Обяви за НАСТАНЯВАНЕ в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.

28.04.2017

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, които се нуждаят от текущ ремонт и се намират в крайни квартали на населените места, по чл.16, ал.5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.

Приложения:

31.01.2017

Обява за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на МО – свободни жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от наредбата като нуждаещи се от текущ ремонт

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

26.05.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

03.05.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

12.04.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

30.03.2017

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

18.01.2017

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия., съгласно Решение № 82/21.07.2016 г.

04.01.2017

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 81 от 21.07.2016 г.

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната