МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ - АРХИВ ЗА 2011 Г.
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Лице за контакт

"Възстановяване на модеми за сателитна свръзка с контингентите"

Открита

от 15,00 до 17,00 часа на 12.12.2011 год. в
приемната на административната сграда на МО, бул. "Ген.Тотлебен" №34

Завършена

подп. Марио Йотков
Тел: 02/9222904, Мобилен: 0887312931

"Ремонт на информационна инфраструктура"

Открита

от 15,00 до 17,00 часа на 12.12.2011 год. в
приемната на административната сграда на МО, бул. "Ген.Тотлебен" №34

Завършена

подп. Марио Йотков
Тел: 02/9222904, Мобилен: 0887312931

капитан лейтенант
Емил Господинов
Тел: 0887293265

„Придобиване на модули за обновяване на
компютърна техника и периферия”

Открита

от 15,00 до 17,00 часа на 29.11.2011 год. в
приемната на административната сграда на МО, бул. „Ген.Тотлебен” №34

Завършена

подп. Марио Йотков
Тел: 02/9222904, Мобилен: 0887312931

капитан лейтенант
Емил Господинов
Тел: 0887293265

„Ремонт на електродвигател на потопяема сондажна помпа”

Открита

17.00 ч.  на 25.11.2011 г.

Завършена

Ст. лейт. Павел Христов Попов
02 9229522;
02 9229594; 0888880995.

"Придобиване на софтуер за базови услуги в АИС на БА"

Малка обществена поръчка чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП

от 15,00 до 17,00 часа на 24.11.2011 год.

Завършена

подп. Марио Йотков
Тел: 02/9222904, Мобилен: 0887312931

капитан лейтенант
Емил Господинов
Тел: 0887293265

Курс „Машинист на котли високо налягане – ІІ степен”

Открита

17.00 ч.  на 18.11.2011 г.

Завършена

Подп. Алексей Митев
тел. 02 9226807

Доставка на материали за електроинсталации

Открита

17.00 ч на 18.11.2011 г

Завършена

к-н Цветомир Цанков
тел.0887368190

Доставка на материали за водопровод и баня

Открита

17.00 ч на 18.11.2011 г

Завършена

м-р Красимир Кръстев
тел.029226824

"Придобиване на софтуер за базови услуги в АИС на БА"

Малка обществена поръчка чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП

-

Завършена

подп. Марио Йотков
Тел: 02/9222904, Мобилен: 0887312931

капитан лейтенант
Емил Господинов
Тел: 0887293265