МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ - АРХИВ ЗА 2012 Г.
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Лице за контакт

Доставка на Тръби

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

12.00 ч. на 15.12.2012 г.

Завършена

к-н Владимир Стефанов  тел. 02/9223743, GSM 0882026540;  факс: 02/9746250 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на ръчни електромеханични инструменти

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

12.00 ч.  на 15.12.2012 г.

Завършена

Майор Валери Любомиров
02 9226808; 887423568

Доставка на различни видове резервни части за хардуер

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

12.00 ч.  на 15.12.2012 г.

Завършена

Олег Орлинов Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 GSM 0887 203152 и e-mail: podelenie@md.government.bg 

Лични предпазни средства (алпийско оборудване), във военно формирование 38040

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 11.12.2012 г. 

Завършена

За контакти:  майор Георги Келчев тел. 02/9226743 e-mail:kel4ev@mail.bg гр. София бул. "Тотлебен" № 34, п. код 1606 военно формирование 38040.

Доставка на "Материали и оборудване за обект 1014"  за военно формирование 46390

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 12.00 часа на 12.12.2012 год.

Завършена

Майор Красимир Бориславов Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 GSM 0888 49 69 08 и e-mail: podelenie@md.government.bg 

Доставка на Електрически принадлежности и аксесоари  за военно формирование 46390

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 12.00 часа на 12.12.2012 год.

Завършена

Майор Олег Орлинов Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 GSM 0887 203152 и e-mail: podelenie@md.government.bg 

„Услуги по ремонт на малка механизация”

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 11.12.2012 год.

Завършена

Анелия Пенчева тел. 02/92 24 888, факс: 02/92 26 714 и e-mail: pencheva_a@abv.bg

Доставка на оборудване за пожарогасене

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 04.12.2012 год.

Завършена

капитан Илиян Варев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на "Бои и други подобни"

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 04.12.2012 год.

Завършена

капитан Светлин Пенев тел. 02/9226772 факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на В и К материали

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 05.12.2012 год.

Завършена

капитан Светлин Пенев Пенев тел. 02/9226772, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government

Доставка на тръби

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 04.12.2012 год.

Завършена

к-н Владимир Стефанов тел. 02/9223743, GSM 0882026540; факс: 02/9746250 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 29.11.2012 год.

Завършена

майор Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на В и К материали

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 29.11.2012 год.

Завършена

капитан Светлин Пенев Пенев тел. 02/9226772, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government

Доставка на осветителни уреди и електрически лампи

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 29.11.2012 год.

Завършена

капитан Светлин Пенев Пенев тел. 02/9226772, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government

Доставка на железарски изделия

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 29.11.2012 год.

Завършена

к-н Димитър Димитров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на резервни части за ел. машини и апарати

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 26.11.2012 год.

Завършена

к-н Бисер Иванов Енчев тел. 02/9223743, факс.02/9744072 ; факс: 02/9746250; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на климатици

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16:30 часа на 29.11.2012 год.

Завършена

м-р Красимир Костов тел.02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на електрически принадлежности и аксесоари

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 27.11.2012 год.

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743; факс: 02/9746250 и 02/9223747 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на брави,ключове, панти и съединителни елементи

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 28.11.2012 год.

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743; факс: 02/9746250 и 02/9223747 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на пръчки, прътове, метална тел и профили в строителството

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 27.11.2012 год.

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743; факс: 02/9746250 и 02/9223747 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на тръби

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 27.11.2012 год.

Завършена

м-р Александър Тодоров  тел. 02/9223743, GSM 0886695236;  факс: 02/9746250 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 16.11.2012 год.

Завършена

майор Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на сървъри за автоматизираната система за управление на човешките ресурси

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

09,30 до 12,00 и от 13,30 до 16,00 часа на 14.11.2012 год.

Завършена

За приемане на офертите - Евгения Гергова, тел. 24888, GSM 0887 678 668. По техническата спецификация: капитан Николай Георгиев, тел. 02/9222962 и e-mail: stat_kis@md.government.bg

Доставка на „Резервни части и консумативи за автомобили” за военно формирование 38040

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16.00 часа на 08.11.2012 год.

Завършена

За контакти: майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226746. 
E mail :ivailo_ivanov720203@abv.bg

Доставка на резервни части за електрически машини и апарати

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 22.10.2012 год

Завършена

с-на Стоян Илиев Иванов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на метална шина

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 19.10.2012 год.

Завършена

майор Николай Бенчев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на В и К материали

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 19.10.2012 год.

Завършена

майор Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на оборудване за пожароизвестяване и пожарогасене, АСПП и СКД

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 15.11.2012 год.

