Министерство на отбраната на Република България
Национална кодификационна система
Съвместима с Кодификационната система на НАТО

Кодификационната система е общият международен език за всички логистични информационни системи, използвани в НАТО. Тя предоставя информация за наименованията, чертежите, характеристиките на изделията, техните производители, доставчици и потребители. Тази информация е необходима за осигуряване на единство и еднозначност при заявяването и сключването на договори за доставка на материални средства за отбрана на страната и участието на Въоръжените сили на Република България в съвместни международни операции.

Осъществяването на съвместимост в областта на кодификацията и материално-техническото осигуряване на отбраната на страната е една от основните задачи на Въоръжените сили на Република България за изпълнение на мисията на страната като пълноправен член на НАТО.

Националната кодификационна система включва база данни, съвместима с Базата данни на НАТО за стокови номера на изделия и кодове на производители - NMCRL+.

В изпълнение на ПМС №11/26.01.1999 г. и МЗ №ОХ-1057/23.12.2020 г., присвояването на код на производител/доставчик (NCAGE код) и кодифицирането на материални средства за отбрана на страната се извършва съгласно следните образци документи:

1. Заявка за получаване на Код на доставчик в Кодификационната система на НАТО (NCAGE код) Документ в Майкрософт Уърд формат

2. Заявка за кодифициране на изделие Документ в Майкрософт Уърд формат

Забележка: Попълнените Заявки се изпращат като приложения към официално писмо на адреса за кореспонденция, посочен по-долу. При искане само на Код на производител/доставчик попълнената от заявителя Заявка (без никаква допълнителна модификация като смяна на формата или версия) се изпраща и на е-майл ncbbgncage@mod.bg.

 

Кодификационната система на НАТО е най-всеобхватната система за кодифициране и каталогизиране в света. Нейната база-данни съдържа повече от 17 милиона Стокови номера по НАТО и се използва от над 60 държави от цял свят.

 

Bulgarian

English

Национален кодификационен инструмент
"БУЛКОД"

История на "БУЛКОД"

 • Спечелен търг по Закона за обществени поръчки и подписан договор с фирма "ТехноЛогика"ЕООД - 23.12.2003 г.;
 • Изпитванe на национално и международно ниво със САЩ, Франция, Чехия, Испания, НСПА и екип на Групата на националните директори по кодификация на НАТО - AC/135;
 • Приемане на въоръжение в МО и БА - 18.01.2005 г.;
 • Постоянна актуализация в съответствие с измененията в Кодификационната система на НАТО и обогатяване с нови възможности;
 • Чуждeстранни потребители на "БУЛКОД" - Македония, 23.11.2007 г., Сърбия, 14.07.2011 г., Черна гора, 11.10.2011 г., Албания, 13.03.2012 г., Украйна, 19.02.2016 г.

Ползата от "БУЛКОД"

 • Спестява време с бърза инсталация и лесна поддръжка;
 • Икономисва финансови средства с бюджетно изгодна цена;
 • Спестява човешки труд с минимум обучение за работа (...);
 • Осъществява връзка с други административни системи и бази данни;
 • 24 часов мобилен/Интернет достъп от цял свят (...);
 • Пълна готовност за участие в съвместни програми и проекти.

Възможности на "БУЛКОД"

 • Пълна оперативна съвместимост с Кодификационната система на НАТО (...);
 • Всички типове идентификация на изделията - Тип 1, 2 и 4 (...);
 • Всички видове международни транзакции (...);
 • Въвеждане на чертежи, снимки и изображения (...);
 • Сканиране по всички типове данни, включително по характеристики (...);
 • Многоезичен интерфейс/ Многоезична база данни (...);
 • Автоматизирано изготвяне на отчети и статистика;
 • Импорт и експорт на елементи от данни в различни видове формати (...);
 • Контролиран достъп (...);
 • Пълна функционалност, логическа последователност и удобен интерфейс (...).

Точки за контакт за "БУЛКОД"

 

За повече информация относно:

 • Функционални и технически характеристики;
 • Демонстрация и обучение;
 • Обсъждане на възможности за договори;
 • Двустранно сътрудничество и взаимопомощ.

 

Точки за контакт:

Инж. Георги Стойков

Тел: + 359 2 9220885

E-mail: g.stoykov@mod.bg

 

Адрес за кореспонденция:

Г-жа Аделина Николова

Директор на дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

Министерство на отбраната

Гр. София 1092, ул. "Дякон Игнатий" № 3

Тел.: +359 2 9220 640

Факс: +359 2 951 5169

E-mail: dio@mod.bg

Предимства на "БУЛКОД"

 • Автоматизирано управление на кодификационните звена от второ ниво (...);
 • Интегрирани Съюзни споразумения (STANAGs) и съюзни публикации (ACodPs) на НАТО в областта на кодификацията (...);
 • Интегрирана база данни на НАТО - NMCRL (...);
 • Работа в Интернет среда (...);
 • Използване на перспективни компютърни технологии (...);
 • Автоматизиран контрол на входящите и изходящи данни (...);
 • Поддръжка на история на извършените операции и транзакции;
 • Интегрирана връзка към Информационна система "Логистика" (...).