ЛЯТО 2019”

02.05.2019

Обява за конкурс за длъжността „старши експерт" в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

30.04.2019

Списък с допуснатите и недопуснатите до конкурс в отдел „Регионална инфраструктура на отбраната-Варна“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

30.04.2019

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Проектно управление”

24.04.2019

Заповед № ОХ-370 от 19.04.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

24.04.2019

Заповед № ОХ-368 от 19.04.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

22.04.2019

Обява за длъжности от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

22.04.2019

Обява за конкурс за длъжността „заместник главен инспектор“ в Инспекторат на Министерството на отбраната

22.04.2019

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“, дирекция „Операции и подготовка“

18.04.2019

Заповед № ОХ-362 от 17.04.2019 г. относно обявяване на свободна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

11.04.2019

Обява на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД – София за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2019 г.

10.04.2019

Заповед № ОХ-342 от 08.04.2019 г. относно обявяване на свободни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

10.04.2019

Заповед № ОХ-341 от 08.04.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ във Военномедицинска академия

10.04.2019

Обява за конкурси за длъжностите „младши експерт“ в дирекция „Проектно управление” и „младши експерт“ в отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

03.04.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „държавен инспектор“ в Инспекторат на МО

02.04.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г. в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив

02.04.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

01.04.2019

Заповед № ОХ-310 от 27.03.2019 г. относно обявяване на свободна академична длъжност „асистент” във Военномедицинска академия

26.03.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. в Националната гвардейска част

25.03.2019

Резултати на явилите се на тест на 25.03.2019 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

18.03.2019

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

18.03.2019

Обява за конкурс за длъжността "държавен инспектор" в Инспектората на Министерството на отбраната

14.03.2019

Заповед № ОХ-253 от 11.03.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс – с включено приложение

14.03.2019

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор за външни членове на одитния комитет на Министерство на отбраната

13.03.2019

Заповед № ОХ-259 от 11.03.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в Национален военен „Васил Левски“

12.03.2019

Заповед № ОХ-247 от 11.03.2019 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2019/2020 г.

11.03.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „младши експерт“ в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

07.03.2019

Заповед № ОХ-226 от 28.02.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

05.03.2019

Обява на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на отбраната

22.02.2019

Обява за конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси”, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

21.02.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,във в. ф. на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив

19.02.2019

Заповед № ОХ-175 от 15.02.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

19.02.2019

Заповед № ОХ-166 от 15.02.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

13.02.2019

Заповед № ОХ-145 от 11.02.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

12.02.2019

Коригиран списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Придобиване на системи за командване и управление“ в дирекция „Отбранителна аквизиция”

08.02.2019

Обява за стартиране на свободната разпродажба на неусвоените карти за ски ваканцията в Брук, Австрия в периода 16.03.-23.03.2019 г. за сезон „ЗИМА 2018/2019”

07.02.2019

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността началник на отдел „Придобиване на системи за командване и управление“ в дирекция „Отбранителна аквизиция”

30.01.2019

Заповед № ОХ-98 от 25.01.2019 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” – за учебната 2019/2020 г., както и реда за кандидатстване на офицери по § 99 и § 100 от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България

29.01.2019

Заповед № ОХ-76 от 24.01.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски”

24.01.2019

Обява за стартирането на свободна продажба на неусвоените карти за ски ваканцията в Брук, Австрия в периода 16.03.–23.03.2019 г. за сезон “ЗИМА 2018/2019”

22.01.2019

Обява за конкурс за длъжността началник на отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

16.01.2019

Списък на длъжностите извън територията на страната за военнослужещи и цивилни служители от системата на МО, подлежащи на ротация през 2019 и 2020 години, за които конкурси ще бъдат проведени през 2019 г.

10.01.2019

Заповед № ОХ-16 от 08.01.2019 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната, за учебната 2019/2020 година