Цветан Лазаров - професорът на българското самолетостроенеПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Намираме се в навечерието на най-светлите празници – Коледа и Нова година!

Коледа - този чуден празник на духа и традициите, който ни кара да си спомним за топлината на бащиното огнище, за семейния уют, който ни прави човеколюбиви и добри. В тази тиха и свята нощ, всички ние се завръщаме по родните си домове и се събираме с най-близките си и любими хора, за да споделим тайнството на Рождество Христово, на раждането на Младенеца! Искрено вярвам, че този празник ни прави по-добри и състрадателни към ближните ни, уважителни един към друг, кара ни да бъдем в мир със себе си, да се обичаме и да бъдем обичани!

Нова година - това всеобхватно, спонтанно съчетание на искрена еуфория и радост е време за равносметка на миналото и надежда за бъдещето. Всички ние, от Института по отбрана, изпращаме една трудна и успешна 2018 година, наситена с много работа и предизвикателства. Година, в която Вие, служителите на Института по отбрана не пожалихте усилията си, работихте отговорно и всеотдайно за Българските Въоръжени сили. За всичко това, приемете моята сърдечна благодарност!

Скъпи колеги,

Най-искрено Ви пожелавам весело посрещане на Коледа и Нова година, добро здраве, лично и семейно щастие, много професионални успехи и житейски радости! Нека 2019 година бъде по-добра за всички нас!

В Е С Е Л И   П Р А З Н И Ц И!


СЕКЮРИТИ ЕКСПО
25-о международно изложение

7 - 10 март 2018

Пожароизвестяване, пожарогасене, видеонаблюдение, контрол на достъп, биометрия, периметрова защита, алармени системи, IT и комуникации, оборудване „интелигентни сгради“.


новини

16.01.2019 г. Посещение на Военния център за стратегически изследвания на Министерството на отбраната на Република Италия
На 15.01.2019 г., представители на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ посетиха Военния център за стратегически изследвания на Министерството на отбраната на Република Италия (Ce.Mi.S.S Centro Militare di Studi Strategici).
Директорът на Ce.Mi.S.S контраадмирал Артуро Фараоне, заместник-директорът по стратегическите изследвания полк. Марко Даста и ръководителят на отдела за международни връзки полк. Феличе дел Лео участваха в срещата от страна на домакините.
Целта на визитата беше да се обсъдят възможностите за сътрудничество в областта на научните изследвания в отбраната и сигурността, обмен на научна информация, перспективи за участие в проекти на Европейския съюз и НАТО, съвместни публикации, организиране на международни научни прояви и др. Бяха представени приоритетните области за изследвания на Ce.Mi.S.S. и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.
В резултат на проведените разговори бяха идентифицирани няколко области за научно сътрудничество като перспективи за приложение на изкуствен интелект в отбраната, кибер отбрана, стратегически изследвания за предвиждане на нови технологии в отбраната, социални изследвания в сектора за сигурност и др.
Беше решено да стартира процедура за подписване на споразумение за сътрудничество между Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и Ce.Mi.S.S.


06.11.2018 г. Съвместен семинар на дирекция „Отбранителна аквизиция” и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, Боровец (01-02.11.2018 г.)
На 1 и 2 ноември 2018 г. в хотел „Олимп” (курортен комплекс „Боровец”) се проведе съвместен семинар на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и дирекция „Отбранителна аквизиция“ - МО на тема: „Инициативите на ЕС и НАТО за развитие на технологиите, иновациите и индустриалното сътрудничество. Нови моменти при придобиване на отбранителни продукти: цифровизация на процеса и интеграция на българската индустрия при изграждане на съвременни отбранителни способности”.
На събитието присъстваха заместник-министърът на отбраната - господин Анатолий Величков, генерал-майор д-р Груди Ангелов - началник на Военна академия „Г.С. Раковски“, бригаден-генерал д-р Пламен Богданов - началник на Национален военен университет „Васил Левски“, флотилен адмирал проф. д.в.н Боян Медникаров - началник на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, директори на дирекции от Министерството на отбраната, представители на министерство на икономиката и на отбранителния бизнес.
Семинарът бе открит от директора на Института по отбрана полк. д-р Димитър Кирков, който поздрави присъстващите с Деня на народните будители – 1 ноември, информира аудиторията за неговата организация и работа и изтъкна значението и ролята му, предвид новите технологични и иновационни реалности, пред които е изправена Българската армия. Във връзка с 1 ноември - Деня на народните будители и за образцово изпълнение на служебните си задължение и проявен професионализъм бяха наградени военни и цивилни служители на Института. Приветствие към присъстващите поднесоха началниците (ректорите) на висшите военни учебни заведения.
По време на тематичната сесия, полк. д-р Николай Николов - началник на отдел „Развитие на въоръжението“ в дирекция „Отбранителна аквизиция“ и полк. доц. Николай Стоянов - заместник - директор на Института по отбрана представиха тенденциите, свързани с Европейската програма за индустриално сътрудничество, Европейския фонд за отбрана, както и тези в Организацията за наука и технологии на НАТО. Първият работен ден на семинара приключи с дискусия по посочените теми.
Вторият ден продължи в две тематични сесии. По време на първата сесия полк. д-р Николай Николов очертани насоки на ЕС за развитие на научните изследвания с акцент на българското участие в подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, EDIDP, WoP, Хоризонт 2020 и др., както и участието на отбранителната индустрия в инициативите на МО, ЕС и НАТО. Втората тематична сесия беше свързана с разглеждане на процесите на аквизиция на отбранителните продукти и провеждане на обществените поръчки. Лекторките г-жа Миглена Манолова и г-жа Гергана Тончева, експерти в областта на обществените поръчки, запознаха аудиторията с новите направления в процеса на аквизиция на отбранителни продукти, както и с опита и практиките на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП, електронното подаване на Единния европейски документ за обществени поръчки и въвеждането на единната национална платформа за обществени поръчки.


