Обяви и конкурси

17.04.2014

Обява на “АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД за набиране на оферти за избор на независим финансов одит за годишен финансов отчет за 2014 г.

17.04.2014

Обява на „Военно издателство” ЕООД за набиране на оферти за избор на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г.

16.04.2014

Обява за набиране на оферти за избор на независим финансов одит за годишен финансов отчет за 2014 г. на "ПРОНО" ЕООД

14.04.2014

Заповед № ОХ-278 от 14.04.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

10.04.2014

Заповед № ОХ-270 от 10.04.2014 г. относно включване на служители от държавната и местна администрация и юридически лица за обучение в курсове по военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски” с начало през м. май 2014 г.

03.04.2014

Покана за участие в конкурс за избор на изпълнител на финансови услуги на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД

02.04.2014

Заповед № ОХ-255 от 02.04.2014 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 28 февруари 2014 година

26.03.2014

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност „Главен счетоводител, бюджетен" в Национална гвардейска част (по трудови правоотношения)

26.03.2014

Обява за приемане на лица от Мобилизационния резерв желаещи да участват в подбор

25.03.2014

Заповед OX-237 от 25.03.2014 г. относно Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност за военнослужещ в Централното командване на САЩ (USCENTCOM) в Тампа, Флорида, САЩ

19.03.2014

Заповед № ОХ-207 от 19.03.2014 г. относно обявяване на конкурс за специализанти по военномедицински специалности за лекари и фармацевти от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, „дентална медицина” или „фармация”

05.03.2014

Заповед № ОХ-164 от 05.03.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

05.03.2014

Обява за провеждане на конкурс за офицери в Метеорологичен център – военно формирование 44510-София, Военновъздушни сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

27.02.2014

Заповед № ОХ-155 от 27.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

27.02.2014

Заповед № ОХ-154 от 27.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

25.02.2014

Заповед № ОХ-146 от 25.02.2014 г. относно обявяване на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2015 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

24.02.2014

Заповед № ОХ-145 от 24.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

20.02.2014

Заповед № ОХ-129 от 20.02.2014 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

05.02.2014

Обява относно формиране, подготовка и осигуряване на контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Кандахар, Афганистан

05.02.2014

Обява относно формиране, подготовка и осигуряване на Втори екип от съветници за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Кандахар

04.02.2014

Заповед № ОХ-79 от 04.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи

29.01.2014

Заповед № ОХ-62 от 29.01.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

29.01.2014

Заповед № ОХ-60 от 29.01.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в „Command and Staff College US Marine Corps” в Куонтико, Вирджиния, през учебната 2014/2015 г.

28.01.2014

Заповед № ОХ-57 от 28.01.2014 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2014/2015 г.

24.01.2014

„ПРОНО” ЕООД гр. София обявява конкурс за избор на застраховател

13.01.2014

Заповед № ОХ-20 от 13.01.2014 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2014/2015 г.

13.01.2014

Заповед № ОХ-18 от 13.01.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” и на вакантна длъжност „инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

13.01.2014

Заповед № ОХ-17 от 13.01.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.01.2014

Заповед № ОХ-12 от 08.01.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи

08.01.2014

Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД - гр. Хасково