Обяви и конкурси

27.11.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на парашутна система тип „Летящо крило“ за приземяване в цел

24.11.2015

Заповед № ОХ-823 от 24.11.2015 г. относно oбявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски

24.11.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквивалент – рамково споразумение

17.11.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за утилизиране/унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия чрез контролирано изгаряне/взривяване

12.11.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за поддръжка на копирна техника

12.11.2015

Обява относно стартирането на продажбата на новогодишни пакети и куверти във военно-почивните домове и хотели

11.11.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на бойни бронирани колесни машини

09.11.2015

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия

09.11.2015

Обява за свободни длъжности в мисията на Европейския Съюз обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM Mali)

05.11.2015

Заповед № ОХ-784 от 05.11.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент” за военнослужещи във Военна академия „Г. С. Раковски”

04.11.2015

Обява за свободна продажба на неусвоените карти за почивка в чужбина за сезон “ЗИМА 2015/2016”

03.11.2015

Заповед № ОХ-777 от 03.11.2015 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски“

28.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на радиолокационни станции и запитвачи

28.10.2015

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София

27.10.2015

Заповед № ОХ-762 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-761 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-760 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-759 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военноморските сили на Българската армия във Военноморския колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-758 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военновъздушните сили на Българската армия във Военновъздушния колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-757 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Заповед № ОХ-756 от 27.10.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон през учебната 2016/2017 г.

27.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за пощенски и куриерски услуги

27.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на резервни части за радиолокационни станции и подвижни радиовисотомери

26.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на комплексна услуга за третиране на отпадъци

21.10.2015

Обява за свободна продажба на неусвоени карти за почивка за сезон "Зима 2015/2016" с приложение – списъци със свободните карти за страната и чужбина

20.10.2015

Заповед № ОХ-740 от 20.10.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

20.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени

20.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за проект 3WI31003 „Осигуряване на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

19.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на масла, смазки и специални течности

16.10.2015

Списък на допуснатите до защита на концепция за заемане на длъжностите директор на дирекция „Проектно управление“ и директор на дирекция „Социална политика“

13.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ремонт на комуникационно-информационна техника на контингентите – ръчни, носими, возими и стационарни радиостанции HARRIS

13.10.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на горива

13.10.2015

Обява за процедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на САЩ, с начало от учебната 2016/2017 година

12.10.2015

Информация за свободна продажба на неусвоени карти за почивка в страната и чужбина за сезон “ЗИМА 2015/2016”

07.10.2015

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.12.2015 г. и 10.12.2015 г. в Националната гвардейска част

06.10.2015

Заповед № ОХ-703 от 06.10.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски“

30.09.2015

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на дирекция „Проектно управление“

30.09.2015

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на дирекция „Социална политика“

30.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на капитално-възстановителен ремонт на вертолет Ми-17

28.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на надувна лодка с извънборден мотор

18.09.2015

Обява за провеждане на конкурс за комплектуване на вакантни длъжности, изискващи старшински военни звания в Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

17.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за комплексна доставка на украса на полевите облекла за БА

14.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на авиационни гуми – рамково споразумение

12.09.2015

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

11.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на спирачни парашутни системи – рамково споразумение

11.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за планови и непланови ремонти на авиационна техника – рамково споразумение

10.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за изработка и доставка на наградни знаци и матрици за наградни знаци

10.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за сервизно поддържане на автомобилна техника

09.09.2015

Обява за конкурси за длъжностите „директор на дирекция „Проектно управление” и „директор на дирекция „Социална политика“

07.09.2015

Заповед № ОХ-618 относно обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (с приложен списък на вакантните длъжности)

03.09.2015

Заповед № ОХ-608 относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации и други международни инициативи

02.09.2015

Заповед № ОХ-607 от 02.09.2015 г. относно обявяване на вакантни длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания за комплектуване на Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Списък на обявяване на вакантните длъжности за оркестранти от Военноморските сили за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

02.09.2015

Заповед № ОХ-604 от 02.09.2015 г. относно обявяване на вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (с приложен списък на обявените вакантни длъжности)

03.09.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за основен ремонт на сгради

28.08.2015

Заповед № ОХ - 593 от 28.08.2015 г. относно обявяване на вакантна длъжност „асистент“ във Военномедицинска академия

21.08.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на парашутна система тип „Летящо крило“ за приземяване на ограничени площадки

21.08.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на авиационни ленти и консумативи за тях

21.08.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи

18.08.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и напитки

14.08.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на компютърна техника и периферия

14.08.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за сключване на застраховки

14.08.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка

13.08.2015

Заповед № ОХ-553 от 13.08.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

31.07.2015

Заповед № ОХ-525 от 31.07.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

30.07.2015

Заповед № ОХ-523 от 30.07.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военномедицинска академия

28.07.2015

Обява за конкурс за длъжността „директор на Националния военноисторически музей ”

27.07.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжностите "началник на екип от медицински специалисти" и „медицински специалист” в медицински екип за участие в мисията на Европейския съюз Обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM Mali)

24.07.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за основен ремонт на сгради и участък на ограда на войскови район 1415 – Ямбол

20.07.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доков ремонт на фрегата „Верни“ с бордови номер 42

08.07.2015

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи

06.07.2015

Министерството на отбраната организира възлагане на обществена поръчка за ремонт на сграда

02.07.2015

Заповед № ОХ- 460 от 02.07.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2015/2016 г.

