Обяви и конкурси

09.02.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на „скенер с листоподаващо устройство“, „скенер“ и „преносим компютър (Ултрабук)”

09.02.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел уеб страница

09.02.2016

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за плащане на лицензи, обновяване на софтуера и следгаранционна поддръжка на Полева инструментална система за тренировки – Deployable Instrumented Training System (DITS)

04.02.2016

Обява за конкурс за длъжността „финансов контрольор в звено „Финансов контрол и материални проверки”

01.02.2016

Заповед № ОХ-90 от 01.02.2016 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”, студенти, обучаващи се във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация „Офицер от резерва“ и стипендианти за учебната 2016/2017 година

29.01.2016

Съобщение по чл. 16, т. 3 на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

26.01.2016

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Директор на Националния военноисторически музей“

25.01.2016

Заповед № ОХ-68 от 25.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в задгранично представителство на Р България, в международни организации и в други международни инициативи (с включено приложение: Списък на вакантните длъжности)

25.01.2016

Заповед № ОХ-65 от 25.01.2016 г. относно обявяване на вакантна длъжност „старши инструктор“ във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

22.01.2016

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Приложение 1 - Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

Приложение 2 - Нормативи за физическа годност

21.01.2016

Заповед № ОХ-60 от 21.01.2016 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

15.01.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на бронирана високопроходима автомобилна техника, доставка и монтаж на комуникационно-информационна техника за бронирана високопроходима автомобилна техника

15.01.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Приложение 1 - Списък на вакантните длъжности за войници от 61-ва механизирана бригада

Приложение 2 - Списък на вакантните длъжности за войници от 2-ра механизирана бригада

Приложение 3 - Нормативи за изпита по физическа подготовка

12.01.2016

Заповед № ОХ-27 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във Военномедицинска академия

12.01.2016

Заповед № ОХ-23 от 12.01.2016  г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

11.01.2016

Заповед № ОХ-15 от 11.01.2016 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

07.01.2016

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за изработка и доставка на инструментална екипировка и образци на наградни знаци