Заповеди

10.12.2014

Заповед № ОХ-880 от 10.12.2014 г. относно допълнение на МЗ №ОХ-219/19.03.2013 г. относно условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

26.11.2014

Заповед № ОХ-855 от 26.11.2014 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на зам.-министрите на отбраната

18.11.2014

Заповед № ОХ–841 от 18.11.2014 г. относно изменение на МЗ № ОХ-219/19.03.2013 г. относно условията и реда за провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001, допълнена с МЗ №ОХ-870/20.12.2013 г.

14.11.2014

Заповед № ОХ–832 от 14.11.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щаба на Бригада Югоизточна Европа (БрЮИЕ) в Лариса, Гърция

13.11.2014

Заповед № ОХ–828 от 13.11.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” и на вакантна длъжност „инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

12.11.2014

Заповед № ОХ–821 от 12.11.2014 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2014 година

11.11.2014

Заповед № ОХ-818 от 11.11.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.11.2014

Заповед № ОХ-817 от 11.11.2014 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с начало през м. декември 2014 г. и изменение и допълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-733/09.10.2014 г.

04.11.2014

Заповед № ОХ-801 от 04.11.2014 г. Относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”

04.11.2014

Заповед № ЗС-368 от 04.11.2014 г. относно определяне на наемател на имот – частна  държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната,  находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда“ до бл. 435, представляващ магазин № 3 с наемна площ от 78,56 кв.м.

04.11.2014

Заповед № ЗС-367 от 04.11.2014 г. относно определяне на наемател на имот – частна  държавна собственост, в  управление на Министерство на отбраната,  находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда“ до бл. 435, представляващ магазин № 2 с наемна площ от 206,30 кв.м. и прилежащо мазе с наемна площ от 141,47 кв.м.

29.10.2014

Заповед № ОХ-791 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-790 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военноморските сили на Българската армия във Военноморския колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-789 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военновъздушните сили на Българската армия във Военновъздушния колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-788 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-784 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-783 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-782 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2015/2016 г.

27.10.2014

Заповед № ОХ-777 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантна длъжност „старши инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

27.10.2014

Заповед № ОХ-774 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военномедицинска академия

27.10.2014

Заповед № ОХ-771 от 27.10.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

27.10.2014

Заповед № ОХ-770 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военномедицинска академия

27.10.2014

Заповед № ОХ-769 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

17.10.2014

Заповед № ОХ-756 от 17.10.2014 г. относно създаване на Консултативен експертен съвет към министъра на отбраната за разработване на модел за пенсиониране на военнослужещите

16.10.2014

Заповед № ЗС-347 от 16.10.2014 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект в сграда (търговски обект) с идентификатор № 55155.504.99.1.24, на ет.0 с площ от 155,10 кв.м., заедно с прилежащи части 24,5679 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж и прилежащ склад с идентификатор № 55155.504.99.1.22, на ет.-1 с площ от 12,04 кв.м., находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 37, област Пазарджик

16.10.2014

Заповед № ЗС-346 от 16.10.2014 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект в сграда (магазин) с идентификатор № 83510.661.326.5.64 с площ от 18,49 кв.м., заедно с прилежащите му 0,4355 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 61, вх. 2, ет.1, област Шумен

09.10.2014

Заповед № ОХ-733 от 09.10.2014 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски” с начало през м. ноември 2014 г.

08.10.2014

Заповед № ОХ-730 от 08.10.2014 г. относно определяне на реда, условията и организацията за назначаване на военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по допълнителен Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати към 31.10.2014 г. и по Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) към 31.10.2014 г.

01.10.2014

Заповед № ОХ-717 от 01.10.2014 г. относно обявяване на Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

26.09.2014

Заповед № ОХ-711 от 26.09.2014 г. относно допълнение на министерска заповед № ОХ - 689/18.09.2014 г.

25.09.2014

Заповед № ОХ-708 от 25.09.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

18.09.2014

Заповед № ОХ-689 от 18.09.2014 г. относно приравняване на квалификацията, придобита във военни училища, академии, колежи, центрове и бази в чужбина към квалификацията, която се получава във Военна академия „Г. С. Раковски”, висшите военни училища и професионален сержантски /старшински/ колеж в страната

12.09.2014

Заповед № ОХ-671 от 15.09.2014 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски” с начало през м. октомври 2014 г.

