Обяви и конкурси

18.04.2019

Заповед № ОХ-362 от 17.04.2019 г. относно обявяване на свободна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

11.04.2019

Обява на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД – София за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2019 г.

10.04.2019

Заповед № ОХ-342 от 08.04.2019 г. относно обявяване на свободни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

10.04.2019

Заповед № ОХ-341 от 08.04.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ във Военномедицинска академия

10.04.2019

Обява за конкурси за длъжностите „младши експерт“ в дирекция „Проектно управление” и „младши експерт“ в отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

03.04.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „държавен инспектор“ в Инспекторат на МО

02.04.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г. в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив

02.04.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

01.04.2019

Заповед № ОХ-310 от 27.03.2019 г. относно обявяване на свободна академична длъжност „асистент” във Военномедицинска академия

26.03.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. в Националната гвардейска част

25.03.2019

Резултати на явилите се на тест на 25.03.2019 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

18.03.2019

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

18.03.2019

Обява за конкурс за длъжността "държавен инспектор" в Инспектората на Министерството на отбраната

14.03.2019

Заповед № ОХ-253 от 11.03.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс – с включено приложение

14.03.2019

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор за външни членове на одитния комитет на Министерство на отбраната

13.03.2019

Заповед № ОХ-259 от 11.03.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в Национален военен „Васил Левски“

12.03.2019

Заповед № ОХ-247 от 11.03.2019 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2019/2020 г.

11.03.2019

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „младши експерт“ в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

07.03.2019

Заповед № ОХ-226 от 28.02.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

05.03.2019

Обява на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на отбраната

22.02.2019

Обява за конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси”, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

21.02.2019

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,във в. ф. на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив

19.02.2019

Заповед № ОХ-175 от 15.02.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

19.02.2019

Заповед № ОХ-166 от 15.02.2019 г. относно обявяване на вакантна длъжност във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

13.02.2019

Заповед № ОХ-145 от 11.02.2019 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

12.02.2019

Коригиран списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Придобиване на системи за командване и управление“ в дирекция „Отбранителна аквизиция”

08.02.2019

Обява за стартиране на свободната разпродажба на неусвоените карти за ски ваканцията в Брук, Австрия в периода 16.03.-23.03.2019 г. за сезон „ЗИМА 2018/2019”

07.02.2019

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността началник на отдел „Придобиване на системи за командване и управление“ в дирекция „Отбранителна аквизиция”

30.01.2019

Заповед № ОХ-98 от 25.01.2019 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” – за учебната 2019/2020 г., както и реда за кандидатстване на офицери по § 99 и § 100 от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България

29.01.2019

Заповед № ОХ-76 от 24.01.2019 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски”

24.01.2019

Обява за стартирането на свободна продажба на неусвоените карти за ски ваканцията в Брук, Австрия в периода 16.03.–23.03.2019 г. за сезон “ЗИМА 2018/2019”

22.01.2019

Обява за конкурс за длъжността началник на отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

16.01.2019

Списък на длъжностите извън територията на страната за военнослужещи и цивилни служители от системата на МО, подлежащи на ротация през 2019 и 2020 години, за които конкурси ще бъдат проведени през 2019 г.

10.01.2019

Заповед № ОХ-16 от 08.01.2019 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната, за учебната 2019/2020 година