Обяви и конкурси

03.12.2014

Обява за свободните длъжности на медицински екип от военнослужещи от състава на Въоръжените сили на Република България, участващи в мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали

14.11.2014

Заповед № ОХ–832 от 14.11.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щаба на Бригада Югоизточна Европа (БрЮИЕ) в Лариса, Гърция

13.11.2014

Заповед № ОХ–828 от 13.11.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” и на вакантна длъжност „инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

11.11.2014

Заповед № ОХ-818 от 11.11.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

10.11.2014

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността главен експерт в сектор „Варна“, отдел „Регионална инфраструктура на отбраната - Варна”, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

04.11.2014

Заповед № ОХ-801 от 04.11.2014 г. Относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”

04.11.2014

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

29.10.2014

Заповед № ОХ-791 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Националния университет по отбраната на САЩ във Вашингтон през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-790 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военноморските сили на Българската армия във Военноморския колеж на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-789 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Военновъздушните сили на Българската армия във Военновъздушния колеж на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-788 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-784 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-783 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2015/2016 г.

29.10.2014

Заповед № ОХ-782 от 29.10.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в Армейския командно-щабен колеж на САЩ във Форт Левънуърт, Канзас, през учебната 2015/2016 г.

27.10.2014

Заповед № ОХ-777 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантна длъжност „старши инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

27.10.2014

Заповед № ОХ-774 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военномедицинска академия

27.10.2014

Заповед № ОХ-771 от 27.10.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

27.10.2014

Заповед № ОХ-770 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военномедицинска академия

27.10.2014

Заповед № ОХ-769 от 27.10.2014 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

21.10.2014

Обява за процедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на САЩ, с начало от учебната 2015/2016 година

20.10.2014

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт” в сектор „Варна“, отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Варна” при главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

 

14.10.2014

Обява за длъжност "Офицер по планиране на  медицинското осигуряване” – OF 4

25.09.2014

Заповед № ОХ-708 от 25.09.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

03.09.2014

Заповед № ОХ-640 от 03.09.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи

02.09.2014

Обява относно формиране, комплектуване и подготовка на български военни формирования, участващи в международната мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа”

18.08.2014

Заповед № ОХ-599 от 18.08.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

14.08.2014

Заповед № ОХ-588 от 14.08.2014 г. относно обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” във Военномедицинска академия

08.08.2014

Заповед № ОХ-561 от 08.08.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантнa длъжност за военнослужещ във Военно-полицейския център за усъвършенстване (ВПЦУ) на НАТО в Бидгошч, Полша

22.07.2014

Заповед № ОХ-512 от 22.07.2014 относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности във Военномедицинска академия

18.07.2014

Заповед № ОХ-502 от 18.07.2014 относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

18.07.2014

Обява на Военномедицинска академия за приемане на лица от Мобилизационния резерв, желаещи да участват в подбор

14.07.2014

Заповед № ОХ-489 от 14.07.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

14.07.2014

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за офицери от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

07.07.2014

Заповед № ОХ-475 от 07.07.2014 относно относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на Военновъздушните сили на Китайската Народна Република през учебната 2014/2015 г.

07.07.2014

Заповед № ОХ-474 от 07.07.2014 относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в Колежа по отбрана на Университета за национална отбрана в Пекин, Китайска Народна Република през учебната 2014/2015 г.

01.07.2014

Заповед № ОХ-456 от 01.07.2014 относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

01.07.2014

Обява за свободни ремонтирани жилища от фонда на Министерството на отбраната в гр.София

24.06.2014

Заповед № ОХ-437 от 24.06.2014 относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи в щабове и органи на международни организации и други международни инициативи

16.06.2014

Резултати на явилите се на тест на 16.06.2014 г. кандидати в конкурса за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки“, дирекция „Правно-нормативна дейност“

12.06.2014

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия.

09.06.2014

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки”, дирекция „Правно-нормативна дейност”

Списък на недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки”, дирекция „Правно-нормативна дейност”

04.06.2014

Заповед № ОХ-390 от 04.06.2014 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2015 г.

02.06.2014

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел "Жилищен фонд", главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел "Жилищен фонд", главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

26.05.2014

Заповед № ОХ-363 от 26.05.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

22.05.2014

„Интендантско обслужване” ЕАД гр. София обявява конкурс за независим оценител

19.05.2014

Заповед № ОХ-344 от 19.05.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

19.05.2014

Обява за конкурс за длъжността: младши експерт в отдел „Правно осигуряване на обществените поръчки”, дирекция „Правно-нормативна дейност”

 

14.05.2014

Обява за конкурс за длъжността: Началник на отдел „Жилищен фонд” в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

 

12.05.2014

Заповед № ОХ-323 от 12.05.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия във Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Карлайл, Пенсилвания, през учебната 2014/2015 г.

12.05.2014

ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД гр. Бургас набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на  дружеството за отчетната 2014 г.

09.05.2014

„Интендантско обслужване” ЕАД гр. София обявява конкурс с набиране на оферти за лицензиран одитор

28.04.2014

Заповед № ОХ-307 от 28.04.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност за военнослужещ в Офиса на НАТО в Скопие, Р Македония

25.04.2014

Заповед № ОХ-304 от 25.04.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

25.04.2014

Заповед № ОХ-294 от 25.04.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

24.04.2014

Обява за приемане на лица от Мобилизационния резерв, желаещи да участват в подбор

23.04.2014

Обява за провеждане на конкурс за офицер във военно формирование 32040-Крумово от Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лицe, завършило висше училище в страната или в чужбина

22.04.2014

Заповед № ОХ-285 от 22.04.2014 г. относно обявяване на вакантна длъжност „инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

14.04.2014

Заповед № ОХ-278 от 14.04.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

10.04.2014

Заповед № ОХ-270 от 10.04.2014 г. относно включване на служители от държавната и местна администрация и юридически лица за обучение в курсове по военна подготовка във Военна академия „Георги С. Раковски” с начало през м. май 2014 г.

02.04.2014

Заповед № ОХ-255 от 02.04.2014 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 28 февруари 2014 година

26.03.2014

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност „Главен счетоводител, бюджетен" в Национална гвардейска част (по трудови правоотношения)

26.03.2014

Обява за приемане на лица от Мобилизационния резерв желаещи да участват в подбор

25.03.2014

Заповед OX-237 от 25.03.2014 г. относно Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност за военнослужещ в Централното командване на САЩ (USCENTCOM) в Тампа, Флорида, САЩ

19.03.2014

Заповед № ОХ-207 от 19.03.2014 г. относно обявяване на конкурс за специализанти по военномедицински специалности за лекари и фармацевти от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, „дентална медицина” или „фармация”

05.03.2014

Заповед № ОХ-164 от 05.03.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

05.03.2014

Обява за провеждане на конкурс за офицери в Метеорологичен център – военно формирование 44510-София, Военновъздушни сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

27.02.2014

Заповед № ОХ-155 от 27.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

27.02.2014

Заповед № ОХ-154 от 27.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

25.02.2014

Заповед № ОХ-146 от 25.02.2014 г. относно обявяване на Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2015 г., за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

24.02.2014

Заповед № ОХ-145 от 24.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

20.02.2014

Заповед № ОХ-129 от 20.02.2014 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

05.02.2014

Обява относно формиране, подготовка и осигуряване на контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Кандахар, Афганистан

05.02.2014

Обява относно формиране, подготовка и осигуряване на Втори екип от съветници за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Кандахар

04.02.2014

Заповед № ОХ-79 от 04.02.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи

29.01.2014

Заповед № ОХ-62 от 29.01.2014 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

29.01.2014

Заповед № ОХ-60 от 29.01.2014 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Сухопътните войски на Българската армия в „Command and Staff College US Marine Corps” в Куонтико, Вирджиния, през учебната 2014/2015 г.

28.01.2014

Заповед № ОХ-57 от 28.01.2014 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2014/2015 г.

13.01.2014

Заповед № ОХ-20 от 13.01.2014 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на офицери за обучение като слушатели във Военна академия „Георги Стойков Раковски” за учебната 2014/2015 г.

13.01.2014

Заповед № ОХ-18 от 13.01.2014 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” и на вакантна длъжност „инструктор” във Военна академия „Г. С. Раковски”

13.01.2014

Заповед № ОХ-17 от 13.01.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.01.2014

Заповед № ОХ-12 от 08.01.2014 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи и цивилни служители в задграничните представителства на Р България, в щабове и органи на международни организации и на други международни инициативи