Завършена

капитан Младен Атанасов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на резервни части за превозни средства предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 15.10.2012 год.

Завършена

майор Валери Вълканов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на дребно офис оборудване

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 15.10.2012 год.

Завършена

майор Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на резервни части за малогабаритна техника

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 15.10.2012 год.

Завършена

майор Валери Вълканов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на резервни части за електрически машини и апарати

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

16,30 часа на 12.10.2012 год.

Завършена

майор Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Резервни части за инженерна техника и консумативи за агрегати за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

16,30 часа на 21.09.2012 г.

Завършена

капитан Цветомир Цанков тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Транспортно оборудване и резервни части за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Валери Вълканов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Транспортно оборудване и резервни части” за багер „Хидромек” за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Валери Вълканов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Провеждане на курс по работа с автовишка за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Валери Вълканов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на кабели Н. Н за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 16,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Олег Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Building manager – ниво I - СТАНДАРТ за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 16,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Олег Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на електрически принадлежности и аксесоари за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 16,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Олег Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Курс по AutoCAD – версия 2011-2D за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Николай Бенчев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Железарски изделия за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

: к-н Димитър Димитров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Курс CISCO CCNA за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

к-н Илиян Варев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на мрежови компоненти за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

к-н Илиян Варев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на ръчни електромеханични инструменти за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

к-н Иван Иванов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Курс за изграждане на СКС - ресертифициране за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Курс за изграждане на СКС - сертифициране за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Курс по проектиране на СКС за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Изработка на работна маса за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Спирателни кранове и арматура за горивопроводи за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Услуги по ремонт на малка механизация за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги  за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Красимир Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Бои, разредители, лепила и др. за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Воалит с посипка за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на мебелировка за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Проверка и зареждане на пожарогасители за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на компютърно оборудване за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 16,30 часа на 10.09.2012 г

Завършена

м-р Олег Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на строителни материали, във  военно формирование 28870 – София (място на доставката гр. Варна)

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 20.09.2012 г.

Завършена

За контакти: капитан Ивелин Костов, тел. 052/552136 и  капитан Деян Костов, 02/9229563, факс 02/9229585, e-mail:ddeyan@abv.bg, dobrudga@abv.bg, адрес: гр. София, кв. Горубляне, п. код 1138, военно формирование 28870

Доставка на на 1 тон цимент  за военно формирование 38040

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16.00 часа на 20..09.2012 год.

Завършена

За контакт:  майор Красимир Кръстев тел. 02/9226824 , моб. 0887 953 783; е-mail: krustev@mail.bg

Доставка на материали за електрически инсталации на ВФ 38040

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 16,00 ч на 21.09.2012

Завършена

к-н Ваклин Бучуков. тел:02/92 26 808, факс: 02/92 26 999, e-mail: vaklin_b@abv.bg.

Доставка на строителни материали, във  военно формирование 28870 – София

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 05.09.2012 г.

Завършена

За контакти: капитан Константин Брайков и  ст.лейт. Христо Христов, тел. 02/9229571 и тел 02/9229572 , факс: 02/9229580 и 02/9229585

Извършване на ремонт на административно – техническа сграда  във военно формирование 48450 – Ямбол

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 05.09.2012 г.

Завършена

За контакти: капитан Константин Брайков и  ст.лейт. Христо Христов, тел. 02/9229571 и тел 02/9229572 , факс: 02/9229580 и 02/9229585

Доставка на оборудване за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 ч на 28.08.2012

Завършена

м-р Олег Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg.

Доставка на софтуер за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 ч на 27.08.2012

Завършена

м-р Олег Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg>.

Доставка на В и К материали за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 ч на 30.08.2012

Завършена

м-р Александър Тодоров тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на осветителни уреди и електрически лампи за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 ч на 30.08.2012

Завършена

капитан  Бисер Енчев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на подови покрития за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 ч на 28.08.2012

Завършена

майор инж. Николай Бенчев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 ч на 29.08.2012

Завършена

майор инж. Николай Бенчев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на различни видове транспортно  оборудване и резервни части за ВФ 46390

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

Не по-късно от 17,00 ч на 27.08.2012

Завършена

майор инж. Валери Вълканов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на резервни части и консумативи за автомобили,  за военно формирование 38040

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16.00 часа на 27..08.2012 год.

Завършена

За контакт: майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226746. 
E mail :ivailo_ivanov720203@abv.bg

Доставка на материали за ел. инсталация, за военно формирование 26340

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 17.00 часа на 30.08.2012г год.

