ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА

В ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
I. Тема: Модели и алгоритми за тестване на интегрирани информационни системи за отбрана

II. Тема: Модели за откриване на аномалии в работата на компютърни системи за сигурност и отбрана чрез използване на методи на машинно обучение

III. Тема: Подходи и модели за идентифициране на източници на злонамерена информация в кибер пространството

IV. Тема: Оценка на щетите при кибер атаки срещу информационни системи и компютърни мрежи за сигурност и отбрана

V. Тема: Модели на облачни архитектури за изграждане на комуникационно-информационна среда за съвместна дейност и управление

VI. Тема: Модели и методи за извличане и синтезиране на знания от данни

VII. Тема: Технологии за защита и противодействие на радиоуправляеми импровизирани взривни устройства

VIII. Тема: Архитектури на пасивни софтуерно-дефинирани радари за откриване на въздушни обекти с малка отразяваща повърхност

IX. Тема: Модели на информациони процеси при управление на кризи

X. Тема: Възможности за защита на комуникационните системи от преднамерено високоенергийно въздействие

XI. Тема: Ефективност на индивидуалните стрелкови оръжия с ударно-спускателен механизъм, позволяващ стрелба на серии. Оптимална дължина на серията

XII. Тема: Повишаване ефективността на минохвъргачната артилерия чрез използване на системи за насочване и управление при мините

XIII.Тема: Изследване и моделиране на леки материали за балистична защита

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. По предложените теми, за които не е отбелязано във формата на обучение че се отнасят за офицери, могат да кандидатстват и граждански лица във и извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2. Подробности и срокове за обявените конкурси може да намерите в Заповед ОХ – 539/02.07.2018 г. качена на сайта на Министерство на отбраната (www.mod.bg) и ТУК.


15