КОМЕНДАНТСТВО - МО

 

Текущи процедури
 
Приключили процедури
 
 
 
   

Обявата се отнася за, дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявлението за намерение за участие

Срок за продажба на тръжната документация

Срок за приемане на оферти

Състояние на процедурата

Обявление в държавен вестник

Лице за контакт

Докумен- тация

„Поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на отбраната“

по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП.
до 16.00 часа на 28.08.2014 г.
Документацията е налична и може да се изтегли безплатно в профила Възложителя.

не

Тотка Спасовска сл. тел.: 02/92 21620 GSM: 0882 906 220 t.spasovska@mod.bg

 

изтегли покана

изтегли информация от заповед № РД-07-255/14.08.2014 г.
Обявата се отнася за, дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявлението за намерение за участие

Срок за продажба на тръжната документация

Срок за приемане на оферти

Състояние на процедурата

Обявление в държавен вестник

Лице за контакт

Докумен- тация

„Доставка на строително имущество и материали за нуждите на Комендантство – МО“

по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП.
до 16.00 часа на 30.07.2014 г.
Документацията е налична и може да се изтегли безплатно в профила Възложителя.

не

Галина Велчева тел. 02/ 92 21673, 02/ 92 21620 g.velcheva@mod.bg

 

изтегли покана

изтегли информация от заповед № РД-07-230/23.07.2014 г.

изтегли Приложение 1

изтегли Техническа спецификация
Процедурата е прекратена

Обявата се отнася за, дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявлението за намерение за участие

Срок за продажба на тръжната документация

Срок за приемане на оферти

Състояние на процедурата

Обявление в държавен вестник

Лице за контакт

Докумен- тация

„Закупуване на книга – „Бойните маршове на честта и славата на България“ с музикален диск към нея за нуждите на Въоръжените сили“

по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП.
до 15.00 часа на 17.07.2014 г.
Документацията е налична и може да се изтегли безплатно в профила Възложителя.

не

Галина Велчева тел. 02/ 92 21673, 02/ 92 21620 g.velcheva@mod.bg

 

изтегли покана

изтегли информация от заповед № РД-07-221/15.07.2014 г.

изтегли Приложение 1
Процедурата е прекратена

Обявата се отнася за, дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявлението за намерение за участие

Срок за продажба на тръжната документация

Срок за приемане на оферти

Състояние на процедурата

Обявление в държавен вестник

Лице за контакт

Докумен- тация

„Доставка на строително имущество и материали за нуждите на Комендантство-МО“

по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП.
до 16.00 часа на 21.07.2014 г.
Документацията е налична и може да се изтегли безплатно в профила Възложителя.

не

Петя Димова тел. 92 21623 p.dimova@mod.bg

 

изтегли покана

изтегли информация от заповед № РД-07-201/02.07.2014г.

изтегли техническа спецификация

изтегли Приложение 2
Процедурата е прекратена

Обявата се отнася за, дата на публикуване

Вид на процедурата

Срок за подаване на заявлението за намерение за участие

Срок за продажба на тръжната документация

Срок за приемане на оферти

Състояние на процедурата

Обявление в държавен вестник

Лице за контакт

Докумен- тация

„Доставка на строително имущество и материали за нуждите на Комендантство-МО“

по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП.
до 16.00 часа на 31.05.2014 г.
Документацията е налична и може да се изтегли безплатно в профила Възложителя.

не

Петя Димова тел. 92 21623 p.dimova@mod.bg

 

изтегли покана

изтегли информация от заповед № РД-07-148/21.05.2014г.

изтегли техническа спецификация

изтегли Приложение 1

 

Номерът на регистрация на публичната покана в АОП е № 902631/12.03.2014 г.