Завършена

За контакт: м-р Румен Ангелов Стамболиев тел. 02/9222911, факс: 02/9222939 ; e-mail: stamboliev@md.government.bg

Доставка на спирателни кранове за ГСМ, за военно формирование 46390

По чл.14 ал.5 т.2 от ЗОП

до 17.00 часа на 24.08.2012 год.

Завършена

За контакт: м-р Красимир Бориславов Костов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на железарски изделия, за военно формирование 46390

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16.30 часа на 15.08.2012 год.

Завършена

За контакт: капитан Младен Николов Атанасов. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на ел. принадлежности и материали,  за военно формирование 46390

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 17.00 часа на 09..08.2012 год.

Завършена

За контакт:м-р Олег Личев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 ; факс.02/9744072; e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на мрежови компоненти за военно формирование 46390-София

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16.30 часа на 14..08.2012 год.

Завършена

капитан Илиян Варев тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 GSM 0886695236         и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на на транспортно оборудване и резервни части за военно формирование 46390-София

По чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 17.00 часа на 25..07.2012 г.

Завършена

м-р Валери Вълканов тел. 02/9223743, факс: 02/9746250 GSM 0899332450 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на силови кабели, арматура, разпределителни и защитни устройства

Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

13.08.2012 г.
(всеки работен ден от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч.)

Завършена

Подп. Алексей Митев тел: 02/92 26
факс: 02/92 26 999, GSM: 0885 82
83 97; К-н Ваклин Бучуков тел: 02/92 26
факс: 02/92 26 999, GSM: 0887 31
06 21.

Доставка на строителни материали, във военно формирование 48670 – Каменец

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 30.07.2012 г. 

Завършена

майор Димитър Димов и  ст.лейт. Христо Христов, тел. 02/9229508 и тел 02/9229572 , факс: 02/9229580 и 02/922958

Извършване на ремонт на административно-техническа сграда  във военно формирование 48670 – Каменец

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 30.07.2012 г. 

Завършена

майор Димитър Димов и  ст.лейт. Христо Христов, тел. 02/9229508 и тел 02/9229572 , факс: 02/9229580 и 02/9229585

Извършване на ремонт на административно – техническа сграда  във военно формирование 48450 – Ямбол

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 16:00 ч. на 30.07.2012 г. 

Завършена

майор Димитър Димов и  ст.лейт. Христо Христов, тел. 02/9229508 и тел 02/9229572 , факс: 02/9229580 и 02/9229585

Доставка на спирателни кранове и арматура за горивопроводи за военно формирование 46390-София

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 17.00 часа на 24.07.2012 г.

Завършена

майор Александър Тодоров  тел. 02/9223743 (централа) , GSM 0889542323  факс: 02/9746250   и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на помпи за военно формирование 46390-София

По  чл.14 ал. 5 т.2 от ЗОП

до 17.00 часа на 17..07.2012 г.

Завършена

майор Николай Бенчев  тел. 02/9223742 GSM 0885117585  факс: 02/9746250 и e-mail: podelenie@md.government.bg

-----"Резервни части и консумативи за автомобили" 

Обществена поръчка без провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки и по условията на глава 8 "а" от същия на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

18.07.2012 г.

Завършена

майор Красимир Кръстев и майор Ивайло Иванов тел. 02/9226841 и тел 02/9226824. , факс: 02/926746.Е-mail: ivailo_ivanov720203@abv.bg

Свързочно оборудване за военно формирование 46390-София

Обществена поръчка без провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки и по условията на глава 8 "а" от същия на основаниечл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

13.07.2012 г.

Завършена

Илиян Андреев Варев  тел. 02/9223743, GSM 0886695236;  факс: 02/9746250 и e-mail: podelenie@md.government.bg

Доставка на железарски изделия

Съгласно чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

17.00 ч.  на 24.07.2012 г.

Завършена

Майор Иван Домусчиев
02 9226814;
0888 505 669

Сервизно обслужване на автомобилна техника

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

10.06.2012.г.

Завършена

майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226746.
E mail: ivailo_ivanov720203@abv.bg

Резервни части и консумативи за автомобили

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

10.06.2012.г.

Завършена

Майор Борислав Борисов и майор Ивайло Иванов, 02/9226741 и тел. 02/9226742; факс: 02/9226746.
E mail: ivailo_ivanov720203@abv.bg

Материали за топло и хидроизолация

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

17.00 ч  на 15.06.2012 г.

Завършена

м-р Димитър Петров
тел. 029226813
цив.сл. Евгения Гергова
тел. 029224888

Тестване, ремонт и зареждане на пожарогасителни средства

по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

17.00 ч  на 08.06.2012 г.

Завършена

м-р Сергей Иванов
тел. 029226810
цив.сл. Евгения Гергова
тел. 029224888