Мисии и задачи

В рамките на Стратегията за национална сигурност ВВС изпълняват следните функции: сдържащи, отбранителни, за поддържане на мира и сигурността, хуманитарни, спасителни, интеграционни и социални.

Главната мисия на ВВС е да гарантират въздушния суверенитет и сигурност на страната и съвместно с останалите видове въоръжени сили да защитават териториалната й цялост. Тази мисия ВВС осъществяват в системата за колективна сигурност и отбрана, като изграждат способности за участие в изпълнението на основните мисии и  задачи на Българската армия:

 • Мисия „Отбрана" (по член 5 от Вашингтонския договор), включва отбрана на страната в системата на колективната отбрана и участие на военновъздушен компонент в колективни отбранителни действия извън територията на страната;
 • Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност" (извън член 5 на Вашингтонския договор), включва участие (с експедиционни сили) в международни операции в отговор на кризи извън територията на страната, участие в международни операции за гарантиране на мира и сигурността, участие в международното военно сътрудничество и в многонационални или двустранни формирования и участие в контрола над въоръженията и неразпространението на оръжия за масово поразяване и в международни хуманитарни операции;
 • Мисия „Принос към националната сигурност в мирно време", включва:
 • наблюдение, контрол и защита на въздушното пространство, а съвместно останалите видове въоръжени сили и на националната територия и морските  пространства;
 • противовъздушната отбрана на стратегически обекти на територията на страната;
 • участие в борбата с тероризма, организираната престъпност и трафика на хора, оръжие и наркотици;
 • участие в операции по търсене и спасяване;
 • поддръжка и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
 • принос към дейността на други държавни органи и инстанции;
 • подготовка на инфраструктурата за реагиране при кризи и поддръжка на военновъздушен контингент като страна домакин;
 • участие в опазване на околната среда.

 

История

Организационното изграждане на българското въздухоплаване започва през 1903 година. Създадената тогава Команда по балонно дело през 1906 г. прераства в бойно подразделение към железопътната дружина под името “Въздухоплавателно отделение”. През 1911 година правителството взима решение за подготовка на летци и аеромеханици в чужбина и за закупуване на самолети, в резултат на което през 1912 година България вече има своя въздушна армада. На 16 октомври, същата година, е изпълнена първата бойна задача със самолет, поради което този ден се смята за рождена дата на военната авиация на България.