Заповеди - архив за 2010 година

21.12.2010

Заповед № ОХ-796 от 21.12.2010 г. относно включване на служители на държавната и местната администрация в курсове за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”

17.12.2010

Заповед № ОХ-786 от 17.12.2010 г. относно изменение и допълнение на заповед №ОХ-748/03.12.2010 г. на министъра на отбраната

15.12.2010

Заповед № ОХ-784 от 15.12.2010 г. относно допълнение на МЗ № ОХ – 700/2010, МЗ № ОХ – 701/2010 и МЗ № ОХ – 702/2010 г. относно обявяване на мeста за обучение на военнослужещи в Командно-щабните колежи на видовете въоръжени сили на САЩ

10.12.2010

Заповед № ОХ-766 от 10.12.2010 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-731/19.11.2010 година

19.11.2010

Заповед № ОХ-731 от 19.11.2010 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в щабове и органи на международни организации

12.11.2010

Заповед № ОХ-708 от 12.11.2010 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната в Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон през учебната 2011/2012 г.

11.11.2010

Заповед № ОХ-702 от 11.11.2010 г. за обучение на военнослужещ от Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Ню Порт, щат Род Айлънд през учебната 2011/2012 г.

11.11.2010

Заповед № ОХ-701 от 11.11.2010 г. за обучение на военнослужещ от Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел” щат Алабама през учебната 2011/2012 г.

11.11.2010

Заповед № ОХ-700 от 11.11.2010 г. за обучение на военнослужещ от Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, щат Канзас през учебната 2011/2012 г.

11.11.2010

Заповед № ОХ-699 от 11.11.2010 г. за обучение на военнослужещ от Българската армия и Щаба по отбраната във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Керълайл, щат Пенсилвания през учебната 2011/2012 г.

11.11.2010

Заповед № ОХ-698 от 11.11.2010 г. за обучение на военнослужещ от Българската армия и Щаба по отбраната във Военноморския колеж на САЩ в Ню Порт, щат Род Айлънд през учебната 2011/2012 г.

11.11.2010

Заповед № ОХ-697 от 11.11.2010 г. за обучение на военнослужещ от Българската армия и Щаба по отбраната във Военновъздушния колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, щат Алабама през учебната 2011/2012 г.

02.11.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-671 от 02.11.2010 г. относно утвърждаване на корекции в „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Въоръжените сили на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001”

02.11.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-670 от 02.11.2010 г. относно включване на служители в курс „Подготовка на архивисти” във Военна академия „Г.С. Раковски”.

02.11.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-669 от 02.11.2010 г. относно необходими документи от кандидатите за приемане на военна служба, прилагани към писменото заявление по чл. 147, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

25.10.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-654 от 25.10.2010 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2010 година

14.10.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-639 от 14.10.2010 г. oтносно включване на служители в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г.С. Раковски”

07.10.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-623 от 07.10.2010 г. oтносно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации

04.10.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-613 от 04.10.2010 г. oтносно допълнение на министерска заповед № ОХ-494/ 04.08.2010 г.

30.09.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-599 от 30.09.2010 г. oтносно даване на разрешение на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за кандидатстване и обучение в задочна или дистанционна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен във висши граждански и военни училища

29.09.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-594 от 29.09.2010 г. oтносно определяне на условията, реда и организацията за назначаване на военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) към 01.12.2010 г.

27.09.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-592 от 27.09.2010 г. oтносно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации

01.09.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-549 от 01.09.2010 г. oтносно включване на служители в курс по военна подготовка във Военна академия „Г.С. Раковски”

01.09.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-547 от 01.09.2010 г. oтносно обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища и определяне на реда и условията за провеждане на конкурс

16.08.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-517 от 16.08.2010 г. oтносно включване на ръководители и служители на държавната, на местната администрация и на юридически лица в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г.С. Раковски”

04.08.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-494 от 04.08.2010 г. oтносно приравняване на квалификацията, придобита във военни училища, академии и колежи в чужбина, към квалификацията, която се получава във Военна академия „Г. С. Раковски” и висшите военни училища в Р. България

02.08.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-486 от 02.08.2010 г. oтносно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации

30.07.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-482 от 30.07.2010 г. oтносно осигуряване на безплатна храна на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и курсантите от висшите военни училища в мирно време

16.07.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-448 от 16.07.2010 г. oтносно „Правила за организацията и дейността на съветите за социално сътрудничество в Министерството на отбраната”

16.07.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-447 от 16.07.2010 г. oтносно обявяване на Допълнително споразумение към Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение, работещи в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията, обявено с МЗ № ОХ-918 от19.12.2009 г.

16.07.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-446 от 16.07.2010 г. относно обявяване на Допълнително споразумение към Колективния трудов договор в Министерството на отбраната, обявен с МЗ № ОХ-919/19.12.2009 г.

