Обяви и конкурси

22.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО

15.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на в. ф. 26940 – Змейово

15.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на авиационни ленти и консумативи – рамково споразумение

14.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на хигиенни и санитарни материали за нуждите на Комендантство – МО

08.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU)

08.04.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжностите "началник на екип от медицински специалисти" и „медицински специалист” в медицински екип за участие в мисията на Европейския съюз Обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM Mali)

06.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на горива за нуждите на БА и МО

01.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС” за 2016 г.

23.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух

21.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на телекомуникационни услуги

20.03.2015

Заповед № ОХ-193 от 20.03.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации и други международни инициативи (Приложение: списък с длъжностите)

18.03.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжности

05.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми

05.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи

26.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности за южния регион-България”

24.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорна техника“

13.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет: „Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на Информационната система”

12.02.2015

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

06.02.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжностите „началник на медицински пункт” и „санитарен инструктор, той и шофьор”

03.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-2000 I”

30.01.2015

Заповед № ОХ-88 от 30.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

29.01.2015

Заповед № ОХ–83 от 29.01.2015 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2015/2016 г.

27.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат”

24.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на акумулаторни батерии – рамково споразумение”

23.01.2015

Заповед № ОХ-54 от 23.01.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации  и други международни инициативи

20.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия

13.01.2015

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

08.01.2015

Заповед № ОХ-8 от 08.01.2015 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната

08.01.2015

Заповед № ОХ-5 от 08.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”