CISCO академия

CISCO-Академия "Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”"

  • Общи сведения за CISCO-Академия на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”
В протичащите процеси на ускорено развитие на информационните технологии и на Интернет, фирмата Cisco Systems се наложи като световен лидер в производството на мрежово оборудване. Съществува световна Cisco програма за обучение (Cisco Networking Academy Program – CNAP) във върхови информационни технологии, базирани на решенията на Cisco. В основата на тази програма е създаването на Cisco академии. Програмата CNAP предоставя на курсистите възможност да придобият две нива на сертификация: Cisco Certified Networking Associate (CCNA) - сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи, и Cisco Certified Networking Professional (CCNP) - сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи.

Cisco академията в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е създадена през 2009 г. В нея се обучават военнослужещи и граждански лица от системата на Министерството на отбраната. Академията разполага с една лекционна зала и техническа лаборатория с мрежово оборудване с капацитет за обучение на 10-12 обучаеми.

Инструктори в Академията са полковник доц. инж. Марио Ангелов, полковник доц. инж. Иван Христозов, подполковник инж. Зарко Здравков, подполковник инж. Николай Стоянов, главен асистент д-р Мая Божилова, главен асистент Даринка Николова.

За нормалното провеждане на занятията се формират учебни групи (курсове).

  • Изисквания за квалификация
Програмата не изисква предварителни познания и умения по проектиране, изграждане, администриране и поддържане на компютърни мрежи. Необходимо е курсистите да ползват на техническо ниво поне един от езиците английски, руски, немски, френски, испански, унгарски или китайски.

Лекциите и упражненията се провеждат на български.

Няма специални изисквания за професионална квалификация.

  • Такси
Cisco Академията на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е некомерсиално образование и към момента не обучава курсисти срещу заплащане.

  • Учебна програма
Обучението се провежда в съответствие с учебната програма, предоставена от Cisco Systems. Тя е разделена на 4 семестъра по 70 учебни часа.

Учебните дисциплини и количеството учебни часове са дадени по-долу.

по ред

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

Количество часове

 

Наименование

Общо

Лекции

Други

  •  

СЕМЕСТЪР 1. Основи на компютърните мрежи

70

30

40

  •  

СЕМЕСТЪР 2. Маршрутизатори (рутери) и основи на маршрутизацията

70

30

40

  •  

СЕМЕСТЪР 3. Основи на работата с мрежовите ключове. Виртуални мрежи и рутиране между тях

70

30

40

  •  

СЕМЕСТЪР 4. WAN технологии

70

30

40

 

Общо за курса на обучение:

280

120

160СПИСЪК НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО СЕМЕСТРИ

СЕМЕСТЪР 1. ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

Основи на компютърните технологии, компютърните мрежи и Интернет.

Седем-слоен модел на отворените взаимосвързани системи и 4 слоен TCP/IP модел.

Локални мрежи (LANs). Транспортна среда за обмен на информация. Медни и оптически кабели, използвани в локалните мрежи. Безжични LANs.

Електроника и сигнали.

Средства за пренос, връзки и конфликти.

Стандарти за локални мрежи и технологии.

Проектиране на мрежи.

Маршрутизиране и адресиране, протоколи.

Описание на функциите на TCP/IP протоколите от Транспортното Ниво (Ниво 4).

Сесийно, представително и приложно ниво.

СЕМЕСТЪР 2. МАРШРУТИЗАТОРИ (РУТЕРИ) И ОСНОВИ НА МАРШРУТИЗАЦИЯТА

Глобални мрежи и рутери. WAN стандарти и технологии. Функции на рутерите.

Команден интерфейс. Режими на работа на рутерите.

Елементите на маршрутизатора (RAM, ROM, FLASH, NVRAM, входно/изходни интерфейси).

Конфигурационни файлове на рутера. Конфигурационни режими.

Глобален конфигурационен режим. Настройка на глобалните параметри.

Въведение в маршрутизирането с използване на мрежи с променлива маска.

Протокол за маршрутизация RIP версия 2.

Протокол за маршрутизация OSPF. Концепция, конфигуриране, тестване и диагностика.

Протокол за маршрутизация EIGRP. Концепция, конфигуриране, тестване и диагностика.

Конфигурация на стандартни (Standard Access Lists) и разширени филтри за достъп (Extended Access Lists) за ограничаване на IP трафика. Наблюдение и проверка на действието на избраните филтри за достъп в маршрутизатора.

Тестване и диагностика на протоколи за маршрутизация RIP, OSPF, IGRP и EIGRP.

СЕМЕСТЪР 3. ОСНОВИ НА РАБОТАТА С МРЕЖОВИТЕ КЛЮЧОВЕ. ВИРТУАЛНИ МРЕЖИ И РУТИРАНЕ МЕЖДУ ТЯХ

Въведение в мрежите Ethernet/802.3. Функциониране на Ethernet switch. Основни режими на работа.

Проектиране на компютърните мрежи. Методология. Особености при проектиране на отделните нива на мрежите - 1, 2 и 3 от OSI модела.

Управление и обновяване на системните файлове (операционната система) на switch Cisco Catalyst 2900.

Управление на конфигурационните файлове на мрежов ключ.

Spanning tree protocol. Описание на действието му. Предимства от използването му в мрежите.

Виртуални локални мрежи (VLANs). Концепция, действие. Типове VLANs.

Virtual trunking protocol (VTP). Концепция, действие, конфигуриране.

Маршрутизация между VLANs. Въведение, основни проблеми и подходи за разрешаването им. Конфигуриране на маршрутизация между VLANs.

СЕМЕСТЪР 4. WAN ТЕХНОЛОГИИ

Мащабиране (scaling) на IP мрежите. Използване на Network address translation (NAT) и Port address translation (PAT).

Протокол за динамично раздаване на адреси (Dynamic host configuration protocol - DHCP). Особености, действие, конфигуриране.

Въведение във WAN технологиите. WAN устройства и стандарти. WAN eнкапсулация.

Серийни интерфейси. Point to Point Protocol. Въведение в работата на серийните интерфейси. Конфигуриране. Диагностика.

WAN технологии. ISDN - концепция, стандарти, функциониране, референтни точки и канали.

ISDN - конфигуриране и диагностика.

Конфигуриране на Dial on Demand Routing.

Конфигуриране на Dialer profiles.

WAN технологии. Frame Relay. Концепция, терминология, основни параметри.

Конфигуриране на Frame Relay интерфейси. Тестване и диагностика.

Администриране на компютърните мрежи. Сървъри и работни станции. Мрежови операционни системи - Microsoft NT, 2000. Unix базирани операционни системи.

Наблюдение и управление на компютърни мрежи. Модел за мрежово управление.

  • Контакти и допълнителна информация
Сайтове на CISCO Systems:

http://cisco.com/

http://cisco.netacad.net/