Процедури и информация, публикувани след 01.10.2014 г., можете да намерите тук.

Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване
на заявление за деклариране на
желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
документация
Срок за приемане на офертите Състояние на процедурата Обявление в
Държавен вестник
Лице за контакт Доку-
мента-
ция

Публична покана позиция № 17 – VI
„Дейности по информация и публичност на проекта“

По чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

До 16.00 ч  на 04.08.2014 г.
Централно военно окръжие, гр. София 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 12, ет. 4
Регистратура тел. 02/92 23 832

Приемат се оферти

-

Живко Жеков на тел. 02/92 23 810

Изтегли

Публична покана по позиция № 18 – VI „Придобиване на компютри и хардуер за поддържане на изградения електронен портал“

По чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Не се изисква

Не се изисква

До 16.00 ч  на 04.08.2014 г.
Централно военно окръжие, гр. София 1000, ул. „Георги Бенковски“ № 12, ет. 4
Регистратура тел. 02/92 23 832

Приемат се оферти

-

Живко Жеков на тел. 02/92 23 810

Изтегли

Публична покана „Изготвяне на формуляр за кандидатстване по оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) за предоставяне на електронни услуги, създаване на център за дигитализиране, както и цифровизиране на архива”

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 16:00 ч. на 12.09.2013 г. Централно военно окръжие, гр. София 1000, ул. „Георги Бенковски” № 12, ет. 4 - Регистратура,
тел. 02/ 92  23 832

Приключена

-

Теодора Цонкова на тел. 02/92 23812, e-mail: t.tsonkova@comd.bg

Изтегли

Публична покана „Сервизно обслужване на автомобилна техника”  на Централно военно окръжие

Обществена поръчка по чл.14, ал.4, т 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 17.00 ч. на 25.04.2013 г. Централно военно окръжие, гр. София 1000, ул. „Георги Бенковски” № 12, ет. 4 ст. 203, тел. 02/ 92  23 818

Приключена

-

Георги Ерев на тел. 02/92 23818, e-mail: cvo_logistica@abv.bg

Изтегли

Публична покана "Пълно
сервизно обслужване на автомобилна техника" на Централно военно окръжие

Обществена поръчка по чл.14. ал.4. т 2 от Закона за обществени поръчки

не се прилага

не се прилага

до 17.00 ч. на 17.07.2012 г. Централно военно окръжие, гр. София 1000.
ул. „Георги Бенковски" № 12. ет. 4 тел. 02/92 23 818

Приключена

 

Георги Ерев
тел. 02/92 23818 cvo_logistica@abv.bg

Изтегли