Обяви за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната на основание чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБА на жилища от жилищния фонд на МО

Жилища за продажба от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, приета с Постановление на Министерския съвет № 193 от 8 септември 2010 г.

16.07.2014

График за огледи от кандидат - купувачи на жилища от жилищния фонд на министерството на отбраната за области Сливен и Ямбол

16.07.2014

График за огледи от кандидат - купувачи на жилища от жилищния фонд на министерството на отбраната за област Хасково

11.07.2014

Протокол на комисията за повторно разглеждане и класиране на кандидат-купувачите за закупуване на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по обявена с Решение № 157/11.11.2013 г. процедура за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

07.07.2014

Обява за продажба на апартаменти - Хасково

07.07.2014

Обява за продажба на апартаменти - Сливен

03.04.2014

Протокол от заседание на комисията, назначена със заповед на министъра на отбраната № Р-16/10.01.2014 г. за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

20.02.2014

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

27.01.2014

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

21.01.2014

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

03.01.2014

График за огледи от кандидат-купувачите на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, находящи се в областите Търговище, Разград, Добрич, Благоевград, Перник и София

 

Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

21.08.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

10.06.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

09.06.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

06.06.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

15.05.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

08.05.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

24.04.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

11.04.2014

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

14.07.2014

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

22.01.2014

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване на част от имот под наем - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната