Обяви за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната на основание чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.

   

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБА на жилища от жилищния фонд на МО

Жилища за продажба от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, приета с Постановление на Министерския съвет № 193 от 8 септември 2010 г.

   

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

   

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

20.03.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

11.03.2015

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната