ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

Доставка на различни видове хартии за отпечатване на геоинформационни продукти, военнослужебна литература и акциденция.

 

открита процедура

не се прилага

няма

17,00h. на         29.08.2014 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров

тел. 02 9224177;

Иванов

02 9264188  

изтегли решение; обявление;  техническа спецификация;  и пълна документация за участие  

Закупуване на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали, офсетови плаки и печатарско мастило, за отпечатване на геоинформационни продукти, военнослужебна литература и акциденция

 

открита процедура

не се прилага

няма

17,00h. на         29.08.2014 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров

тел. 02 9224177;

Моновски

тел.  02 92 24182

Иванов

02 92 64188  

изтегли решение; обявление;  техническа спецификация;  и пълна документация за участие  

Аварийни ремонти  на работни помещения във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян

 

съгл чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 30.05.2014 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Тотев тел.0670 62109

изтегли покана 

Доставка на тонер касети и мастилници за различни марки копирна и размножителна техника

 

съгл чл.14 ал.5 от ЗОП

не се прилага

няма

17,00на         28.04.2014 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Колева   тел.02 92 24198    

изтегли покана;  изтегли техническа спецификация

Застраховане на МПС на Военно-географска служба със застраховки "Каско", "Гражданска отговорност" и "Злополука на местата в МПС"

съгл чл.14 ал.5 т. 2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 04.12.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; 

изтегли покана; изтегли техническа спецификация 

Придобиване на:
- работни станции - 2 броя;

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

16,30 на         29.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182
Марков тел:
0670 62109  

изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Поддръжка и ремонт на хардуер - във в. ф. 24 430 - гр. Троян

съгл чл.14 ал.5 т. 2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 22.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Марков тел.0670 62109

изтегли покана; изтегли техническа спецификация 

Авариен ремонт на фасада на склад за геоинформационни материали във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян

съгл чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 19.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Тотев тел.0670 62109

изтегли покана;

Доставка на резервни части за полиграфическа техника съгласно техническата спецификация  съгл чл.14 ал.4 от ЗОП не се прилага няма 17:00 на 18.11.2013 г. Подаване на оферти не се предвижда Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182 Иванов тел. 0670/6-21-09 изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 
Доставка на резервни части за геодезическа техника, съгласно техническата спецификация съгл чл.14 ал.4 от ЗОП не се прилага няма 17:00 на 18.11.2013 г. Подаване на оферти не се предвижда Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182 Мичев тел. 0670/6-21-09 изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Доставка на:

- Автомобилни гуми 8,40х15;

- Акумулатори 12V  62Ah.

съгл чл.14 ал.5 от ЗОП не се прилага няма 17:00 на 18.11.2013 г. Подаване на оферти не се предвижда Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182 изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Извършване на полиграфически услуги със следните обособени позиции:

- обличане на валове за печатни машини;

- изработване на щанци

 съгл чл.14 ал.5 от ЗОП не се прилага няма 17:00 на 15.11.2013 г. Подаване на оферти не се предвижда Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182 Иванов тел. 0670/6-21-09 изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Доставка на автомобилна техника със следните обособени позиции :
- лек автомобил с повишена проходимост;
- лек товарен автомобил с повишвна проходимост

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 14.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182

изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Цветен широкоформатен плотер, формат А 0

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 14.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182
Марков тел:
0670 62109

изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Сушилен апарат за UV лак

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 14.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182
Иванов тел:
0670 62109

изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Придобиване на компютри и хардуер със следните обособени позиции:
- работни станции - 2 броя;
- мрежово оборудване 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 14.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182
Марков тел:
0670 62109  

изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Придобиване на програмни продукти със следните обособени позиции:
- Produktion Mapping и Defence Мapping в среда Ars GIS 10.1 - 2 броя лицензи;
- Мicrosoft Office Proffesional - 1брой лиценз;
- Corel DRAW Graphics Suite X6 - 1брой лиценз

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 14.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182
Марков тел:
0670 62109    

изтегли покана;  изтегли техническа спецификация; 

Авариен ремонт на покрив на склад за хартия във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян

съгл чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 08.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Тотев тел.0670 62109

изтегли покана;  

Авариен ремонт  на фасада на склад за геоинформационни материали във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян

съгл чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 08.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Тотев тел.0670 62109

изтегли покана;  

Изработване на клишета за нуждите на Военния географски център - Троян 

съгл чл.14 ал.5 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 08.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182       Иванов тел. 0670/6-21-09

изтегли покана;  изтегли техническа спесификация; 

Абонаментна поддръжка на системата за предпечатна подготовка - StP във Военния географски център - Троян

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 06.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182    Иванов 0670/6-21-09

изтегли покана;  изтегли техническа спесификация; 

Абонаментно поддържане на полиграфска (книговезка) техника във Военния географски център - Троян

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 06.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182    Иванов тел.0670/6-21-09

изтегли покана;  изтегли техническа спесификация; 

Абонаментно техническо поддържане на копирна и офис техника.(Заб. Количествата и видове техника са посочени в поканата) 

съгл чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 06.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182      Иванов 0670/6-21-09

изтегли покана;  изтегли техническа спесификация; 

Абонаментно поддържане  на експонатор във Военния географски център - Троян

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 06.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182   Иванов тел.0670/6-21-09

изтегли покана;  изтегли техническа спесификация; 

Абонаментно поддържане на геодезическа техника във Военния географски център - Троян 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 07.11.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182       Мичев тел. 0670/6-21-09

изтегли покана;  изтегли техническа спесификация; 

„Придобиване на топографско ГНСС оборудване/топографски GPS/ - Мобилен приемник на сигнали от ГНСС за топографско заснемане” -1 комплект

 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 29.10.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182; Марков тел. 0670/6-21-09

изтегли покана;  изтегли техническа спесификация; 

Изграждане на трасе и полагане на оптичен кабел до ВР 1183-в.ф.24430 - Троян

чл. 14, ал. 5, т.1 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 18.10.2013 г.

подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Марков, Тотев тел.                  0670/6-21-09

изтегли покана и документация - КСС, схема на трасето

Доставка на настолни компютри, лазерни принтери (черно-бели, формат А4) и скенер (формат А4)

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 09.10.2013 г.

 

подаване на оферти

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182

изтегли покана и технически спесификации 

Избор на изпълнител на услугата - Поддръжка на софтуер за обработка на АФС и сателитни изображения "Erdas Imagine"

чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

не се прилага

няма

17:00 на 02.10.2013 г.

подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Марков 0670/6-21-09

изтегли публична покана и техническа спецификация

Упражняване на строителен надзор  за полагане на оптичен кабел за нуждите на ВГЦ - гр. Троян 

чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 06.08.2013 г.

подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Марков, Тотев тел.                  02 92 64188

изтегли покана   

Закупуване на различни видове хартии, за отпечатване на геоинформационни продукти, военнослужебна литература и акциденция

открита процедура

не се прилага

няма

17:00 на 28.08.2013 г.

Открита процедура чрез подаване на оферти

не се предвижда

Димитров

тел. 02 9224177; Моновски

тел.  02 92 24182; Иванов

тел. 02 92 64188

изтегли решение, обявление  технически спесификации и пълна документация за участие 

Закупуване на печетарски плочи и цилиндри,други видове печетарски материали, офсетови плаки и печетарско мастило, за отпечатване на геоинформационни продукти, военнослужебна литература и акциденция

открита процедура

не се прилага

няма

17:00 на 28.08.2013 г.

Открита процедура чрез подаване на оферти

не се предвижда

Димитров

тел. 02 9224177; Моновски

тел.  02 92 24182; Иванов

тел. 02 92 64188

изтегли решение, обявление  технически спесификации и пълна документация за участие 

Изготвяне на проект на трасе за полагане на оптичен кабел за нуждите на ВГЦ - гр. Троян 

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 19.07.2013 г.

подаване на оферти

не се предвижда

Димитров

тел. 02 9224177; Марков, Тотев

тел. 02 92 64188

изтегли покана и технически спесификации 

Ремонт и обслужване на МПС на Военно-географска служба с две обособени позиции: 1-Ремонт и обслужване на МПС на Военно-географска служба - София (ремонта да се извършва на територията на София);       2-Ремонт и обслужване на МПС на Военния географски център - Троян (ремонта да се извършва на територията на Троян)

съгл чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 15.07.2013 г.

Подаване на оферти

не се предвижда

Димитров

тел. 02 9224177; Моновски

тел.02 92 24182;

Тотев

02 9464188

изтегли

Доставка на тонер касети и мастилници за различни търговски марки копирна и размножителна техника

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 12.07.2013 г.

подаване на оферти

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182 

изтегли

 

 

 

МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

Резервни части за полиграфическа техника

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Иванов 029264188

изтегли

Резервни части за фотограметрична техника

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Ремонт на полиграфическа техника

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Иванов 029264188

изтегли

Ремонт на геодезическа техника

чл. 14, ал.5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182 Мичев 029264188

изтегли

Ремонт на размножителна техника

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Иванов 029264188

изтегли

Други полиграфически услуги

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Иванов 029264188

изтегли

Система за възпроизвеждане на фотографски изобравения

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Иванов 029264188

изтегли

Доставка на офис оборудване- работни офис столове

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 10.12.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; 

изтегли

Резервни части за геодезическа техника

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 05.12.2012 г.

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182 Мичев  02 92 64 188

изтегли

Фотограметрична станция за 3D визуализация

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Тонер касети и мастилници за различни търговски марки копирна и размножителна техника

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182

изтегли

Система за довършителни дейности към мултифункционално устройство

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182

изтегли

Принтери лазерни (1 брой цветен;3 бр, черно-бели)

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182

изтегли

Преносими компютри за полева работа 

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Мултифункционално устройство

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182

изтегли

Ламинатор

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Придобиване на софтуер "Bernese"

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Графична станция за обработка на геопространствени данни

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Архивираща система за съхранение на геопространствени данни

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Автоматичен номератор

чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

няма

17:00 на 30.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182; Марков 029264188

изтегли

Придобиване на Mобилни приемници  на сигнали от глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за топографско заснемане - 3 комплекта

 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 21.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182; Марков тел. 029264188

изтегли

Придобиване на Софтуерен пакет за "Trimble Bissness Centre" и лицензи към него. - 1 комплект.