03.09.2014

Заповед № ОХ-640 от 03.09.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи

18.08.2014

Заповед № ОХ-599 от 18.08.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

14.08.2014

Заповед № ОХ-588 от 14.08.2014 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” във Военномедицинска академия

08.08.2014

Заповед № ОХ-561 от 08.08.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантнa длъжност за военнослужещ във Военно-полицейския център за усъвършенстване (ВПЦУ) на НАТО в Бидгошч, Полша

07.08.2014

Заповед № ОХ-559 от 07.08.2014 г. относно определяне на условията и реда за изпращане на специализации и командироване в чужбина на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

31.07.2014

Заповед № ОХ-540 от 31.07.2014 г. относно включване на служители от държавната и местна администрация и юридически лица за обучение в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с начало през м. септември 2014 г.

30.07.2014

Заповед № ОХ-536 от 30.07.2014 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-512/22.07.2014 г.

25.07.2014

Заповед № P-302 от 25.07.2014 г. относно назначаване на комисия, начин на работа и определяне на критерии за одобряване на искания по Глава Втора на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

24.07.2014

Заповед № ОХ-522 от 24.07.2014 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 юни 2014 г.

22.07.2014

Заповед № ОХ-512 от 22.07.2014 относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военномедицинска академия

18.07.2014

Заповед № ОХ-502 от 18.07.2014 относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

15.07.2014

Заповед № ЗС-195 от 14.07.2014 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 48489.13.487 с площ 2 362 кв. м и една сграда със ЗП 91 кв. м, находящ се в област Монтана, община Монтана, гр. Монтана

14.07.2014

Заповед № ОХ-489 от 14.07.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

07.07.2014

Заповед № Р-267 от 07.07.2014 относно назначаване на комисия за подбор на постоянен  секретар на отбраната  в Министерство на отбраната

07.07.2014

Заповед № ОХ-475 от 07.07.2014 относно относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2014/2015 г.

07.07.2014

Заповед № ОХ-474 от 07.07.2014 относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2014/2015 г.

01.07.2014

Заповед № ОХ-457 от 01.07.2014 относно изменение на заповед № ОХ-426/18.06.2013г. за определяне на функциите на заместник-министрите на отбраната, на постоянния секретар на отбраната и оправомощаване на началника на политическия кабинет на министъра на отбраната

01.07.2014

Заповед № ОХ-456 от 01.07.2014 относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

01.07.2014

Заповед № ОХ-455 от 01.07.2014 относно определяне на реда, условията и организацията за окомплектоване на военно формирование 54990 - Враца

24.06.2014

Заповед № ОХ-437 от 24.06.2014 относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации и други международни инициативи

04.06.2014

Заповед № ОХ-390 от 04.06.2014 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2015 г.

26.05.2014

Заповед № ОХ-364 от 26.05.2014 г. относно утвърждаване на Методика за оценка на корупционния риск в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

26.05.2014

Заповед № ОХ-363 от 26.05.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

23.05.2014

Заповед № ОХ-358 от 23.05.2014 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната

19.05.2014

Заповед № ОХ-344 от 19.05.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

19.05.2014

Заповед № ОХ-341 от 19.05.2014 г. относно включване на служители от държавната и местна администрация и юридически лица за обучение в курсове по военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” с начало през м. юни 2014 г.

12.05.2014

Заповед № ОХ-323 от 12.05.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2014/2015 г.

07.05.2014

Заповед № ЗС-69 от 07.05.2014 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за магазин № 4, състоящ се от търговска зала, складови площи и сервизно помещение с обща ЗП 123,10 кв. м, прилежащо мазе № 4 с площ 48,40 кв. м, заедно с 4,373 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се в гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.”Лагера”, бл. № 5, вх. В, ет. 1

28.04.2014

Заповед № ОХ-307 от 28.04.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност за военнослужещ в Офиса на НАТО в Скопие, Р Македония

25.04.2014

Заповед № ОХ-304 от 25.04.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

25.04.2014

Заповед № ОХ-294 от 25.04.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

22.04.2014

Заповед № ОХ-285 от 22.04.2014 г. относно обявяване на вакантна длъжност „инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

22.04.2014

Заповед № ОХ-284 от 22.04.2014 г. относно допълнение на МЗ №ОХ-622/05.09.2013 г. относно организиране на подбора и провеждането на квалификационни курсове по английски език в съответствие със Стратегията за развитие на системата за обучение по английски език и изискванията, залегнали в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“

14.04.2014

Заповед № ОХ-278 от 14.04.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

10.04.2014

Заповед № ОХ-270 от 10.04.2014 г. относно включване на служители от държавната и местна администрация и юридически лица за обучение в курсове по военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски” с начало през м. май 2014 г.