09.07.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-423 от 09.07.2010 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации

02.07.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-403 от 02.07.2010 г. относно обявяване на конкурси за обучение в редовна и задочна форма на докторантура във военните академии и висшите военни училища на Министерството на отбраната през 2011 г.

21.06.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-379 от 21.06.2010 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации

16.06.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-364 от 14.06.2010 г. относно изменение и допълнение на МЗ № ОХ-163/23.03.2010 г. относно условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

11.06.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-329 от 28.05.2010 г. относно обявяване на конкурс за длъжността "Директор на Националния военноисторически музей"

07.06.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-344 относно Включване на служители на държавната и местната администрация в курс по военна подготовка във Военна академия „Г.С. Раковски”

17.05.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-300 от 17.05.2010 г. относно включване на ръководители на държавната и местната администрация и на юридически лица в курс по военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”

17.05.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-299 от 17.05.2010 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Въоръжените сили на Република България във Военния секретариат на Европейския съюз и в Групата за координиране на участието на български контингенти Централното командване на САЩ (USCENTCOM)

05.05.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-269 от 05.05.2010 г. относно обявяване на конкурси за специализанти по военномедицински специалности за лекари и фармацевти от Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, „дентална медицина” или „фармация”

30.04.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-259 от 30.04.2010 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации

15.04.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-222 от 15.04.2010 г. относно обявяване на конкурс за научно звание „професор” за щатно осигурена длъжност за нуждите на Военномедицинска академия-София

13.04.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-215 от 13.04.2010 г. относно включване на ръководители на държавната, на местната администрация и на юридически лица в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”

13.04.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-214 от 13.04.2010 г. относно провеждане на пилотен курс „Мениджмънт на отбраната” във ВА „Г. С. Раковски” с начало през месец септември 2010 г. и изменение и допълнение на МЗ № ОХ-66/03.02.2010 г.

12.04.2010

ЗАПОВЕД № КВ-141 от 12.04.2010 относно обявяване на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

09.04.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-204 от 09.04.2010 г. относно обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански училища и определяне на реда и условията за провеждане на конкурс

06.04.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-194 от 06.04.2010 г. относно разпределение на функции и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната (Допълнена със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-286 от 13.05.2010 г. и изменена и допълнена със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-312 от 21.05.2010 г.)

24.03.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-169 от 24.03.2010 г. относно обявяване на конкурс за научно звание за щатно осигурена длъжност от научно-преподавателския състав на Военна академия „Г. С. Раковски”

23.03.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-163 от 23.03.2010 г. относно условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

17.03.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-156 от 17.03.2010 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност „Началник на екип от съветници” в щаба на НАТО в Скопие, Р. Македония

11.03.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-152 от 11.03.2010 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия

09.03.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-150 от 09.03.2010 г. относно включване на ръководители на държавната, на местната администрация и на юридически лица в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”

22.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-123 от 22.02.2010 г. относно обявяване на конкурс за научно звание за щатно осигурена длъжност за нуждите на Военномедицинска академия

22.02.010

ЗАПОВЕД № ОХ-122 от 22.02.2010 г. относно обявяване на конкурси за научни звания за щатно осигурени длъжности за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски”

22.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-121 от 22.02.2010 г. относно обявяване на конкурси за научни звания за щатно осигурени длъжности от научно-преподавателския състав на Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров”

18.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-113 от 18.02.2010 г. относно обявяване на конкурси за научни звания за щатно осигурени длъжности от научно-преподавателския състав на Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров”

12.02.2010

12.02.2010 - Списък с курсове за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски" на ръководителите на държавната, на местната администрация и на юридическите лица през 2011 г.

12.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-92 от 12.02.2010 г. относно включване на ръководители на държавната, на местната администрация и на юридически лица в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”

03.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-68 от 03.02.2010 г. относнообявяване на едно място за обучение на военнослужещ от структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили във Военноморския колеж на САЩ през учебната 2010/2011 г.

03.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-67 от 03.02.2010 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили във Военновъздушния колеж на САЩ през учебната 2010/2011 г.

03.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-66 от 03.02.2010 г. относно обявяване на Регистър на курсовете, провеждани във военните училища през 2011 г., за военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната

03.02.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-65 от 03.02.2010 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от структурите на Министерството на отбраната по чл. 77, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили в Колежа на Сухопътните войски на САЩ през учебната 2010/2011 г.

20.01.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-34 от 20.01.2010 г. относно включване на ръководители на държавната, на местната администрация и на юридически лица в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски”

18.01.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-16 от 08.01.2010 г. относно обявяване на конкурс за научно звание за щатно осигурена длъжност от научно-преподавателския състав на Военна академия „Г.С. Раковски”