ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване
на заявление за деклариране на
желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за приемане на офертите Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

Разходи за осигуряване на безопасни условия на труд на военнослужещи и цивилни служители по служебни и трудови правоотношения

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 09.10.2014г.

 

не се изисква

Милан
Тодоров
029229592
0888 827 352

Изтегли

Закупуване и изпитване на лични предпазни средства

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 09.10.2014г.

 

не се изисква

 Милан
Тодоров 029229592
0888 827 352

Изтегли

Материали за безопасни условия на труд

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 09.10.2014г.

 

не се изисква

Милан
Тодоров 029229592
0888 827 352

Изтегли

Диагностика, възстановяване и динамичен баланс на работно колело ф 815 на вентилатор

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

14.00 ч  на 07.10.2014 г.

пазарно проучване

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Доставка на автоматична пералня

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

14.00 ч  на 03.10.2014 г.

пазарно проучване

Не се изисква

к-н Румен Петров
тел. 02 92 26906

Изтегли

Комунално-битови услуги

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 26.09.2014г.

 

не се изисква

к-н Ивелин Костов,
0887 237 599

Изтегли

Закупуване на чакъл

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 26.09.2014г.

 

не се изисква

к-н Ивелин Костов,
0887 237 599

Изтегли

Почистване на сондажен кладенец

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 26.09.2014г.

 

не се изисква

м-р Доброслав Добрев,
0884 697246

Изтегли

Услуги по професионално обучение

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 23.09.2014 г.

 

не се изисква

майор Красимир Костов тел.02/9223743, майор Николай Бенчев тел. 02/92 26787, факс.02/9744072, факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Ремонт на периферна техника

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

23.09.2014 г.

 

Не се изисква

Веселин Рангелов
тел. 02/9226761, 02/9226820 факс: 02/9226714
e-mail:  stat_kis@armf.bg

Изтегли

Резервни части и консумативи за автомобили

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 14.00 часа на 24.09.2014 г.

 

не се изисква

майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226714.
E mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Актуализация и поддръжка на счетоводна програма

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 25.09.2014 г.

Отворена

Не се изисква

Майор Димитър Бойчев
тел. 044625663

Изтегли

Доставка на уреди и материали за домакинството

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 22.09.2014 г.

Отворена

Не се изисква

Майор Красимир Кръстев
тел. 029226810

Изтегли

Доставка на магистрални петролопроводи

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 19.09.2014 г.

 

не се изисква

майор инж. Красимир Бориславов Костов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на резервни части и консумативи за автомобили

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 23.09.2014 г.

-

Не се изисква

Капитан Георги Драганов
02 9226963;
0887605897;

Изтегли

Оборудване за водопровод и отоплителни инсталации

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 17.09.2014 г.

Обявена в АОП

не се изисква

капитан Данаил Йорданов, тел: 02/92 23 742, факс.02/9744072, факс: 02/9223747; e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Измервателни уреди

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.09.2014 г.

 

не се изисква

капитан Бисер Енчев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на фитинги

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 12.09.2014 г.

 

не се изисква

майор Николай Бенчев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Електрически проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 12.09.2014 г.

 

не се изисква

капитан Младен Атанасов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на стълби

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.09.2014 г.

 

не се изисква

майор Николай Бенчев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Изделия от бетон

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 12.09.2014 г.

 

не се изисква

капитан Иво Александров Иванов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на различни видове строителни материали от дървесина

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 12.09.2014 г.

 

не се изисква

капитан Светлин Пенев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Електроматериали, принадлежности и др.

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.09.2014 г.

 

не се изисква

капитан Данаил Йорданов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.09.2014 г.

 

не се изисква

капитан Светлин Пенев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на кабели и свързани с тях продукти

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.09.2014 г.

 

не се изисква

майор Красимир Костов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Уеди за звукова или визуална сигнализация

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.09.2014 г.

 

не се изисква

капитан Димитър Димитров тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на подови покрития

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

16,00 часа на 12.09.2014 г.

-

Не се изисква

майор Николай Бенчев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на електрически лампи

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 19.09.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Ремонт и поддържане на пожарогасители

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 17.09.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев тел.
02 9226810

Изтегли

Доставка на пожарогасители

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 17.09.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев тел.
02 9226810

Изтегли

“Ремонт на
периферна
техника”

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

Не се изисква.

Не се изисква.

до 16:00 ч. на 12.09.2014 г.

Запитване

не се изисква

За контакти:
Тел. 02/92 29 505

Изтегли

Абонаментно поддържане на касов апарат Елтрейд 100

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

24.09.2014 г.

 

не се изисква

За контакти: цивилен служител Игнат Игнатов тел. 02/9226728; факс: 02/9226714.
E mail e-mail: stat_kis@armf.bg

Изтегли

Водопроводни услуги

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16.00 часа на 05.09.2014год.

събиране на оферти

не се изисква

капитан Петьо Делчев тел. 02/9223743, факс: 02/9744072; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на електрически материали

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 25.08.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Доставка на строителни материали

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 21.08.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Радослав Георгиев тел.
02 9226824
0887256114

Изтегли

Доставка на дискове за абразивни машини

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 21.08.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Радослав Георгиев тел.
02 9226824
0887256114

Изтегли

Доставка на бои, лакове и др.

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 21.08.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Радослав Георгиев тел.
02 9226824
0887256114

Изтегли

Уреди и материали за водопровод и баня/вкл. санитарни изделия

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 19.08.2014 г.

 

не се изисква

майор Красимир Костов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Материали за заваряване и запояване с мек или твърд припой

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 19.08.2014 г.

 

не се изисква

капитан Светлин Пенев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Абразивни продукти

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 19.08.2014 г.

 

не се изисква

майор Николай Бенчев; капитан Цветомир Цанков тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Електрически табла

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 19.08.2014 г.

 

не се изисква

капитан Данаил Йорданов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Депониране на строителни отпадъци

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 19.08.2014 г.

 

не се изисква

За контакт: капитан Петьо Делчев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Мрежово оборудване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 18.08.2014 г.

 

не се изисква

капитан Данаил Йорданов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на резервни части и консумативи за автомобили, във военно формирование 28870 – София

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 22 август 2014 год. 

Събиране на оферти

не се изисква 

За контакти: капитан Деян Костов, 02/9229563, факс 02/9229585, e-mail:vf28870@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

Диагностика и изпитване на 2 (два) броя модули тип 2C-R 220/12A 

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 20.08.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Доставка на резервни части за инженерна техника и консумативи за агрегати

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 18.08.2014 г.

-

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813
0887461969

Изтегли

Металообработване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 14.08.2014 г.

 

не се изисква

капитан Данаил Йорданов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747; e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 11.08.2014 г.

 

не се изисква

капитан Владимир Стефанов тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Услуги по професионално обучение

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 12.08.2014 г.

 

не се изисква

майор Красимир Костов тел.02/9223743, факс.02/9744072, факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.
майор Валери Вълканов тел. 02/92 26784, факс.02/9744072, 02/9223747,  e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Абонаментно поддържане и обслужване на касов апарат

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 08.08.2014г.

пазарно проучване

не се изисква

к-н Константин Брайков, 02/ 9229571, 0898740496

Изтегли

Строителни материали

По чл.14 ал.4т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 12.08.2014 г.

Обявена в АОП

не се изисква

майор Красимир Костов, тел: 02/92 23 742, факс.02/9744072, факс: 02/9223747; e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили, използвани в строителството

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.08.2014 г.

Обявена в АОП

не се изисква

15.1. Капитан Иво Иванов , тел: 02/92 23 742, факс.02/9744072, факс:02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Готов за използване бетон

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 08.08.2014 г.

Обявена в АОП

не се изисква

майор Красимир Костов, тел: 02/92 23 742, факс.02/9744072, факс: 02/9223747, e-mail:podelenie@armf.bg.

Изтегли

Ремонт и техническо обслужване на парни инсталации (отоплителен водогреен котел  Виадрус G 300-9 и отоплителен водогреен котел  КВН-0,15 )

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 08.08.2014 г. 

пазарно проучване

не се изисква 

За контакти: капитан Александър Радев, 02/9229574, 0888485622 

Изтегли

Тръбопроводи

По чл.14 ал.4т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.08.2014 г.

Обявена в АОП

не се изисква

Капитан Иво Иванов , тел: 02/92 23 742, факс.02/9744072, факс:02/9223747,        e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на резервни части и консумативи за автомобили 

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 05.08.2014 г.

-

Не се изисква

Капитан Георги Драганов
02 9223778;
0887605897

Изтегли

„Резервни част за комуникационно-информационна техника” 

По чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 25.07.2014 г. 

Покана 

не се изисква 

За контакти: тел: 02/92 29 508

Изтегли

Различни видове строителни материали от дървесина

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 30.07.2014 г.

 

не се изисква

Петьо Делчев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9746250,         e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Бои, лакове, разредители, покрития лепила и др. сходни 

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

12,00 часа на 18.07.2014 г.

 

не се изисква

капитан Петьо Делчев тел.02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9746250,              e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Ремонт на уплътнителна апаратура АВРК

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 14,00 часа на 18.07.2014 год.

Събиране на оферти

не се изисква

подполковник Георги Димитров, тел. 02 92 26760, 0888 383 600, e-mail: g.dimitrov@armf.bg

Изтегли

Резервни части и консумативи за автомобили

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 16.07.2014 г.

събиране на оферти

не се изисква

капитан Владимир Стефанов тел. 02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Комунално-битови услуги

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 07.07.2014г.

 

не се изисква

к-н Христо Христов,
0887 50 16 11

Изтегли

Доставка на стационарна акумулаторна батерия 220V/600Ah

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 11.07.2014 г.

събиране на оферти

Публикувано в АОП

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Доставка на оборудване за водопровод и итоплителни инсталации

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 09.07.2014 г.

пазарно проучване

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813
0887461969

Изтегли

Доставка на консумативи и резервни части за храсторези, моторни триони, косачки и др.

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 09.07.2014 г.

пазарно проучване

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813
0887461969

Изтегли

Доставка на вентилаторни ремъци

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 09.07.2014 г.

пазарно проучване

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813
0887461969

Изтегли

Доставка на лагери

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 09.07.2014 г.

пазарно проучване

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813
0887461969

Изтегли

„Актуализация и поддръжка на правно - информационен софтуер”

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 14.00 часа на 04.07.2014г.

 

не се изисква 

полковник Георги Владимиров Георгиев, Тел.02 9226704, факс 02 9226714
E mail :stat_kis@armf.bg


Изтегли

„Квалификациoнни и преквалификационни курсове за обучение на персонала”

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16.00 часа на 30.05.2014г.

 

не се изисква 

ц.сл.,Анелия Пенчева. Тел.02 9226727, факс 02 9226714
E mail :stat_kis@mail.bg


Изтегли

Ремонт на електронен  регулатор Термикс 03А – 00 на абонатна станция

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 23.06.2014 г.

-

Не се изисква

к-н Йордан Кунев
тел. 02 92 26903
факс 02 92 26999

Изтегли

“Ремон на учрежденска централа”

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 17.06.2014г. 

Не се изисква

до 16:30 ч. на 25.06.2014г. 

Публична покана

Не се изисква

Майор Румен Ангелов Стамболиев, тел. 02/9222911, факс.02/9222939, e-mail: r.stamboliev@armf.bg

Изтегли

Резервни части и консумативи за автомобили

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч.  на 25.06.2014 г.

-

Не се изисква

Капитан Веселин Бачев

044 625663

Изтегли образец

”Ремонт на административно - техническа сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП

няма

няма

до 14:00 ч. на 16.06.2014г. 

Публична покана

Публикувано в АОП

За контакти: капитан Георги Петров, 02/9229512, 0888 39 93 51

Изтегли

”Изграждане на водопровод и привързване към местната ВиК мрежа”

По чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП

няма

няма

до 14:00 ч. на 16.06.2014г. 

Публична покана

Публикувано в АОП

За контакти: капитан Драгомир Чолаков, 02/9229533, 0888 31 57 48

Изтегли

”Ремонт на покривна конструкция на административно - техническа сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП

няма

няма

до 14:00 ч. на 16.06.2014г. 

Публична покана

Публикувано в АОП

За контакти: капитан Драгомир Чолаков, 02/9229533, 0888 31 57 48

Изтегли

”Ремонт на външни стени на  административно - техническа сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП

няма

няма

до 14:00 ч. на 16.06.2014г. 

Публична покана

Публикувано в АОП

За контакти: капитан Драгомир Чолаков, 02/9229533, 0888 31 57 48

Изтегли

„Ремонт на административно-техническа сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП

няма

няма

до 14:00 ч. на 16.06.2014г. 

Публична покана

Публикувано в АОП

За контакти: капитан Драгомир Чолаков, 02/9229533,  0888 31 57 48

Изтегли

„Ремонт на административно-техническа сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП

няма

няма

до 14:00 ч. на 16.06.2014г. 

Публична покана

Публикувано в АОП

За контакти: капитан Драгомир Чолаков, 02/9229533, 0888 31 57 48

Изтегли

Резервни части за комуникационно-информационна техника

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 27.06.2014 г.

 

не се изисква

капитан Бисер Иванов Енчев, тел. 02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 13.06.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев
тел. 02 92 26810

Изтегли

Резервни части и консумативи за автомобили

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 19.06.2014 г.

събиране на оферти

не се изисква

капитан Владимир Стефанов тел. 02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@armf.bg.

Изтегли

Консумативи и резервни части за моторни коси

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 10.06.2014г.

 

не се изисква

к-н Христо Христов,
0887 50 16 11

Изтегли

Доставка на покривни хидроизолационни материали

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12,00 ч. на 13.06.2014 г.

 

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814. 02/9226814  

Изтегли

Доставка на софт стартер за електродвигател 55kW

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 18.06.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

„Резервни части и консумативи за автомобили”

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16.00 часа на 30.05.2014г.

 

не се изисква

майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226714.
E mail :stat_kis@mail.bg

Изтегли

Диагностика и корекция на ремъчна шайба, валова линия и работно колело на вентилатор ЦЧ-76 №10

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

16.00 ч  на 02.06.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Доставка на пощенски марки

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 30.05.2014 г.

-

Не се изисква

Капитан
Георги Драганов
02 9223778;

Изтегли

Периодичен преглед за техническата изправност на автобус „ПАЗ 672”

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 30.05.2014 г.

-

Не се изисква

Капитан Георги Драганов
02 9223778;

Изтегли

Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч.  на 30.05.2014 г.

-

Не се изисква

Капитан Веселин Бачев
044 625663

Изтегли

Доставка на резервни части и консумативи за автомобили, във военно формирование 28870 – София

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 31 май 2014 год.

Събиране на оферти

не се изисква

За контакти: капитан Деян Костов, 02/9229563, факс 02/9229585, e-mail:vf28870@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

Доставка на оборудване за водопроводни инсталации

проучване на пазара

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 21.05.2014 г.

проучване на пазара

Не се изисква

к-н Марин Маринов
тел. 02/9226903

Изтегли

Резервиране на домейн armf.bg за Интернет средата на БА за срок от 12 месеца

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

16.05.2014 г.

 

не се изисква

За контакти: полковник Георги Георгиев тел. 02/9226704; факс: 02/9226714.
E mail e-mail: stat_kis@armf.bg

Изтегли

Диагностика и корекция на ремъчна шайба, валова линия и работно колело на вентилатор ЦЧ-76 №10

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

16.00 ч  на 19.05.2014 г.

 

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Преквалификационен курс за обучение на „Машинист за котли с високо налягане степен втора”

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

16.00 ч  на 16.05.2014 г.

 

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Оборудване за водопровод и отоплителни инсталации

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 15 май 2014 г.

Събиране на оферти

не се изисква

За контакти: капитан Александър Радев, 02/9229574, факс 02/9229585, e-mail:vf28870@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

„Сервизно обслужване на автомобилна техника”

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16.00 часа на 25.04.2014г.

 

не се изисква

майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226714.
E mail :stat_kis@mail.bg

Изтегли

Доставка на софт стартер за електродвигател 55kW

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 15.04.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Доставка на моторен пускател “звезда-триъгълник”

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 15.04.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Ремонт на електрически двигатели

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 11.04.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Доставка на медни дифтунги

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

17.00 ч  на 11.04.2014 г.

-

Не се изисква

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Доставка на оборудване за водопроводни инсталации

проучване на пазара

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 17.03.2014 г.

Отворена

Не се изисква

к-н Марин Маринов
тел. 02/9226903

Изтегли

Доставка на електрическа енергия за небитови потребители, присъединени на ниво средно напрежение и поемане на отговорностите за небалансите за нуждите на Стационарната  комуникационна и информационна система

Съгласно
чл. 16, ал. 8
от ЗОП

Не се изисква

Документацията се предоставя безплатно в срок до 06.12.2013 г.

16.00 ч.  на 16.12.2013 г.

 

Публикувано в АОП и в Официален вестник на ЕС

Майор Валери Георгиев Любомиров
02 9226808;
0887 423568

Изтегли образец

 

Уведомление от комисията по ценови оферти

 
МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване
на заявление за деклариране на
желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за приемане на офертите Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

Доставка на
стационарна акумулаторна батерия 220V 600 Аh

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Няма

Няма

12.00 ч  на 19.06.2014 г.

-

Прекратена поради недостиг на финансов ресурс

м-р Евгени Димитров
тел. 02 92 26811
0889443299

Изтегли

Строителни материали

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 12.12.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Васил Бъчваров,
0888 55 70 84

Изтегли

Услуги по ремонт на ел.уреди и ел.двигатели

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 06.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Димитър Димитров тел. 02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Строително имущество и  материали

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 06.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Светлин Пенев  тел. 02/92 23 743, факс.02/9744072; факс:02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg 

Изтегли

доставка на „ДОСТАВКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ””

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

09.12.2013.г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

stat_kis@mail.bg 

Изтегли

Ръчни електромеханични инструменти, във военно формирование 28870 – София

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 05 декември 2013г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: капитан Деян Костов, 02/9229563, факс 02/9229585, e-mail:vf28870@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

Уреди за разпределение и управление на електричество

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Данаил Йорданов тел. 02/92 23743, факс.02/9744072; факс: 02/92 23747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини.

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

 

капитан Иво Иванов тел. 02/92 23742, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Абонамент на преса

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 03.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Николай Бенчев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на материали за адаптиране на помещения за мобилен комуникационен модул (Deployable Communication Module DCM - F).

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 06.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

Обявена e в АОП

Майор Красимир Костов, тел: 02/92 23 742, 02/92 23776, факс: 02/9744072,  факс:02/92 23747,   e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на термомагнитни моторни защити

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 09.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на резервни части и консумативи за автомобили

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

do 16.00 часа на 05.12.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226746.
E mail :ivailo_ivanov720203@abv.bg

Изтегли

Доставка на резервни части за АТТ

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 05.12.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Капитан Боян Тончев
02 9223778;

Изтегли 

Закупуване на лични предпазни средства

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16.00 часа на 06.12.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: Милан Тодоров, тел: 02/92 29 562, мобилен: 0888 827 352

Изтегли

Охрана на военни обекти в управление на Стационарната КИС и стопанисвани от военно формирование 28870

По чл.16 ал.8 от ЗОП

 

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013год.

Прекратена с решение №

3-287/05.12.2013 г.

не се изисква обявена в АОП

полковник Красимир Киров тел. 02/9226702, факс.02/9226714;капитан Йордан Стефанов тел.02/9229504, e-mail: stat_kis@mail.bg

изтегли

Доставка на модеми

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор инж. Олег Орлинов Личев    тел. 02/92 23743,         02/9226786, факс.02/9744072; факс:02/9023747 e-mail:               podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на оборудване за меко и твърдо запояване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан инж. Димитър Кирилов Димитров  тел. 02/92 23743,        факс.02/9744072; факс:02/9023747 e-mail:podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на ръчни електромеханични инструменти

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Красимир Костов  тел: 02/92 23 743, 02/92 23776, факс: 02/9744072,  факс:02/92 23747 ,e-mail:podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на материали за адаптиране на помещения за мобилен комуникационен модул (Deployable Communication Module DCM - F).

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква Обявена в АОП

Майор Красимир Костов - началник на сектор “Монтажен ” във военно формирование 46390-София, тел: 02/92 23 742, 02/92 23776, факс: 02/9744072, факс:02/92 23747, адрес: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 113А

Изтегли

Мрежово оборудване

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изискв

майор инж. Олег Личев тел. 02/9223743, 02/9226786, факс.02/9744072;факс:02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на сувенирни материали

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.11.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

обявена в АОП

stat_kis@mail.bg 

Изтегли

Курс за оценяване на материални активи

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 08.11.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

обявена в АОП

stat_kis@mail.bg 

Изтегли

Автомобилни гуми

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 28.10.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

обявенна в АОП

stat_kis@mail.bg 

Изтегли

Инструменти различни видове

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 28.10.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

обявена в АОП

stat_kis@mail.bg 

Изтегли

Доставка на механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 08.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан инж. Цветомир Иванов Цанков тел. 02/92 23743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747

e-mail:podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи елементи и субстанции

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 08.11.2013

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан инж. Младен Николов Атанасов тел. 02/92 23743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747 e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

„Лицензи за антивирусен софтуер ESET Smart security Business Edition и SSL сертификат”

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

12,00 часа на 08.11.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

полковник Георги Владимиров Георгиев тел. 02/9226704, факс: 02/9226714 GSM 0884 54 24 08 и e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

„Оборудване за доизграждане на Интернет мрежата на БА”

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

12,00 часа на 08.11.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

полковник Георги Владимиров Георгиев тел. 02/9226704, факс: 02/9226714 GSM 0884 54 24 08 и e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Доставка на резервни части за АТТ

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 18.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

Капитан Боян Тончев
02 9223778;

Изтегли

Абонамент за преса

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 08.11.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

stat_kis@mail.bg

Изтегли

Доставка на светодиодни лампи

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 13.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26809
02 92 26808

Изтегли

Доставка на Части и аксесоари за обработващи машини

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан инж. Петъо Делчев    тел. 02/92 23743, 02/9226786, факс.02/9744072; факс:02/9023747 e-mail:podelenie@md.government.bg

Изтегли

Резервни части за комуникационно-информационна техника

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Бисер Енчев, тел. 02/9223743, 02/9226777, факс.02/9744072; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg  

Изтегли

Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни.

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 05.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан  Светлин Пенев Пенев тел. 02/92 23743, 02/92 26772, факс.02/9744072;факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Ремонт на хардуер на военно формирование 26340

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

 

не се изисква

16,00 часа на 30.11.2013год.

Приключила - не се е явил кандидат

не се изисква
обявена в АОП

старшина Велин Великов тел.02/9222996, факс 02/9223691, e-mail: v.velikov@armf.bg, viv_viv@mail.bg

Изтегли

Придобиване на отбранителен продукт „Съединителни муфи за комуникационни кабели”

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 18.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р. Пламен Лалов
тел. 02 92 26821;02 92 26905 и  0877660276

Изтегли

Тестване и зареждане на пожарогасителни средства

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 14.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Майор Красимир Кръстев
тел. 029226810

Изтегли образец

Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 14.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Майор Красимир Кръстев
тел. 029226810

Изтегли образец

Резервни части и консумативи за климатична техника

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 18.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813 и  0877 318 763

Изтегли

Оборудване за водопровод и отоплителни инсталации

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 18.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813 и  0877 318 763

Изтегли

„Подмяна на дограма на административно - битова сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 14.11.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Доброслав Добрев, 02/9229550, 088469 72 46

Изтегли

„Ремонт на административно-битова сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 11.11.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

„Ремонт на сграда технико-експлоатационна част”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 11.11.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Доброслав Добрев, 02/9229550, 088469 72 46

Изтегли

„Ремонт на административно-техническа сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 11.11.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Доброслав Добрев, 02/9229550, 088469 72 46

Изтегли

„Резервни части за КИТ”

По чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 11.11.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Николай Петков, тел: 02/92 29 560,  мобилен: 0888 301 457

Изтегли

Резервни части за АТТ

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 22.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Валери Вълканов, тел. 02/9223743, тел. 02/9226784 факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Ремонт на периферна техника

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16.00 часа на 20.11.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

Веселин Рангелов
тел. 02/9226761, 02/9226820 факс: 02/9226714
e-mail:  stat_kis@md.government.bg и stat_kis@abv.bg

Изтегли

Готов за използване бетон

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16.00 ч. на 15.11.2013 г

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

обявенна в АОП

Капитан Иво Иванов, тел: 02/92 23 742, факс.02/9744072, факс:02/9223747,  адрес: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 113А     e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили използвани в строителството

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 15.11.2013 г

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

Обявена в АОП

Капитан Светлин Пенев, тел: 02/92 23 742, факс: 02/9744072,  факс:02/92 23747,    e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на материали за топло и хидроизолация

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 18.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813 и  0877 318 763

Изтегли

Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч.  на 22.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Майор Галин Грудев
044 625663

Изтегли

Консултантски услуги, технически измервания, диагностика и изпитване на дизелна електростанция

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 15.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813 и  0877 318 763

Изтегли

Резервни части за комуникационно-информационна техника

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 14.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Тихомир Тодоров
тел. 0889 442 778

Изтегли

„Различни видове строителни материали”

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 14.11.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

Ремонт на линейна карта FXS интерфейс с четири порта, модел MX NGN PBXFXS 02

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 18.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р. Пламен Лалов
тел. 02 92 26821;02 92 26905 и  0877660276

Изтегли

Доставка на печатни книги, брошури и диплянки

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 25.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

старшина Искра Калинова тел. 02/9223743, ,факс.02/9744072; факс: 02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на външни гуми за носене на големи товари

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 25.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Владимир Стефанов  тел. 02/9223743, 02/9226784, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на части и принадлежности на фотокопирни машини

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 25.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор инж. Олег Орлинов Личев    тел. 02/92 23743,         02/9226786, факс.02/9744072; факс:02/9023747 e-mail:               podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на дребно офис оборудване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Цветомир Цанков  тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на термомагнитни моторни защити

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 27.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

доставка на Части, аксесоари и принадлежности за компютри 

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 25.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква обявление в АОП

майор инж. Олег Личев тел. 02/9223743, 02/9226786, факс.02/9744072;факс:02/9746250, e-mail: podelenie@armf.bg 

Изтегли

Доставка на материали за адаптиране на помещения за мобилен комуникационен модул (Deployable Communication Module DCM - F).

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 26.11.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква Обявена в АОП

Майор Красимир Костов - началник на сектор “Монтажен ” във военно формирование 46390-София, тел: 02/92 23 742, 02/92 23776, факс: 02/9744072,  факс:02/92 23747, адрес: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 113А

съгласно приложенията

Доставка на смазочни масла и препарати

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Петьо Делчев тел. 02/9223743, ,факс.02/9744072; факс: 02/9026778, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Диагностика и изпитване на кабелна електропроводна линия СрН

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч на 21.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26809
02 92 26808

Изтегли

Доставка на уреди за оценка на микроклимата на работното място и лични предпазни средства

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

14.00 ч  на 22.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 27.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Цветомир Иванов Цанков  тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на мрежово оборудване

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 28.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

Обявена е в АОП

майор Олег Личев тел. 02/9223743, 02/9226786, факс.02/9744072;факс:02/9746250,          e-mail: podelenie@armf.bg 

Изтегли

Изработване на печати

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16.00 часа на 28.11.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

м-р Мирослав Иванов Начев
тел. 02 92 26729
stat_kis@mail.bg

Изтегли

Доставка на лагери

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12.00 ч  на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

майор Иван Георгиев Домусчиев тел. 02/9226814, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Доставка на Газове и химикали

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12.00 ч  на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

майор Иван Георгиев Домусчиев тел. 02/9226814, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Доставка на Уреди и материали за домакинството

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12.00 ч  на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

майор Тихомир Стефанов Тодоров тел. 02/9226820, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Доставка на Уреди и материали за водопровод и баня

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12.00 ч  на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

майор Иван Георгиев Домусчиев тел. 02/9226814, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Доставка на осветителни тела, електрически лампи и части и аксесоари за осветителни уредби

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12.00 ч  на 25.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на акумулатори, електрически батерии съдържащи един или няколко галванични елемента

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12.00 ч  на 25.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на технически учебници

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 25.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Цветомир Цанков  тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Изпитване и контрол на електрозащитни средства

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

14.00 ч  на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Резервни части за автомобилна техника

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

12,00 часа на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Радослав Лазаров Георгиев, тел. 02/9226824, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Газово оборудване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

12,00 часа на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Красимир Атанасов Кръстев, тел. 02/9226810, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Стълби

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

12,00 часа на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Красимир Атанасов Кръстев, тел. 02/9226810, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Вентилаторни ремъци

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

12,00 часа на 26.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Радослав Лазаров Георгиев, тел. 02/9226824, факс: 02/9226999 и e-mail:  sector5@abv.bg.

Изтегли

Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 27.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Олег Орлинов Личев тел. 02/9223743, 02/9226786, факс.02/9744072; факс: 02/9023747,       e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

„Оградна мрежа” 

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 28.11.2013г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496 

Изтегли

„Резервни част за КИТ” 

По чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 29.11.2013г. 

Приключила с избор на доставчик 

не се изисква 

За контакти: Румен Ризов, тел: 02/92 29 589,  мобилен: 0889 445016

Изтегли

Доставка на други хартиени изделия

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 27.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Цветомир Цанков  тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Профилактика и зареждане на климатици

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 28.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Петьо Делчев тел. 02/9223743, ,факс.02/9744072; факс: 02/9026778, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на Моторна коса

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 27.11.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Петьо Делчев тел. 02/92 23743, тел. 02/92 26778, факс.02/9744072; факс: 02/92 23747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на столове

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 27.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Николай Пламенов Бенчев  тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@armf.bg

Изтегли

Доставка на шкаф (аптечка) за първа помощ на работното място

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

12.00 ч  на 27.11.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

„Ремонт на административно-битова сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 28.10.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

„Ремонт на сграда технико-експлоатационна част”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 28.10.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Доброслав Добрев, 02/9229550, 088469 72 46

Изтегли

„Ремонт на външна и вътрешна водопроводна инсталация”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 28.10.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Доброслав Добрев, 02/9229550, 088469 72 46

Изтегли

„Подмяна на дограма на административно - битова сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 28.10.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Доброслав Добрев, 02/9229550, 088469 72 46

Изтегли

„Ремонт на административно-техническа сграда”

По чл. 14 ал. 4 т. 1 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 28.10.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Доброслав Добрев, 02/9229550, 088469 72 46

Изтегли

Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква 

12.00 ч  на 18.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев
02 92 26810 

Изтегли

Доставка на различни видове строителни материали

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 18.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев
02 92 26810

Изтегли

Доставка на резервни части за АТТ

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 21.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Капитан Боян Тончев
02 9223778;

Изтегли образец

Пощенски марки

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 17.10.2013г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: к-н Христо Христов,
02/92 29572

Изтегли

Оборудване за водопровод и отоплителни инсталации

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 17.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813

Изтегли

Доставка на материали за ВиК и отоплителни инсталации

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч.  на 11.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Петко Петков,
к-н Иван Иванов
044625663

Изтегли

Доставка на резервни части за Автотракторна техника, във военно формирование 28870 – София

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 11 октомври 2013г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: капитан Деян Костов, 02/9229563, факс 02/9229585, e-mail:vf28870@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

Доставка на бодлива желязна тел за ограда

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 17.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Кирил Грънчаров
тел. 02 92 26813

Изтегли

Доставка на електрически акумулатори

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч
18.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26809

Изтегли

Доставка силов кабел и муфи за средно напрежение

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 16.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на термосвиваеми муфи за комуникационни кабели

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 14.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Пламен Лалов
тел. 02 92 26821
02 92 26904

Изтегли

Доставка на електрически материали

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 11.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26809
02 92 26808

Изтегли

Електроматериали, принадлежности и други

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.10.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Илиян Варев, тел. 02/9223742, факс. 02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

изтегли

Абразивни продукти

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.10.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Александър Тодоров тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

изтегли

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 07.10.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Данаил Йорданов тел. 02/92 23742, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

изтегли

Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Красимир Костов тел. 02/92 23742, 02/92 26776, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

изтегли

Материали за заваряване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Светлин Пенев, тел. 02/9223746, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

изтегли

Оборудване за система за физическа сигурност

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 01.10.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан инж. Бисер Енчев тел. 02/9223743, 02/9226777, факс.02/9744072 ; факс: 02/9746250,       e-mail: podelenie@md.government.bg.

изтегли

Пръчки (решетки), прътове, метална тел и профили използвани в строителството

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 04.10.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква Обявена в АОП

Капитан Светлин Пенев, тел: 02/92 23 742, факс: 02/9744072, факс:02/92 23747, e-mail: podelenie@md.government.bg

изтегли

„Ремонт на външни стени и подмяна на дограма на административно-техническа сграда” 

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 01.10.2013г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: Господин Златев тел. 02/9229530 и 0887780088

Изтегли

Готов за използване бетон

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на27.09.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква обявена в АОП

майор Николай Бенчев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072;факс:02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Мрежово оборудване

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 27.09.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква обявена в АОП

майор Красимир Костов тел. 02/9223743, 02/9226776, факс.02/9744072;факс:02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg 

Изтегли

Доставка на спортни уреди

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

23.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

Веселин Рангелов тел. 02/9226761, 02/9226763 факс: 02/9226714 e-mail: stat_kis@md.government.bg
и stat_kis@abv.bg

Изтегли

Кабели с оптични влакна

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

16,00 часа на 18.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Младен Атанасов  тел. 02/92 23 743 , факс: 02/9744072; факс: 02/92 23 747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Кабели и свързани с тях продукти

По чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 17.09.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква Обявена в АОП

к-н Бисер Енчев тел. 02/92 26 789, тел. 02/9223742 ; факс.02/9744072, факс:02/9223747 , e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

доставка на „Резервни части и консумативи за автомобили”

По  чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

18.09.2013.г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226746.

E mail  ivailo_ivanov720203@abv.bg

Изтегли

Ремонт и техническо обслужване на парни инсталации ( отоплителен нафтов котел Виадрус G 300-9)

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 12.09.2013г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: капитан Александър Радев, 02/9229574, 0888485622 

Изтегли

Актуализация и поддръжка на счетоводни програми

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч.  на 12.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Майор Галин Грудев
044 625663

Изтегли

”Строително имущество и  материали”

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 10.09.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Красимир Костов  

тел. 02/9226776, тел. 02/9223742;

факс.02/9744072, факс:02/9223747

e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

”Компоненти за съобщително и телекомуникационно оборудване и принадлежности”

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 11.09.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Енчо Янков 

тел. 02/9226905, факс.02/9744072; факс:02/9746250,

e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Решетъчни прегради

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на10.09.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Димитър Димитров

тел. 02/9223743, факс.02/9744072;факс:02/9746250

e-mail: podelenie@md.government.bg 

Изтегли

„Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 13.09.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Константин Брайков

02/9229571, 0898740496

Изтегли

Уреди и материали за домакинството

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 18.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Румен Петров
тел. 02 92 26906

Изтегли

Доставка на електрически акумулатори

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч
03.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26809

Изтегли

Работно, специално и друго вещево имущество

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 17.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Борислав Борисов
тел. 02 92 26742

Изтегли

Доставка и закупуване на материални запаси

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

30.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакт:
м-р Румен Ангелов Стамболиев
тел. 02/9222911,
факс: 02/9222939.
e-mail: stamboliev@md.government.bg

Изтегли

Услуги по ремонт и поддържане на електроразпределителни апарати./Преработка на табло РВР на АВР по приложена схема/

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 27.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Илиян Варев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072;факс:02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на „ Електрически проводници за пренос на данни и извършване на контрол ”

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 26.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Илиян Варев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Услуга за ”Включване на възел на системата за обработка и обмен на разузнавателна информация BICES към изградени АСПП и СКД”

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 26.08.2013 г

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Николай Бенчев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на „ Тръби и тръбни фитинги ”

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на26.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Красимир Костов тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072;факс:02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Различни видове строителни материали от дървесина

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 26.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Светлин Пенев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Абразивни продукти

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 27.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Александър Тодоров тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на резервни части за КИТ, във военно формирование 28870 – София

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 05 септември 2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: майор Димитър Димов, 02/9229508, факс 02/9229585, e-mail:ddimow@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

Такса за депониране на отпадъци

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 19.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Петьо Делчев тел. 02/9223742, факс. 02/9744072;факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Гарнитури за горивопроводи

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 19.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Красимир Костов тел. 02/9223742 - вътр. 21, 02/9226776, факс. 02/9744072; факс:02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на преградни плоскости

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

15,30 часа на 19.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

капитан Илиян Варев тел.02/9223743, факс. 02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Тестване и зареждане на пожарогасители

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч
22.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев
тел. 02 92 26824

Изтегли

Доставка на строителни материали

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч
20.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев
тел. 02 92 26824

Изтегли

Доставка на бои, лакове, разредители и др.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч
16.09.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Красимир Кръстев
тел. 02 92 26824

Изтегли

Ремонт на електродвигатели

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч
23.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Доставка на хидроизолация

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч
23.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Резервни части за комуникационно-информационна техника

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на14.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан Бисер Енчев, тел. 02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на бои, лакове, разредители и др.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч  на 23.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Галин Грудев
тел. 044 625 663

Изтегли

Доставка на резервни части за АТТ.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч  на 23.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Галин Грудев
тел. 044 625 663

Изтегли

Ремонт на UPS

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 23.08.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Александър Радев, 02/9229574, 0888485622

Изтегли

Материали за заваряване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на12.08.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Светлин Пенев, тел. 02/9223743, факс.02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на “Подови покрития”

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 12.08.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Младен Атанасов, тел. 02/9223743, факс. 02/9744072; факс: 02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 12.08.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Николай Бенчев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072; факс:02/9023747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Поддръжка и обслужване на касов апарат

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 16.08.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

Различни видове строителни материали

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 19.08.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

Работно, специално и др. вещево имущество полагащо се по прил. 10 от МЗ № ОХ-73/01.02.2013г.

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 19.08.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

Текущ ремонт на сградата на трафопост във военно формирование 48670

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 07.08.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Румен Рахнев, 02/9229552, 0888 462 091

Изтегли

Изготвяне на проект за изграждане на водопровод и съпътстващи комуникации във военно формирование 48670

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 07.08.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Ивелин Костов, 02/9229541, 08887 237 599

Изтегли

Доставка на резервни части и консумативи за климатична техника (стационарна и автомобилна)

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч на 14.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814
02 92 26809

Изтегли

Диагностика и изпитване на кабелна линия средно напрежение 20 kV

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч на 09.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Изготвяне на проектно конструктивно становище за изпълнение на    мероприятия по отстраняване на пукнатини в тухлени зидове на  едноетажна сграда

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 14.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

м-р Николай Бенчев тел. 02/9223742, факс.02/9744072; факс:02/9223747, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на стоманени бутилки за съхранение на сух сгъстен въздух с вместимост 40 литра

По чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч.  на 12.08.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква,
обявена в РОП

Майор Иван Домусчиев
02 9226814

Изтегли

Доставка на силов кабел с алуминиево жило и изолация от омрежен полиетилен 1х70 кв.мм, 12/20 кV

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 26.07.2013 г.

Прекратена без избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

„Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 02.07.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

Ремонт на покрив на административно-техническа сграда”

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 02.07.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

Ремонт на външни стени и подмяна на дограма на административно-техническа сграда”

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

до 16:00 ч. на 03.07.2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Константин Брайков, 02/9229571, 0898740496

Изтегли

Консумативи и резервни части за моторни шейни, моторни триони и храсторези

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 17.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на резервни части за инженерна техника и консумативи

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

12.00 ч  на 11.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 9226814

Изтегли

Доставка на центробежен вентилатор за ниско и средно налягане с ремъчна предавка

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 22.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

к-н Васил Петков
тел. 02 9226857

Изтегли

Диагностика и изпитване на токоизправително устройство с микропроцесорно управление

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 12.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на резервни части за Автотракторна техника, във военно формирование 28870 – София

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 02 август 2013г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Деян Костов, 02/9229563, факс 02/9229585, e-mail:ddeyan@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

Доставка на уреди за домакинството

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

12.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Ивайло Иванов - тел. 02/92 26 741
E mail e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Измерване на товари

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15.30 часа на 24.07.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Петьо Делчев тел. 02/9223743,  факс.02/9744072;факс:02/9746250,       e-mail: podelenie@md.government.bg 

Изтегли

Диагностика и изпитване на кабелна линия НН

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 25.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на перилни и миещи препарати

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

31.07.2013 г. 

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

майор Красимир Кръстев

тел. 02/92 26 824;

капитан Румен Петров

тел. 02/92 26 906
E mail e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Различни катинари и брави

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15.30 часа на 16.07.2013 год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Петьо Делчев тел. 02/9223743,  факс.02/9744072;факс:02/9746250,       e-mail: podelenie@md.government.bg 

Изтегли

Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни 

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 16.07.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

к-н Петьо Делчев тел. 02/9223743,  факс.02/9744072;факс:02/9746250,       e-mail: podelenie@md.government.bg 

Изтегли

Доставка на електроматериали

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 23.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Оборудване за водопровод и отоплителни инсталации

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

не се изисква

не се изисква

15,30 часа на 15.07.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Николай Бенчев тел. 02/9223743, 02/9226787, факс.02/9744072;факс:02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg

Изтегли

Доставка на „Правно-информационна система”

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

05.07.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква 

За контакти: полковник Георги Георгиев тел. 02/9226704; факс: 02/9226714.
e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Резервни части за инженерна техника и консумативи

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 25.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Електрически табла

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

15,30 часа на 21.06.2013год.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

майор Красимир Костов тел. 02/9223743, 02/9226776, факс.02/9744072 ; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg.

Изтегли

Различни катинари и брави

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 20.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Консумативи за ротационни и абразивни машини

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 20.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 92 26814

Изтегли

Доставка на бои лакове, разредители, лепила и др. сходни

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 19.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Старши лейтенант Георги Драганов
02 9223778;

Изтегли

Доставка на оборудване за водопроводни инсталации

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 19.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Старши лейтенант Георги Драганов
02 9223778;

Изтегли

Доставка на различни катинари и брави

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 19.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Старши лейтенант Георги Драганов
02 9223778;

Изтегли

Доставка на консумативи за ротационни и абразивни машини

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 19.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Старши лейтенант Георги Драганов
02 9223778;

Изтегли

Периодични прегледи за проверка техническото състояние на автобуси през 2013 г.

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 19.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

капитан Боян Тончев
02 9223778;

Изтегли

Ремонт на електрически двигатели

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма тръжна документация

17.00 ч  на 20.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Изпитване на електрозащитни средства

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Няма

Няма тръжна документация

17.00 ч  на 20.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Доставка на различни катинари и брави

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч.  на 21.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Майор Димитър Алексиев Бойчев
044 625663

Изтегли

Доставка на консумативи за ротационни и абразивни машини

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч.  на 21.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Майор Димитър Алексиев Бойчев
44625663

Изтегли образец

Моторни триони и храсторези

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 14.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 92 26808
02 92 26809

Изтегли

Оборудване за система за физическа сигурност

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

15.30 часа на 13.06.2013год.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

капитан инж. Бисер Енчев тел. 02/9223743, 02/9226777, факс.02/9744072 ; факс: 02/9746250, e-mail: podelenie@md.government.bg.

Изтегли

Периодични прегледи за проверка техническата изправност на ППС и автобуси

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

10.00 ч.  на 13.06.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

Майор Димитър Бойчев
44625663

Изтегли образец

"Сервизно обслужване на АТТ" за военно формирование 38040

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

16.00 ч. на 20.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: Ивайло Иванов тел. 02/9226741, факс: 02/9226714 и e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Доставка на „Резервни части и консумативи за автомобили”

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

15.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов,
02/9226741 и тел. 02/9226742;
факс: 02/9226746.
E mail:ivailo_ivanov720203@abv.bg

Изтегли

Доставка на „Електронно и комуникационно оборудване за изграждане на възел за система за обработка и обмен на разузнавателна информация BICES”

По чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

12.00 ч. на 17.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

полковник Георги Владимиров Георгиев
тел. 02/9226704, факс: 02/9226714
GSM 0884 54 24 08 и e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Доставка на „Оборудване за изграждане на възел за система за обработка и обмен на разузнавателна информация BICES”

По чл.14 ал. 4 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

12.00 ч. на 17.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

полковник Георги Владимиров Георгиев
тел. 02/9226704, факс: 02/9226714
GSM 0884 54 24 08 и e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

„ РЕМОНТ НА УПЛЪТНИТЕЛНА АПАРАТУРА АВРК ” за военно формирование 38040

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

16.00 ч. на 17.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

майор Петко Маринов Едрев
тел. 02/9226762, факс: 02/9226714
GSM 0887697329 и e-mail: stat_kis@mail.bg

Изтегли

Доставка на потопяеми многостъпални електрически помпи

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 17.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 9226814
0888 505 669

Изтегли

Доставка на хидроизолационни материали

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

-

-

17.00 ч  на 17.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

Не се изисква

м-р Иван Домусчиев
тел. 02 9226814
0888 505 669

Изтегли

Доставка на резервни части за Автотракторна техника, във военно формирование 28870 – София

По чл. 14 ал. 5 т. 2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16:00 ч. на 07.05.2013 г.

Приключила с избор на доставчик

не се изисква

За контакти: капитан Деян Костов, 02/9229563, факс 02/9229585, e-mail:ddeyan@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, ВФ 28870

Изтегли

Доставка на електрически лампи

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 30.04.2013 г.

Приключила

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02 9226808

Изтегли

Доставка на компенсатор за реактивна енергия

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 30.04.2013 г.

Приключила

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02/9226808

Изтегли

Доставка на оборудване за водопроводни инсталации

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч.  на 19.04.2013 г.

Приключила

Не се изисква

Капитан Марин Маринов
02 9226903;
02 9226900

Изтегли

Доставка на материали за електроинсталации

Открита

Не се изисква

Не се изисква

17.00 ч  на 05.04.2013 г.

Приключила

Не се изисква

м-р Валери Любомиров
тел. 02/9226808

Изтегли

Доставка на „Предметни награди, плакети и наградни знаци”  за военно формирование 38040

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

няма

Няма тръжна документация

до 16.00 часа на 19.04.2013 год.

Приключила

не се изисква

За контакти: подполковник Костадин Костадинов тел. 02/9226740; факс: 02/9226746.
E mail stat_kis@mail.bg

Изтегли

 

 

 

МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ - АРХИВ ЗА 2012 Г.

 

МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ - АРХИВ ЗА 2011 Г.