Професор д-р Тодор Димитров ТАГАРЕВ


Дата и място на раждане: 18 април 1960 г. в град Стамболийски, област Пловдив.


Образование:

Завършва Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” в гр. Пловдив.


През 1982 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски” в Долна Митрополия, като инженер по автоматика и телемеханика.


През 1989 г. защитава дисертация във Военновъздушната инженерна академия „Н. Е. Жуковски” в Москва, СССР, а през 1994 г. - Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ.


От 1999 г. е старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по приложение на принципите и методите на кибернетиката, а от 2014 г. – професор по същата специалност.


Кариера:

От 1982 г. до 1986 г. служи в бойно поделение на ВВС.

От 1989 до 1992 г. е преподавател във ВВВУ „Г. Бенковски”.

От 1994 до 1998 г. е научен сътрудник последователно в Института по управление и системни изследвания и Института за космически изследвания на БАН, където продължава да работи като старши научен сътрудник от 2002 г. до 2004 г.


От 1999 до 2001 г. е последователно директор на Дирекция „Планиране на отбраната” и „Политика по въоръженията” в Министерство на отбраната.


От 2004 до 2008 г. е ръководител на катедра „Мениджмънт на отбраната” във Военна академия „Г. С. Раковски”.

От 2008 г. работи в Института по паралелна обработка на информацията на БАН (сега Институт по информационни и комуникационни технологии), като ръководител на секция „Информационни технологии в сигурността” и на Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната.


От 2005 до 2008 г. Тодор Тагарев е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО и национален представител в неговия панел Системни анализи и проучвания.


В периода септември 2009-септември 2010 г. е съветник на министъра на отбраната по въпросите на стратегическия отбранителен мениджмънт.


От 13 март до 29 май 2013 г. е министър на отбраната в служебния кабинет на Марин Райков.


От 03 май 2016 г. е назначен за директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров”.


Притежава значителен опит в ръководството и участието в международни и национални интердисциплинарни изследвания по въпроси на сигурността и отбраната.


Негови научни и научно-приложни публикации са преведени на азербайджански, арабски, арменски, бахаса, грузински, дари, испански, португалски, румънски, руски, сръбски, украински, унгарски и френски езици.


Чужди езици:

Владее английски и руски език.


Семейно положение:

Семеен, с три деца