Стратегически документи

19.04.2016

Националната отбранителна стратегия, приета с Решение 283 от 18 април 2016 г. на Министерски съвет

28.01.2016

План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2020 г., приет с Постановление на Министерски съвет № 382 от 30.12.2015 г.

07.12.2015

Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили, приета с Решение на Народното събрание от 25.11.2015 г., публикувано в Държавен вестник, бр.93, от дата 1.12.2015 г.

12.06.2012

Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г., приет с Решение на Народното събрание на 6 юни 2012 г., обнародван в брой 44 от 12 юни 2012 г. на Държавен вестник

30.01.2012

Доктрина на въоръжените сили на Република България

21.04.2011

Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г.

21.04.2011

Национална отбранителна стратегия (приета с решение на МС от 13 април 2011 г.)

01.04.2011

Европейска стратегия за сигурност

23.03.2011

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2010 г.

19.03.2011

Стратегия за национална сигурност на Република България, приета от 41-вото Народно събрание на 25 февруари 2011 г.

07.01.2011

План за развитие на въоръжените сили на Република България приет с постановление на Министерски съвет № 333 от 29.12.2010 г.

08.12.2010

Стратегическа концепция на НАТО, приета на срещата в Лисабон 2010

30.11.2010

Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България