02.04.2014

Заповед № ОХ-256 от 02.04.2014 г. относно определяне на условията, реда и организацията на годишното разместване и назначаване на военнослужещите на вакантни и овакантяващи се длъжности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2014 година

02.04.2014

Заповед № ОХ-255 от 02.04.2014 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 28 февруари 2014 година

25.03.2014

Заповед OX-237 от 25.03.2014 г. относно Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност за военнослужещ в Централното командване на САЩ (USCENTCOM) в Тампа, Флорида, САЩ

19.03.2014

Заповед № ОХ-207 от 19.03.2014 г. относно обявяване на конкурс за специализанти по военномедицински специалности за лекари и фармацевти от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, „дентална медицина” или „фармация”

18.03.2014

Заповед № ОХ-200 от 18.03.2014 г. относно  включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски” с начало през м. април 2014 г.

14.03.2014

Заповед № ЗС-41 от 14.03.2014 г. относно определяне на наемател на част от имот - публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, находящ се в град София, район Овча Купел, бул. „Монтевидео” № 21А, блок „А“, представляващ част от покривното пространство на ВО „Средец“ с обща наемна площ 16,00 кв.м

05.03.2014

Заповед № ОХ-164 от 05.03.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

27.02.2014

Заповед № ОХ-155 от 27.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

27.02.2014

Заповед № ОХ-154 от 27.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

25.02.2014

Заповед № ОХ-146 от 25.02.2014 г. относно обявяване на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2015 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

24.02.2014

Заповед № ЗС-36 от 24.02.2014 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането за имот представляващ поземлен имот с идентификатор 14831.6542.639 с площ от 26 789 кв.м, заедно с построените върху имота 17 броя сгради с обща застроена площ 3 961 кв.м, находящ се в обл. София град, общ. Столична, гр.София,, р-н „Панчарево”, с. Герман

24.02.2014

Заповед № ЗС-35 от 24.02.2014 г. относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 14831.6542.641 с площ 40 182 кв. м, заедно с построените върху имота 18 броя сгради с обща ЗП 3711 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Панчарево”, с. Герман

24.02.2014

Заповед № ОХ-145 от 24.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

21.02.2014

Заповед № ОХ-139 от 21.02.2014 г. относно изменение на заповед на министъра на отбраната

20.02.2014

Заповед № ОХ-129 от 20.02.2014 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

18.02.2014

Заповед № ОХ-120 от 18.02.2014 г. относно включване на служители от държавната, местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски" с начало през м. март 2014 г.

04.02.2014

Заповед № ОХ-79 от 04.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи

29.01.2014

Заповед № ОХ-62 от 29.01.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

29.01.2014

Заповед № ОХ-60 от 29.01.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в „Command and Staff College US Marine Corps” в Куонтико, Вирджиния, през учебната 2014/2015 г.

28.01.2014

Заповед № ОХ-57 от 28.01.2014 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2014/2015 г.

13.01.2014

Заповед № ОХ-20 от 13.01.2014 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2014/2015 г.

13.01.2014

Заповед № ОХ-18 от 13.01.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” и на вакантна длъжност „инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

13.01.2014

Заповед № ОХ-17 от 13.01.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

13.01.2014

Заповед № ОХ-16 от 13.01.2014 г. относно включване на служители от местната администрация и юридически лица за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски” с начало през м. февруари 2014 г.

10.01.2014

Заповед № ЗС-7 от 10.01.2014 относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот в регулация с идентификатор 65334.301.9526, с площ 15 588 кв. м, застроен с 3 броя сгради с обща застроена площ 3 540 кв. м, находящ се в гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград

10.01.2014

Заповед № ЗС-6 от 10.01.2014 относно определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, представляващ: поземлен имот в регулация с идентификатор 65334.301.9525, с площ 26 263 кв. м, застроен с 9 броя сгради с обща ЗП 3 790 кв. м, находящ се в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

08.01.2014

Заповед № ОХ-12 от 08.01.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи

02.01.2014

Заповед № ОХ-3 от 02.01.2014 г. относно  обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014 г./2015 г.