 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 21.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182; Марков тел. 029264188

изтегли

Изработване на клишета за нуждите на Военния географски център - Троян 

 

съгл чл.14 ал.5 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 15.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182       Иванов тел. 029264188

изтегли

Закупуване на автомобилни гуми 12х20/16 - 4 бр.

 

съгл чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 15.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24190; Тотев 029264188

изтегли

Абонаментно техническо поддържане на копирна и офис техника

 

съгл чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 14.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182      Иванов 02 92 64188

изтегли

Абонаментно поддържане на сигнално-охранителна система във Военния географски център - Троян

 

съгл чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 14.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182      Тотев 02 92 64188

изтегли 

Абонаментно поддържане на дизелов агрегат във Военния географски център - Троян

 

съгл чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 15.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182      Тотев 02 92 64188

изтегли

Oбличане на валове за печатни машини за нуждите на Военния географски център - Троян 

 

съгл чл.14 ал.5 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 15.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182       Иванов тел. 029264188

изтегли

Tекущ ремонт - изграждане на скатен покрив на обект 1183/12 - стара печатница (сега склад за геоинформационни материали) във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян

 

съгл чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 28.11.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Тотев тел.02 92 64 188

изтегли

Абонаментно поддържане  на експонатор във Военния географски център - Троян

 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 16.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182   Иванов тел. 02 92 64188

изтегли

Абонаментно поддържане на геодезическа техника във Военния географски център - Троян 

 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 16.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182       Мичев тел. 029264188

изтегли 

Абонаментно поддържане на полиграфска (книговезка) техника във Военния географски център - Троян

 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 16.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182    Иванов тел. 02 92 64188

изтегли

Техническа поддръжка на системата за предпечатна подготовка - StP във Военния географски център - Троян

 

съгл чл.14 ал.4 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 16.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182    Иванов 029264188

изтегли

Абонаментно техническо обслужване   на парни котли във Военния географски център - Троян

 

съгл чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 16.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182      Тотев  тел. 02 92  64 188

изтегли

Абонаментно поддържане на асансьори във Военния географски център - гр. Троян

 

съгл чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 16.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182      Тотев 02 92 64188

изтегли

Строителна услуга - текущ ремонт на Геодезическа (GPS) обсерватория на Военно-географската служба в с. Кокаляне

 

съгл чл.14 ал. 5 т. 1 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 05.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Ташков тел.02 92 24197

изтегли

Услуга-ремонт на леки автомобили, обслужващи Военно-географската служба/военно формирование 26 480 - София (ремонта да се извършва в гр. София)

 съгл чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 27.09.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.02 92 24182

изтегли

Услуга-ремонт на леки автомобили, обслужващи Военния географски център/военно формирование 24 430 - Троян (ремонта да се извърши в гр. Троян)

 съгл чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 27.09.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 Димитров тел. 02 9224177; Тотев тел.02 92 64 188

изтегли

Доставка на строителни, електрически материали, железария и ВиК материали за нуждите на Военно-географската служба/военно формирование 26 480 - София

 съгл чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 26.09.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 Димитров тел. 02 9224177; Данчев тел.02 92 24191

изтегли

Доставка на строителни, електрически материали, железария и ВиК материали за нуждите на Военен географски център/военно формирование 24 430 - Троян

 съгл чл.14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 26.09.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 Димитров тел. 02 9224177; Данчев тел.02 92 24191

изтегли

Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника

 

съгл чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

17:00 на 25.09.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 

Димитров тел. 02 9224177; Данчев тел.02 92 24191

изтегли

Закупуване на различни видове мастила, други видове печатарски материали и офсетови плаки  за отпечатване на геоинформационни продукти, военнослужебна литература и акциденция

 

открита процедура

не се прилага

няма

17:00 на 22.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел. 02 92 24182

изтегли

Закупуване на различни видове хартии, за отпечатване на геоинформационни продукти, военнослужебна литература и акциденция

 

открита процедура

не се прилага

няма

17:00 на 15.10.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

Димитров тел. 02 9224177; Моновски тел.  02 92 24182

изтегли

Закупуване на цветно мултифункционално устройство-форматА3

 съгл чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

16:00 на 23.07.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 Димитров тел. 02 9224177; Данчев тел.02 92 24190

изтегли

Закупуване на скенер широкоформатен А0

 съгл чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

16:00 на 23.07.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 Димитров тел. 02 9224177;Марков тел.02 92 64188

изтегли

Закупуване на  гуми и акумулаторни батерии за автомобилна техника

 съгл чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

не се прилага

няма

16:00 на 23.07.2012 г.

 

Приключила

не се предвижда

 Димитров тел. 02 9224177; Данчев тел.02 92 24190

изтегли