Обяви за НАСТАНЯВАНЕ в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.

28.04.2017

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, които се нуждаят от текущ ремонт и се намират в крайни квартали на населените места, по чл.16, ал.5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.

Приложения:

31.01.2017

Обява за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на МО – свободни жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от наредбата като нуждаещи се от текущ ремонт

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

04.08.2017

Решение на министъра на отбраната на Република България № 44 от 26.06. 2017 г. относно откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, находящи се в: град Кърджали, област Кърджали; град Ардино, област Кърджали; град Димитровград, област Хасково; град Любимец, област Хасково; град Симеоновград, област Хасково и град Харманли, област Хасково

28.07.2017

Решение на министъра на отбраната на република България  № 39 от 09.06.2017 г. относно откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Миниssстерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, находящи се в: град Търговище, област Търговище; град Добрич, област Добрич; град Елхово, област Ямбол; град Болярово, област Ямбол; село Равнец, област Бургас; село Звездец, област Бургас; град Средец, област Бургас; град Карнобат, област Бургас

21.07.2017

Решение на министъра на отбраната на република България  № 40 от 12.06.2017 г. относно откриване на процедура по продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на МО по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на МО, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, находящи се в: село Трилистник, област Пловдив; град Чирпан, област Стара Загора и град Пазарджик, област Пазарджик

26.05.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

03.05.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

12.04.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

30.03.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

18.01.2017

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия., съгласно Решение № 82/21.07.2016 г.

04.01.2017

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 81 от 21.07.2016 г.

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната