Процедури и информация, публикувани след 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

тема Обучение по безопасни и здравословни условия на труд ""

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т. 2  във връзка на чл. 101г от Закона за обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 17.00 ч. на 29.04.2013 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси”-МО, ул.“Дякон Игнатий” № 3, на тел. 92 / 21 010

Приключила

90-14-603 от 19.04.2013г. на регистъра за обществените поръчки

Марин Маринов, тел. 92-21-010, e-mail: m.p.marinov@mod.bg

Изтегли

тема "Специализирано техническо обучение по електробезопасност"

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т. 2  във връзка на чл. 101г от Закона за обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 17.00 ч. на 18.04.2013 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси”-МО, ул.“Дякон Игнатий” № 3, на тел. 92 / 21 010

Приключила

90-14-247 от 11.04.2013г. на регистъра за обществените поръчки

Марин Маринов, тел. 92-21-010, e-mail: m.p.marinov@mod.bg

Изтегли

тема "Обучение по безопасни и здравословни условия на труд"

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т. 2  във връзка на чл. 101г от Закона за обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 17.00 ч. на 06.06.2012 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси”-МО, ул.“Дякон Игнатий” № 3, на тел. 92 / 21 010

Приключила

-

Марин Маринов, тел. 92-21-010, e-mail: m.p.marinov@mod.bg

Изтегли

Обучение на тема „Специализирано техническо обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност”

Обществена поръчка по чл.14, ал.3 във връзка на чл. 101г от Закона за обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 17.00 ч. на 27.03.2012 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси”-МО, ул.“Дякон Игнатий” № 3, на тел. 92 / 21 010

Приключила

-

Марин Маринов, тел. 92-21-010, e-mail: m.p.marinov@mod.bg

Изтегли

Обучение на тема „Програмиране в .NET среда”

Малка обществена поръчка по чл.2, ал.2, т.2 и ал. 3от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 17.00 ч. на 16.09.2011 г. в дирекция „Управление на човешките ресурси”-МО, ул.“Дякон Игнатий” № 3, на тел. 92 / 21 014

Приключила

-

Красимир Атанасов, тел. 92-21-013, e-mail: kr.atanasov@mod.bg

Изтегли