Обяви и конкурси

26.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности за южния регион-България”

24.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьорна техника“

13.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет: „Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на Информационната система”

12.02.2015

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

06.02.2015

Обява за приемане на лица от Доброволния резерв, желаещи да участват в подбор за длъжностите „началник на медицински пункт” и „санитарен инструктор, той и шофьор”

03.02.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на радиолокационни запитвачи MSR-2000 I”

30.01.2015

Заповед № ОХ-88 от 30.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”

29.01.2015

Заповед № ОХ–83 от 29.01.2015 г. относно обявяване на заявения брой места за приемане на курсанти в Националния военен университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2015/2016 г.

27.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат”

24.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на акумулаторни батерии – рамково споразумение”

23.01.2015

Заповед № ОХ-54 от 23.01.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската  армия в задгранични представителства, щабове и органи на международни организации  и други международни инициативи

20.01.2015

Министерството на отбраната обявява обществена поръчка за ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия

13.01.2015

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

08.01.2015

Заповед № ОХ-8 от 08.01.2015 г. относно определяне на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната

08.01.2015

Заповед № ОХ-5 от 08.01.2015 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „В. Левски”