Обяви за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната на основание чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.

   

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБА на жилища от жилищния фонд на МО

Жилища за продажба от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, приета с Постановление на Министерския съвет № 193 от 8 септември 2010 г.

13.05.2015

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

02.04.2015

График за огледи от кандидат-купувачи на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, за продажба в зоните на отговорност на сектори "РИО - Бургас" и "РИО - Шумен"

27.03.2015

Обява за продажба на жилища в Бургас, Разград, Търговище

Бланки за продажба

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

14.08.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

13.08.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

08.07.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

22.06.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

25.05.2015

Обявяване на отменяне на министерски заповеди и откриване на нови процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната

25.05.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

14.05.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

24.04.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната – градовете Павликени, Провадия, Балчик, Асеновград

16.04.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

06.08.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

01.06.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

20.03.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

11.03.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната