Българска армия

Знаме на I-ви Софийски полк на Н.В. княз Александър 1 полкСлед Освобождението на България със заповед № 1 от 20 юли 1878 г. на руския императорски комисар в България княз Александър Дондуков-Корсаков се създава Българската земска войска. Нейното ядро е българското опълчение и се изгражда като постоян­на армия с обща задължителна военна служба. Този принцип по-късно заляга в Търновската конститу­ция. За кратко време в армията са сформирани че­тири рода войски - пехота, артилерия, кавалерия и сапьори, а през 1879 г. се поставят и основите на военния флот.

В края на 1878 г. Българската земска войска има в състава си общо 31 400 души, оборудвани с оръ­жие, материална част и боеприпаси от руската ар­мия.

На 1 септември 1878 г. в Пловдив е създадено Софийското военно училище в България. От тогава започва летоброенето не само на военното училище, но и на цялата българска военнообразователна система. В средата на ноември 1878 г. училището е преместено в София и се разполага в първия си район
– бивша турска военна болница, която се е намирала на мястото на днешния
Централен военен клуб. Там на 26 ноември 1878 г. училището официално е открито и осветено. На следващия ден започват учебните занятия.

Командващият Първа армия генерал-лейтенант Климент Бояджиев с офицери от щаба през 1915 г. С приемането на Търновската конституция, из­борът на княз Александър I Батенберг и създаване­то на българското правителство започва самостоя­телният държавен живот на Княжество България. С Указ № 23 от 17 юли 1879 г. се създава Военното министерство. На 17 декември 1879 г. влиза в сила „Привременно поло­жение за Българската войска”, което изпълнява роля­та на първи закон на въоръжените сили, които вместо „земска” вече се наричат кратко и ясно - Българска войска.

Изложба „Българската армия в снимки“

Знаме на Берковското окръжие – 1878 г., Българска земска войска Позиции на Пети артилерийски полк по време на Балканската война 17-и артилерийски полк на позиции през Първата световна война Цар Борис III връчва бойно знаме през 1937 г. 37 мм зенитно оръдие „Райнметал” на позиция Знамето на Чирпанската доброволческа чета „Искра” в Сръбско-българската война 1885 г. Атаката на Черна могила при Чаталджа Учебният батальон в гр. Лясковец – 1879 г. Шуменската батарея – 1879 г. Първа доброволческа чета 1885 г. Доброволческа чета от Сливен, водена от легендарния Панайот Хитов Командири на батареи