Обяви за търгове за ПРОДАЖБИ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

26.05.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

10.05.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

27.04.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

13.04.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

04.04.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

24.03.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

14.03.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

 

Обяви за търгове за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти, държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната

15.07.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

11.07.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

11.05.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

06.04.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

01.03.2016

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната

04.01.2016

Обява за търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната