Планове, програми и стратегии

15.03.2017

Проект на „План за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски“ на служители от държавната и местна администрация и юридически лица през 2018 г.

21.06.2016

Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

21.06.2016

Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет в отбранителните програми на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

02.03.2016

Проекто-план за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски” на служители от държавната и местна администрация и юридически лица през 2017 г.

18.08.2015

Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

10.03.2015

План за утилизация и търговска реализация на излишните боеприпаси 2012-2015 г.

10.02.2015

Проект на План за обучение в курсове за подготовка във ВА "Г. С. Раковски" на служители от държавната и местната администрация и юридически лица през 2016 г.

24.03.2014

Проект на План за обучение в курсове за военна подготовка във ВА "Г. С. Раковски" на служители от държавната и местната администрация и юридически лица през 2015 г.

09.07.2013

План-проект за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Г. С. Раковски" на служители от държавната и местна администрация и юридически лица през 2014 г.

13.03.2012

План за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия "Г. С. Раковски" на служители от държавната и местна администрация и юридически лица през 2013 г.

12.12.2011

Стратегия за трансформиране на участието на ВС на Република България в операцията на НАТО ISAF в Афганистан

16.05.2011

Модел за управление на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили

21.04.2011

Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г.

14.04.2011

Национална отбранителна стратегия (приета с решение на МС от 13 април 2011 г.)

21.02.2011

Заповед ОХ-130 от 21.02.2001 г. относно обявяване на Стратегия за развитие на системата за обучение по английски език

02.02.2011

План за обучение в курсове за подготовка във Военна академия „Г.С.Раковски" на служители от държавната и местна администрация

18.01.2011

Бюджет на Министерство на отбраната за 2011 г. по програми

07.01.2011

План за развитие на въоръжените сили на Република България приет с постановление на Министерски съвет № 333 от 29.12.2010 г.

07.12.2010

Стратегическа концепция на НАТО, приета на срещата в Лисабон 2010

05.03.2010

Стратегия за освобождаване на Министерството на отбраната от имоти с отпаднала необходимост

06.04.2010

Стратегия за развитие на системата за образование и квалификация на кадровите военнослужещи от въоръжените сили на Република България

24.03.2010

Стратегия за набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили

23.03.2010

Материално подпомагане на военнослужещите на наборна военна служба в БА