КОМЕНДАНТСТВО - МО

Новини

19.04.2022

Кампания „Капачки за бъдеще“

14.02.2020

Анализ на подготовката на войсковия ред и дисциплина за 2019 г.

29.07.2019

Съвместно оперативно-тактическо занятие по пожарна безопасност между Комендантство – МО и I Районна служба „ПБЗН” на територията на сградите на МО

16.07.2019

10 години ведомствен стол за хранене в Министерството на отбраната