Имоти МО - архив за 2010 г.

Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти

Обяви за търгове за продажби на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната:

13.12.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

30.11.2010

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

30.11.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

17.11.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

12.11.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

08.11.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

26.10.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

18.10.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

23.09.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

03.09.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

19.08.2010

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

13.08.2010

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

29.07.2010

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

04.06.2010

Обява за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

11.05.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

22.04.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

12.04.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

08.04.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

31.03.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти

Обяви за търгове за отдаване под наем на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната:

21.12.2010

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

01.12.2010

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната

04.05.2010

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

08.04.2010

Обява за отдаване под наем на части от недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, находящ се в поделение 44320 в с.Сенокос, община Балчик, област Добрич

08.04.2010

Обява за отдаване под наем на части от недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, находящ се в поделение 32140- Военноморска база Варна

19.03.2010

Обява за отдаване под наем на недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, находящ се в поделение 34 750 в гр. Карлово

10.02.2010

Обява за отдаване под наем на недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, находящ се в поделение 22180 в гр. Казанлък, област Стара Загора

10.02.2010

Обява за отдаване под наем на недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, находящ се в поделение 34750, гр. Карлово, област Стара Загора

04.01.2010

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, находящ се в поделение 42600, в с. Мусачево, община Елин Пелин, област София