Мисии и задачи

Военноморските сили защитават интересите на Република България в морските пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за участие в подкрепа на международния мир и сигурност и за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Военноморските сили изпълняват следните специфични задачи по мисиите на ВС:

Мисия „Отбранителна”

 • Непрекъснато наблюдение и оповестяване за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море;
 • Участие в съвместни операции за отбрана на територията и морските пространства на Република България в системата на колективната отбрана;
 • Участие в колективни отбранителни действия извън територията на страната ни (контра и антитерористични операции, патрулиране в назначени райони, ембаргови операции, ескортиране на особено ценни кораби и товари, противоминни операции и др. ).

Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”

 • Наблюдение, разузнаване за обстановката и контрол в зоната на операцията;
 • Участие в съвместни и/или многонационални операции по борба с тероризма;
 • Предотвратяване на незаконен трафик на хора, стоки и оръжия по море.
 • Участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции.

Мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”

 • оказване на съдействие на органите на държавната и местната власт за защита на населението, стопанството и инфраструктурата при кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от тях;
 • участие в защитата на важни стратегически обекти и морската критична инфраструктура;
 • участие в борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици, хора и оръжия
 • участие в търсене и спасяване на хора на море и в хуманитарни и евакуационни операции.

 

История

Българският военен флот е създаден през 1879 г. в град Русе с помощта на Русия. През 1897 г. започва изграждането на черноморския флот с главна база Варна. Първите български морски офицери се подготвят в академиите на Русия, Италия, Австро-Унгария и Франция. По време на Балканската война 1912-1913 г. и на Първата световна война флотът взема активно участие в бойните действия. Тогава се създават подводните сили и морската авиация, започват операции по миночистачна дейност и противолодъчна защита.

През последните години ВМС структурно се променят в съответствие със съвременните стандарти и необходимостта от интегриране с европейските и евроатлантическите структури за сигурност.

Празник на ВМС е вторият неделен ден на месец август, който е последният ден от традиционната Национална седмица на морето.