Мисии и задачи

Сухопътни войски изпълняват следните основни мисии и произтичащите от тях задачи:

  • В мисия „Отбранителна” - готовност на войските за участие в колективната отбрана на територията на страната и извън нея и участие в съвместни операции за борба с тероризма;
  • В мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” – поддържане на способности за участие в операции по подържане на мира от различен характер под егидата на ООН, НАТО, Европейския съюз и други международни организации;
  • В мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” - поддържане на сили и средства, притежаващи способности за подкрепа на държавната и местна административна власт по подпомагането на населението при преодоляване на кризи от невоенен характер в мирно време.

 

История

Основите на днешната Българска армия са поставени със създаването на Българската земска войска след Освобождението на България през 1878 г. В нейния състав са включени: пехота, артилерия, кавалерия и инженерни части. В този смисъл това е първообразът на днешните Сухопътните войски (СВ), които са основен вид въоръжени сили в Българската армия, предназначени да гарантират суверенитета и независимостта на страната и да защитят нейната териториална цялост във взаимодействие с другите видове въоръжени сили. Те включват в състава си типови войскови единици на различните родове и специални войски, подготвени за изпълнение на задачи, както самостоятелно така и в състава на многонационални оперативни сили в операции по поддържането на мира.