Цветан Лазаров - професорът на българското самолетостроене
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПО ПОВОД 6 МАЙ - ДЕН НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия!

Нека на този ден отдадем заслужена почит на хилядите достойни български войни, записали безброй победоносни битки по бойните полета и защитили с чест името на Св. Георги! Не може да не изкажем и своята признателност към всички военнослужещи от редовете на Българската армия, които със своя самоотвержен труд продължават да следват примера и съхраняват славните традиции на предците ни!

Поздравявам най-искрено и всички, които на 6 май празнуват своя имен ден и им пожелавам здраве и благополучие!

Използвам случая да благодаря на целия личен състав на Института по отбрана за положения всеотдаен труд при изпълнение на поставените пред нас задачи и да Ви пожелая здраве, щастие, семейни радости и много професионални успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Намираме се в навечерието на най-светлите празници – Коледа и Нова година!

Коледа - този чуден празник на духа и традициите, който ни кара да си спомним за топлината на бащиното огнище, за семейния уют, който ни прави човеколюбиви и добри. В тази тиха и свята нощ, всички ние се завръщаме по родните си домове и се събираме с най-близките си и любими хора, за да споделим тайнството на Рождество Христово, на раждането на Младенеца! Искрено вярвам, че този празник ни прави по-добри и състрадателни към ближните ни, уважителни един към друг, кара ни да бъдем в мир със себе си, да се обичаме и да бъдем обичани!

Нова година - това всеобхватно, спонтанно съчетание на искрена еуфория и радост е време за равносметка на миналото и надежда за бъдещето. Всички ние, от Института по отбрана, изпращаме една трудна и успешна 2018 година, наситена с много работа и предизвикателства. Година, в която Вие, служителите на Института по отбрана не пожалихте усилията си, работихте отговорно и всеотдайно за Българските Въоръжени сили. За всичко това, приемете моята сърдечна благодарност!

Скъпи колеги,

Най-искрено Ви пожелавам весело посрещане на Коледа и Нова година, добро здраве, лично и семейно щастие, много професионални успехи и житейски радости! Нека 2019 година бъде по-добра за всички нас!

В Е С Е Л И   П Р А З Н И Ц И!новини

08.03.2019 г. ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПОБРАНА ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА
На 7 март, в навечерието на Международния ден на жената - „8-ми март”, директорът на Института по отбрана - полк. д-р Кирков поздрави жените - военнослужещи и цивилни служители. На официално тържество в Института по отбрана, полк. д-р Димитър Кирков изрази своята благодарност и признание към дамите за тяхната всеотдайна работа и отговорно отношение към изпълнение на задълженията им. В знак на уважение, той поднесе на всяка от жените личен благодарствен адрес и красива червена роза с най-искрени благопожелания за добро здраве, лично и семейно щастие, успехи в бъдещата им дейност и много житейски радости!
Тържеството завърши с обща снимка за спомен.


08.03.2019 г. ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА НА 26-ТО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „СЕКЮРИТИ ЕКСПО”
Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” представя Министерството на отбраната в 26-то издание на Международното изложение „Секюрити експо“, което се провежда от 06 до 09.03 т.г. в Интер Експо Център, София. То се организира от Българската търговско-промишлена палата и Интер Експо Център, под патронажа на Министерството на вътрешните работи.
Институтът представя образци въоръжение и боеприпаси, средства за индивидуална и балистична защита, бойни униформи, екипировка и други експонати, преминали през изпитания в акредитираните му лаборатории.
Интерес към участието на Института проявиха заместник-министърът на МВР - Милко Бернер, военното аташе на Обединените арабски емирства, представители на медии, фирми и посетители.


28.02.2019 г. МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”
На 28.02.2019 г. проф д-р Даниела Тодорова - ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” и полк. д-р Димитър Кирков - директор на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” подписаха Меморандум за сътрудничество.
Двете страни изразиха своята готовност за създаване на условия за поддържане на редовни контакти и насърчаване на взаимното сътрудничество, изразяващо се в обмен на знания, опит и добри практики, които да доведат до повишаване капацитета на научната експертиза на двете организации.
Като изрази своето задоволство от посещението на проф. д-р Тодорова и придружаващите я лица в Института, полк. д-р Кирков накратко запозна присъстващите с политиката и дейността на Института по отбрана и очерта основни направления за сътрудничество. От своя страна, проф. д-р Тодорова подчерта, че между Института и Висшето транспортно училище са налице добри контакти и с подписването на Меморандума се създава добра основа за тяхното по-нататъшно развитие.
На събитието присъстваха полк. доц. д-р Николай Стоянов - зам.-директор на Института по отбрана, научният секретар на Института - доц. д-р Росен Илиев, доц. д-р Мая Божилова. От страна на ВТУ „Тодор Каблешков” - проф. д,т,н, Петър Колев - заместник-ректор, проф. д.т.н. Николай Тончев, проф. д-р Детелин Василев и проф. д-р Димитър Димитров.
Срещата приключи с връчването на почетен плакет на Института по отбрана на гостите.


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.