02.07.2015

Заповед № ОХ- 459 от 02.07.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2015/2016 г.

01.07.2015

Обява за свободни жилища за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

01.07.2015

Министерството на отбраната организира възлагане на обществена поръчка за доставка на въглища

01.07.2015

Министерството на отбраната организира обществена поръчка за доставка на колани, вратовръзки, шалчета, чорапи и кортици

26.06.2015

Заповед № ОХ- 435 от 26.06.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства, международни организации, и други международни инициативи

26.06.2015

Министерството на отбраната организира обществена поръчка за доставка на полушуби и униформени ризи

26.06.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на обувки

25.06.2015

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за разработване и внедряване на софтуер

19.06.2015

Заповед № ОХ-416 от 19.06.2015 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2016 г. (С приложения - списък на научните специалности/докторски програми за обучение в редовна и задочна форма на докторантура през 2016 г. и формуляр на допълнително споразумение)

19.06.2015

Заповед № ОХ-414 от 19.06.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ и „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

15.06.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на обувки – боти и половинки, пуловери, моряшки фланелки и полеви фланелки

15.06.2015

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за проектиране и изпълнение на обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“

12.06.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на украса на полевите облекла за БА”

11.06.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на спирачни парашутни системи

11.06.2015

Министерство на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на надувна лодка с извънборден мотор

10.06.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ремонт на магазини в гр. София, ж. к. „Надежда“

27.05.2015

Заповед № ОХ-349 от 27.05.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски“

29.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доков ремонт на фрегата „Дръзки“ с бордови номер 41

28.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи за изместване на съществуващ водопровод и прилежащите му кабели

28.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за консумативи и резервни части за хардуер

27.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи

25.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за електронни съобщителни услуги

22.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за превоз на личния състав на в. ф. 26 940–Стара Загора

21.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за строително-монтажни работи на хранителен блок във в. ф. 22180 Казанлък

21.05.2015

Обява за свободна разпродажба на останалите неусвоени карти за почивка в чужбина – сезон „ЛЯТО 2015“ с приложение списък

20.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на телекомуникационни услуги

19.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за консултантска услуга за ремонт на хранителен блок във в. ф. 22180 – Казанлък

13.05.2015

Обява за свободна разпродажба на незаплатените карти за почивка сезон „ЛЯТО 2015“ и приложение: Списъци със свободните карти за почивка за сезон "ЛЯТО 2015" за страната и чужбина

12.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА със застраховка „Каско” за 2016 г.

12.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за Авариен доков ремонт и агрегатна подмяна на главни корабни двигатели и дизел-генератор на базов миночистач „Прибой“

11.05.2015

Заповед № ОХ-318 от 11.05.2015 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

11.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на полеви, черни и зимни обувки

08.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ушиване на униформено облекло

08.05.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за невъоръжена охрана на освободени войскови имоти, в управление на Министерство на отбраната, намиращи се на територията на областите София, Софийска, Кюстендил и Благоевград

07.05.2015

Заповед № ОХ-305 от 07.05.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

28.04.2015

Заповед № ОХ-288 от 28.04.2015 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2015/2016 г.

22.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО

15.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на в. ф. 26940 – Змейово

15.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на авиационни ленти и консумативи – рамково споразумение

14.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на хигиенни и санитарни материали за нуждите на Комендантство – МО

08.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за извършване на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU)

08.04.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжностите "началник на екип от медицински специалисти" и „медицински специалист” в медицински екип за участие в мисията на Европейския съюз Обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM Mali)

06.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на горива за нуждите на БА и МО

01.04.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за застраховане на ППС на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС” за 2016 г.

23.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух

21.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за доставка на телекомуникационни услуги

20.03.2015

Заповед № ОХ-193 от 20.03.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации и други международни инициативи (Приложение: списък с длъжностите)

18.03.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжности

05.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми

05.03.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи

26.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности за южния регион-България”

24.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорна техника“

13.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет: „Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на Информационната система”

12.02.2015

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

06.02.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжностите „началник на медицински пункт” и „санитарен инструктор, той и шофьор”

03.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-2000 I”

30.01.2015

Заповед № ОХ-88 от 30.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

29.01.2015

Заповед № ОХ–83 от 29.01.2015 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2015/2016 г.

27.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат”

24.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на акумулаторни батерии – рамково споразумение”

23.01.2015

Заповед № ОХ-54 от 23.01.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации  и други международни инициативи

20.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия

13.01.2015

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

08.01.2015

Заповед № ОХ-8 от 08.01.2015 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната

08.01.2015

Заповед № ОХ-5 от 08.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”