Обществен съвет по отбранителна политика

В условията на политическа криза и невъзможността на 41-то Народно събрание да излъчи правителство, президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев, в съответствие с Конституцията на Република България, назначи служебно правителство с цел осигуряване на стабилност, работа за доверие в институциите, повече прозрачност и граждански контрол, както и гарантиране провеждането на свободни и демократични избори.

На 21 март 2013 г. министърът на отбраната, в тясно взаимодействие с военното и административно ръководство на Министерство на отбраната, оповести управленски приоритети и принципи, фокусирани върху усилията за постигането на истински диалог с обществото и гражданите. Обяви активно въвличане  на  професионални, академични и обществени организации и бизнес сдружения, работещи по въпроси на отбранителната политика в процеса на формиране на отбранителната политика.

В изпълнение на тези приоритети министърът на отбраната Тодор Тагарев обявява създаването на Обществен съвет по отбранителна политика (ОСОП) и кани да заявят интерес за участие в работата на Съвета всички организации с активна, гражданска и експертна позиция в сферата на сигурността.

Тук можете да се запознаете с проекта на правила за работа на ОСОП, както и да изтеглите покана и формуляр за заявяване на интерес за участие в дейността на Съвета.

Първото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 9 април (вторник) от 14.00 часа в Централния военен клуб в София.

За контакт:
Съветници на Министъра на отбраната
Детелина Николова
Веселин Петков
Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий” 3, София 1092
Тел.: (02) 92 20 059 / 92 20 044
E-mail: council@mod.bg