ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА В ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ" ПРЕЗ 2018 ГОДИНАI. Тема: Целесъобразност от прилагане на метода "Оптимална дистанция на привеждането на стрелковото оръжие към нормален бой, в зависимост от патрона" при индивидуалното стрелково оръжие в Българската армия

II. Тема: Ефективност на индивидуалните стрелкови оръжия с ударно-спускателен механизъм, позволяващ стрелба на серии. Оптимална дължина на серията

III. Тема: Технологии за защита и противодействие на радиоуправляеми импровизирани взривни устройства

IV. Тема: Архитектури на пасивни софтуерно-дефинирани радари за откриване на въздушни обекти с малка отразяваща повърхност

V. Tема: Модели за сигурни групови взаимодействия в мобилни самоорганизиращи се мрежи

VI. Тема: Оценка на щетите при кибер атаки срещу информационни системи и компютърни мрежи за сигурност и отбрана

VII. Тема: Анализ на устойчивостта на криптографски системи с публичен ключ

VIII. Тема: Модели на облачни архитектури за изграждане на комуникационно-информационна среда за съвместна дейност и управление

IX. Тема: Модели и методи за извличане и синтезиране на знания от данни

X. Тема: Прилагане на ГИС технологии за изграждане на системи за управление в кризисни ситуации

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. По предложените теми, за които не е отбелязано във формата на обучение че се отнасят за офицери, могат да кандидатстват и граждански лица във и извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2. Подробности и срокове за обявените конкурси може да намерите в Заповед ОХ – 512/31.05.2017 г. качена на сайта на Министерство на отбраната (www.mod.bg) и ТУК.