21.09.2018 г. Официална церемония в Royal College of Surgeons, гр. Единбург
На 19 септември 2018 г. на официална церемония в Royal College of Surgeons, гр. Единбург, Великобритания, проф. д.н. Янцислав Янакиев, професор в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ беше награден от Главния учен на НАТО д-р Томас Килион с наградата на Организацията за наука и технологии – Individual Scientific Achievement Award.
Това е най-престижната награда, давана от Борда на Организацията за наука и технологии на НАТО за изключителни постижения в областта на научните изследвания в подкрепа на Алианса и страните членки.
On 19 September 2018, at an official ceremony at the Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK, Prof. Dr. Sc. Yantsislav Yanakiev, professor at the Bulgarian Defense Institute “Prof. Tsvetan Lazarov”, was awarded by NATO Chief Scientist Dr. Thomas Killion with NATO Individual Scientific Award for 2018. This is the most prestigious award given by the NATO Science and Technology Organization Board for outstanding research achievements in support of the Alliance and the member states.


за института

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е научноизследователско, опитно-конструкторско и експертно-техническо звено към министъра на отбраната със седалище София. Институтът по отбрана е създаден с Постановление на Министерския съвет № 140 от 04.06.2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към Министъра на отбраната, и е наследник на богатите традиции на бившите военнонаучни организации - Военен научно-технически институт, Военен научно-изследователски институт, Институт за перспективни изследвания за отбраната, на Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”, Апарат на Генералния конструктор на КАС и системите C4I на МО.
С ПМС № 5 от 21.01.2014 г. Институтът по отбрана е именован „Професор Цветан Лазаров”.

С ПМС № 54 от 01.04.2010 г. от Дирекция „Политика по въоръженията” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е преминал отдел „Качество, сертификация, кодификация и метрология”, а с ПМС № 135 от 12.05.2011 г. от Дирекция „Инвестиции в отбраната” - МО към Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” е прехвърлена структурата за организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО.

Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол № 3 от 30.01.2012 г. дава право на Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” да обучава в образователна и научна степен "доктор" по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Радиолокация и радионавигация”, „Радиопредавателна и радиоприемна техника”, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” и „Оптични лазерни уреди и методи”.

Институтът по отбрана изпълнява следните функции:

1. научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;

2. подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

5. подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;

6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;

7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;

9. контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;

10. разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;

11. метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;

12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;

13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

14. участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

15. изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;

17. извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;

18. планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;

19. подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;

20. изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;

21. обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;

22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Научноизследователската дейност на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” се изразява в извършването на:

 • военни научно-приложни и приложни изследвания;
 • военно-техническа експертиза;
 • научна експертиза;
 • научно съпровождане на проекти и разработки за нуждите на МО и БА;
 • проучвания и инженерни решения.

Международно сътрудничество на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”:

 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в Организацията за изследвания и технологии на НАТО – NATO Science & Technology Organization (STO);
 • NATO Science & Technology Strategy
  Стратегия на НАТО в областта на науката и технологиите
 • Участие на експерти от Института по отбрана в работните органи на Агенцията на НАТО по стандартизация – NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA);
 • участие на специалисти от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” в международни проекти и в международни екипи за експертизи и изследвания;
 • организиране и участие в международни срещи и конференции;
 • публикуване на постигнати научноизследователски резултати в чуждестранните специализирани издания.