Процедури и информация, публикувани след 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

тема "Обучение по безопасни и здравословни условия на труд"

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т. 2  във връзка на чл. 101г от Закона за обществени поръчки

не се прилага

Не се продава, изтегля се безплатно от колона „Документация“

до 17.00 ч. на 20.05.2014 г. в дирекция „Социална политика”-МО, ул.“Дякон Игнатий” № 3, на тел. 92 / 20 906

Приемат се оферти

12.05.2014г. е изпратена публичната покана на регистъра за обществените поръчки

Марин Маринов, тел. 92-20-906, e-mail: m.p.marinov@mod.bg

Покана

"Специализирано техническо обучение по електробезопасност"

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т. 2  във връзка на чл. 101г от Закона за обществени поръчки

не се прилага

Не се продава, изтегля се безплатно от колона „Документация“

до 17.00 ч. на 24.04.2014 г. в дирекция „Социална политика”-МО, ул.“Дякон Игнатий” № 3, на тел. 92 / 20 906

Приемат се оферти

На 16.04.2013г. е изпратена публичната покана на регистъра за обществените поръчки

Марин Маринов, тел. 92-20-906, e-mail: m.p.marinov@mod.bg

Изтегли