Военна стандартизация и кодификация

27.05.2010

Каталог на стандартизационните споразумения (STANAGs) и съюзните публикации (APs) на НАТО (май 2010 г.)

15.04.2010

ЗАПОВЕД № ОХ-684 от 30.09.2008 г. относно организация на дейността по военна стандартизация в Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) по повод на ратификация на стандартизационните документи на НАТО и разпространението на стандартизационни документи

13.04.2010

Процедура за ратификация на стандартизационни документи на Организацията на северноатлантическия договор (НАТО)

13.04.2010

Приложение на стоковия номер по НАТО (снн) в жизнения цикъл на материалните средства за отбрана и общата верига на снабдяване и логистично осигуряване на ВС на БА

12.04.2010

Бюлетин с военни стандартизационни документи (май 2009 г.)

06.04..2010

Заповед на Министъра на отбраната №687 от 30.10.2007 г. относно въвеждане за прилагане и отмяна на военни стандарти

24.03.2010

Заповед на Министъра на отбраната №736 от 16.11.2007 г. относно относно отмяна и въвеждане за прилагане на военeн стандарт

23.03.2010

Военен стандарт ВС 2.03 - Разработване и внедряване в производството на отбранителни продукти

17.03.2010

Военен стандарт ВС 0-1 - Военна стандартизация - Общи положения 

11.03.2010

Военен стандарт ВС 0-2 - Военна стандартизация - Построяване и изложение на заданията за разработване на военни стандарти. Съдържание и структура на военните стандарти и военните технически спецификации

09.03.2010

Военен стандарт ВС 0-3 - Военна стандартизация - Ред за разработване на военни стандартизационни документи